30 SEPTEMBER · 100% DIGITALT

Nya krav ställs då strategierna behöver vara agila och förändring är det enda konstanta. Att leda i ständig förändring är den nya vardagen.

CIO Strategy är ett event som belyser it-strategins vikt och funktion och ger dig ny kunskap, nya insikter och utbyte kring dina strategiska utmaningar. Hur förhåller sig exempelvis er nuvarande it-strategi till strategier för affär, digitalt och innovation? Bidrar den till att verksamheten utvecklas och att it levererar maximalt värde i organisationen?

CIO Strategy är ett digitalt event. Den digitala plattformen möjliggör inspiration och inhämtning av ny kunskap, interaktion i grupper, möjlighet att enkelt ställa frågor till varandra, talare och leverantörer – precis som på ett fysiskt event. Vi välkomnar nya sätt att fortsätta att lära av varandra. Förutsättningar förändras och så även vi.

Ämnen & innehåll

 • Logiken bakom strategi­utformning och strategi­implementering
 • Hur verksamhetens olika strategier behöver förhålla sig till varandra
 • De olika delarna i en IT-strategi
 • Får vi ihop IT-strategin med digitaliserings­strategin? Och hur gör vi egentligen för att säkra affärs­perspektivet?
 • Vikten av att förhålla sig aktiv och systematisk i det strategiska besluts­fattandet

Talare

Skicka in din intresseanmälan här

CIO Strategy 2020 är ett invite only event – för dig som är CIO, CTO, it-chef, it-arkitekt, eller en liknande roll på ett slutkundsföretag.

Är du intresserad av att delta, skickar du en intresseanmälan via formuläret nedan, därefter återkommer vi inom kort. Eventet är kostnadsfritt med ett begränsat antal platser.

 • Uppgifterna du lämnar i formuläret kommer att raderas när vi har behandlat din intresseanmälan och kommer inte att användas för andra syften.

Agenda

Välkommen till CIO Strategy 2020!

Dagens moderator inleder det digitala eventet.

Camilla Lejon Alvfeldt, CIO Community Manager, IDG

Strategi - avgörande för det nya it-ledarskapet

IT-ledarskapet förändras över karriären och en CIO behöver kunna vara både operativ, taktisk och strategisk. Samtidigt har ledarskapet förändrats. Från det transaktionella ledarskapet som det definierades för över 100 år sedan, till det transformativa ledarskapet som fokuserar på strategisk förändring och innovation. Utgångspunkten för dagens verksamhet är framtidens behov.

Nu måste en CIO kunna hantera nya affärsmodeller, nya organisationsformer, nya projektmodeller och samtidigt kunna leda det förändringsarbete som gör att medarbetarna kan anamma och acceptera dem.

För att vara konkurrensmässig så behöver man vara strategiskt driven utan att förbise vikten av systematiskt införande av sina strategier, och hur de förhåller sig till det dagliga operativa arbetet. Samtidigt måste den strategiska processen vara adaptiv, precis som projekt är agila, så kontinuerlig och systematisk omvärldsbevakning är ett måste. Men hur hanteras dynamiska strategier i en föränderlig värld?

I den här föreläsningen så kommer Håkan Ozan, en av Sveriges ledande strateger, med praktisk utgångspunkt ge en introduktion till den nya strategiska kartan.

 • logiken bakom strategiutformning och strategiimplementering 
 • hur verksamhetens olika strategier behöver förhålla sig till varandra
 • hur strategier för digitalisering och IT förhåller sig till varandra
 • de olika delarna i en IT-strategi

Håkan Ozan, Head of Innovation & Strategy, International Innovation Management Institute

Diskussioner i grupper

Hur väl grundande i etablerad metodik är era befintliga strategier?

Sluta kasta pengar ut genom fönstret och uppnå resultat på kort tid med beprövad metodik

Behovet av digital transformation har ställts på sin spets i och med den nya situationen i världen 2020. En kritisk framgångsfaktor för att genomföra en lyckad strategisk transformation är ett gemensamt språk och vision som omfattar företagets alla olika funktioner. När denna vision realiseras med standardiserade Enterprise-plattformar som tar utgångspunkt i best practices sparar man såväl tid som kostnader. Man kan väldigt snart börja se resultat av investeringen snarare än att äska mer pengar.

