30 SEPTEMBER · 100% DIGITALT

Nya krav ställs då strategierna behöver vara agila och förändring är det enda konstanta. Att leda i ständig förändring är den nya vardagen.

CIO Strategy är ett event som belyser it-strategins vikt och funktion och ger dig ny kunskap, nya insikter och utbyte kring dina strategiska utmaningar. Hur förhåller sig exempelvis er nuvarande it-strategi till strategier för affär, digitalt och innovation? Bidrar den till att verksamheten utvecklas och att it levererar maximalt värde i organisationen?

CIO Strategy är ett digitalt event. Den digitala plattformen möjliggör inspiration och inhämtning av ny kunskap, interaktion i grupper, möjlighet att enkelt ställa frågor till varandra, talare och leverantörer – precis som på ett fysiskt event. Vi välkomnar nya sätt att fortsätta att lära av varandra. Förutsättningar förändras och så även vi.

Ämnen & innehåll

  • Logiken bakom strategi­utformning och strategi­implementering
  • Hur verksamhetens olika strategier behöver förhålla sig till varandra
  • De olika delarna i en IT-strategi
  • Får vi ihop IT-strategin med digitaliserings­strategin? Och hur gör vi egentligen för att säkra affärs­perspektivet?
  • Vikten av att förhålla sig aktiv och systematisk i det strategiska besluts­fattandet

Talare

Talarlistan uppdateras löpande.

Skicka in din intresseanmälan här

CIO Strategy 2020 är ett invite only event – för dig som är CIO, CTO, it-chef, it-arkitekt, eller en liknande roll på ett slutkundsföretag.

Är du intresserad av att delta, skickar du en intresseanmälan via formuläret nedan, därefter återkommer vi inom kort. Eventet är kostnadsfritt med ett begränsat antal platser.

Agenda

Välkommen till CIO Strategy 2020!

Dagens moderator inleder det digitala eventet.

Camilla Lejon Alvfeldt, CIO Community Manager, IDG

Strategi - avgörande för det nya it-ledarskapet

IT-ledarskapet förändras över karriären och en CIO behöver kunna vara både operativ, taktisk och strategisk. Samtidigt har ledarskapet förändrats. Från det transaktionella ledarskapet som det definierades för över 100 år sedan, till det transformativa ledarskapet som fokuserar på strategisk förändring och innovation. Utgångspunkten för dagens verksamhet är framtidens behov.

Nu måste en CIO kunna hantera nya affärsmodeller, nya organisationsformer, nya projektmodeller och samtidigt kunna leda det förändringsarbete som gör att medarbetarna kan anamma och acceptera dem.

För att vara konkurrensmässig så behöver man vara strategiskt driven utan att förbise vikten av systematiskt införande av sina strategier, och hur de förhåller sig till det dagliga operativa arbetet. Samtidigt måste den strategiska processen vara adaptiv, precis som projekt är agila, så kontinuerlig och systematisk omvärldsbevakning är ett måste. Men hur hanteras dynamiska strategier i en föränderlig värld?

I den här föreläsningen så kommer Håkan Ozan, en av Sveriges ledande strateger, med praktisk utgångspunkt ge en introduktion till den nya strategiska kartan.

  • logiken bakom strategiutformning och strategiimplementering 
  • hur verksamhetens olika strategier behöver förhålla sig till varandra
  • hur strategier för digitalisering och IT förhåller sig till varandra
  • de olika delarna i en IT-strategi

Håkan Ozan, Head of Innovation & Strategy, International Innovation Management Institute

Diskussioner i grupper

Hur väl grundande i etablerad metodik är era befintliga strategier?

Paus med möjlighet till nätverkande och ytterligare diskussioner

Strategiskt beslutsfattande i omvälvningens tidevarv

I en värld som alltmer präglas ökad förändringstakt och komplexitet – där tekniska, sociala, politiska och marknadsmässiga omvälvningar förändrar villkoren i så gott som alla branscher – blir det viktigare att kunna förhålla sig aktiv och systematisk i det strategiska beslutsfattandet.