Vi bjuder in dig till att ta del av hur Sofigate har hjälpt olika företag att realisera sina digitala strategier med utgångspunkt i affärsmål snarare än befintliga tekniska lösningar. Allt för att generera mer affärsvärde ur IT-budgeten.

Metoden Business Technology Design bygger på det öppna ramverket Business Technology Standard vilket nyttjas av hundratals av organisationer i Norden. Med denna konkreta strategiutvecklingsmetod säkerställer man att man får ett gemensamt språk och syn på hur verksamhet och IT relaterar till varandra samt att man får ett agilt förhållningssätt

Programpunkten kommer att hållas på engelska

Sanna Suomela, Business Executive, Sofigate

13.45 Kort paus med aktiviteter i expo-området

Möjlighet till nätverkande och ytterligare diskussioner.

Strategiskt beslutsfattande i omvälvningens tidevarv

I en värld som alltmer präglas ökad förändringstakt och komplexitet – där tekniska, sociala, politiska och marknadsmässiga omvälvningar förändrar villkoren i så gott som alla branscher – blir det viktigare att kunna förhålla sig aktiv och systematisk i det strategiska beslutsfattandet.

Den här föreläsningen ger dig exempel på verktyg och modeller för hur du med omvärldsanalys som utgångspunkt kan utveckla din förmåga att se, förstå och agera medvetet i en värld av turbulens och osäkerhet.

Daniel Lindén, Senior Consultant and Future Strategist, Kairos Future

Diskussioner i grupper

 • Hur fungerar och agerar vi som beslutsfattare i vår organisation i frågor där stora strategiska osäkerheter föreligger på marknaden?
 • Vilka metoder och processer guidar våra beslut?

En bra strategi möjliggör en bra prestation 

I en purfärsk strategibok står det som första punkt om strategier: “Good Strategies enable performance”, alltså ungefär: en bra strategi gör det möjligt att göra en bra prestation. 
I utformningen av en IT-strategi ser man ofta framgångssagor och förebilder som inspirationskällor. Men många företag och organisationer inser snart att deras nuvarande IT-miljö har väldigt lite gemensamt med enhörningsföretagen som fötts i molnet och lever i appar. En genomgripande modernisering - ibland under namn som “resan till molnet” - kan liknas vid att bygga om en DC3:a till en Airbus, utan att landa. Det kommer kräva många typer av förändringar och verksamheten måste fungera hela tiden.
Mikael kommer att prata om hur man nyttjar dagens trender och teknik för att uppnå affärsnytta för sin organisation, och samtidigt som man undviker fluff och fällor, under sin resa till molnet.
Mikael Haglund, CTO, IBM Sverige

15.10 Kort paus med aktiviteter i expo-området

Möjlighet till nätverkande och ytterligare diskussioner.

Rethinking your digital innovation strategy in the era of turmoil – 5 ideas for improving business resilience

After the initial shock delivered by COVID-19 and amid concerns over how the situation will evolve, companies are adjusting their strategies to not only get through the pandemic but also prepare for the anticipated business growth beyond it. While the challenges can look very different for organizations depending on their industry and geographical locations, there is a common trend – The pace of digital transformation has accelerated.

Actionable digital strategy is the key to success for organizations. Getting this right increases the organization’s resilience in the face of uncertainty, and facilitates sustainable digital transformation even amid budget cuts, hiring freezes, and competing priorities. In this session we will discuss ideas and examples for approaching digital transformation in a way that delivers tangible business outcomes.

Ville Parkkinen, Sr. Manager Product Marketing, Opentext

Att jobba strategiskt med innovation management

I rollen som CIO möter och bidrar du till den ständiga utvecklingen i både affären och tekniken. Det handlar om att i sin kontext följa och samtidigt utmana, att anpassa sig och samtidigt driva förändring. Blicken ska vara riktad framåt i det strategiska samtidigt som det dagliga operativa kräver fokus. Den dynamiken och utvecklingsresan är drivkraften inom många IT-avdelningar och också en förutsättning för att vara relevant för affären.

Det finns fortsatt ett stort fokus på digitalisering men kanske än mer på innovation och en kombination av de båda. Hur en IT-avdelning driver och stöttar det arbetet i kombination med ett bra och inkluderande ledarskap är avgörande framgångsfaktorer.

I den här föreläsningen får du utifrån perspektivet ”den lilla IT-avdelningen, i en verksamhet som spelar på de storas spelplan” följa Vinges IT-avdelnings resa från en operativ IT-avdelning till att vara en partner i alla digitala verksamhetsprojekt och en aktiv spelar inom innovationsarbetet. Med konkreta exempel på hur bl.a. nya ISO standarden Innovation Management börjat användas som en möjliggörare för utvecklings- och innovationsarbetet.

Ann-Marie Ovin, CIO, Advokatfirman Vinge

Diskussioner i grupper

 • Vad är/bör ITs roll vara i det strategiska innovationsarbetet?
 • Har IT den roll du vill/tror bidrar bäst till förtagets/organisationens innovationsarbete?

Nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld

Vad hjälper ledare att alltid kunna vara relevanta och driva en utveckling som får både individer och organisationer att hålla? Hur behöver den moderna ledaren agera för att få med sig andra och vad innebär det att vara autentisk?

Ann Hellenius har undersökt detta och tar avstamp i neurovetenskap, beteendepsykologi och innovationsforskning när hon presenterar sina fynd. I den här föreläsningen får du med dig insikter om den nya tidens ledarskap och konkreta verktyg för att lyckas i praktiken.

Ann Hellenius, VD, Capgemini Invent

CIO Strategy 2020 – Summering och lärdomar

Vi sammanfattar och reflekterar över vad vi tar med oss från dagens olika moment. 

Camilla Lejon Alvfeldt, CIO Community Manager, IDG

Med reservation för eventuella ändringar

Praktisk information

Datum: 30 september 2020.

CIO Strategy är ett digitalt event. Praktisk information om detta kommer framöver.

Alla deltagare får tillgång till talarnas presentationer.

Målgrupp: CIO, CTO, it-chef, it-arkitekt, affärsområdeschef, eller en liknande roll – från slutkundsföretag. Deltagarna kommer från stora och medelstora verksamheter, från privat och offentlig sektor.

Är du i målgruppen, skicka in en intresseanmälan, därefter får du en VIP-biljett skickad till dig, i mån av plats.

Partners

Sofigate

Sofigate
Sofigate är ett konsultföretag som specialiserat sig på utveckling av Business Technology. Vi hjälper våra kunder att utveckla samspelet mellan företag och teknik: att designa, bygga och implementera teknologilösningar som stöder affärsverksamheten. Vi använder banbrytande plattformar som ServiceNow och vi har 600 medarbetare i Finland, Sverige och Danmark.  

Business Technology Standard – vårt öppna ramverk som vi utvecklat tillsammans med våra kunder.
I den snabbutvecklande digitala världen har vi insett att öppenhet och frihet att dela information till allmänheten är vägen till framtiden. Detta är anledningen till att vi har grundat Business Technology Forum, en ideell verksamhet som utvecklar vårt öppna ramverk inom teknikhantering tillsammans med våra kunder. Vi kallar ramverket för Business Technology Standard (sätt in länk www.managebt.org).

https://www.sofigate.com

IBM

Citrix

OpenText

OpenText är ledande inom Enterprise Information Management (EIM). EIM – informationshantering – hjälper organisationer att växa, att sänka sina kostnader och att minska risker knutna till informationsstyrning och -säkerhet.

OpenText fokuserar på faktorer som är viktiga för ditt företags framgång: att skapa bättre beslutsunderlag, kunna identifiera och agera på nya affärsmöjligheter, effektivisera processer och hantera information på ett sätt som är säkert och följer regler och policies.

Är du intresserad av våra partnerpaket?
Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner

Kontakta oss

Camilla Alvfeldt
CIO Community Manager
Deltagarfrågor
0768-507 999
camilla.alvfeldt@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
08-453 60 54
christine.karlsson@idg.se

Yrkesnätverket CIO Executive Club – CEC

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk för CIO:er/IT-beslutsfattare i CIO Swedens regi. Här får du stöd i din roll som CIO och möjlighet att utbyta erfarenheter med CIO-kollegor i olika branscher.

Läs om CIO Executive Club, samt om vilka förmåner som ingår i medlemskapet.