Den här föreläsningen ger dig exempel på verktyg och modeller för hur du med omvärldsanalys som utgångspunkt kan utveckla din förmåga att se, förstå och agera medvetet i en värld av turbulens och osäkerhet.

Daniel Lindén, Senior Consultant and Future Strategist, Kairos Future

Diskussioner i grupper

Strategier och omvärld

Mer info inom kort

Paus med möjlighet till nätverkande och ytterligare diskussioner

Att jobba strategiskt med innovation management

I rollen som CIO möter och bidrar du till den ständiga utvecklingen i både affären och tekniken. Det handlar om att i sin kontext följa och samtidigt utmana, att anpassa sig och samtidigt driva förändring. Blicken ska vara riktad framåt i det strategiska samtidigt som det dagliga operativa kräver fokus. Den dynamiken och utvecklingsresan är drivkraften inom många IT-avdelningar och också en förutsättning för att vara relevant för affären.

Det finns fortsatt ett stort fokus på digitalisering men kanske än mer på innovation och en kombination av de båda. Hur en IT-avdelning driver och stöttar det arbetet i kombination med ett bra och inkluderande ledarskap är avgörande framgångsfaktorer.

I den här föreläsningen får du utifrån perspektivet ”den lilla IT-avdelningen, i en verksamhet som spelar på de storas spelplan” följa Vinges IT-avdelnings resa från en operativ IT-avdelning till att vara en partner i alla digitala verksamhetsprojekt och en aktiv spelar inom innovationsarbetet. Med konkreta exempel på hur bl.a. nya ISO standarden Innovation Management börjat användas som en möjliggörare för utvecklings- och innovationsarbetet.

Ann-Marie Ovin, CIO, Advokatfirman Vinge

Diskussioner i grupper

innovation

Nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld

Vad hjälper ledare att alltid kunna vara relevanta och driva en utveckling som får både individer och organisationer att hålla? Hur behöver den moderna ledaren agera för att få med sig andra och vad innebär det att vara autentisk?

Ann Hellenius har undersökt detta och tar avstamp i neurovetenskap, beteendepsykologi och innovationsforskning när hon presenterar sina fynd. I den här föreläsningen får du med dig insikter om den nya tidens ledarskap och konkreta verktyg för att lyckas i praktiken.

Ann Hellenius, CIO/CDO, Scandic Hotels

Diskussioner i grupper

Det moderna ledarskapet

CIO Strategy 2020 – Summering och lärdomar

Dagens moderator summerar tillsammans med några talare dagens lärdomar.

Camilla Lejon Alvfeldt, CIO Community Manager, IDG

Med reservation för eventuella ändringar

Praktisk information

Datum: 30 september 2020.

CIO Strategy är ett digitalt event. Praktisk information om detta kommer framöver.

Alla deltagare får tillgång till talarnas presentationer.

Målgrupp: CIO, CTO, it-chef, it-arkitekt, affärsområdeschef, eller en liknande roll – från slutkundsföretag. Deltagarna kommer från stora och medelstora verksamheter, från privat och offentlig sektor.

Är du i målgruppen, skicka in en intresseanmälan, därefter får du en VIP-biljett skickad till dig, i mån av plats.

Partners

Sofigate

IBM

Är du intresserad av ett sponsorskap?
Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner

Kontakta oss

Camilla Alvfeldt
CIO Community Manager
Deltagarfrågor
0768-507 999
camilla.alvfeldt@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
08-453 60 54
christine.karlsson@idg.se

Yrkesnätverket CIO Executive Club – CEC

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk för CIO:er/IT-beslutsfattare i CIO Swedens regi. Här får du stöd i din roll som CIO och möjlighet att utbyta erfarenheter med CIO-kollegor i olika branscher.

Läs om CIO Executive Club, samt om vilka förmåner som ingår i medlemskapet.