CIO Compliance Summit

19 maj 08.45–12.00 · kostnadsfritt · 100 % digitalt

Intresseanmälan

De regulatoriska kraven på dagens it-verksamheter blir fler och förändras ständigt. Regelefterlevnad, dataskydd och informationssäkerhet är måsten inte bara av legal skäl utan också för att leva upp till allt högre ställda förväntningar från kunderna.

Samtidigt växer behovet av snabbare innovation och transformation i de flesta verksamheter – och det i en omvärld med stora osäkerheter, där det är svårare än någonsin att bedöma risk.

Hur navigerar du som it-ledare i allt detta? På vårt nya event CIO Compliance Summit den 19 maj diskuterar vi utmaningar och strategier för säker förändring i en komplex värld.

Du får höra ledande experter och CIO:er dela med sig av insikter, erfarenheter och råd för hur vi behöver arbeta strategiskt med compliance-frågor under 2021 och framåt.

Vi kommer bland annat att diskutera:

  • Aktuella och kommande regleringar och hur du bör förhålla dig
  • Schrems II-domen och dess följder – vad händer med våra dataflöden?
  • Granskad av myndigheterna – hur det går till och vad som förväntas
  • Innovation och regelefterlevnad – så håller du jämna steg i förändringen
  • Dataskydd och integritet i praktiken – för dig som it-ledare
  • Synen på risk och strategier i en oförutsägbar värld

Välkomna till en 100% digital halvdag med experter, case och inspiration. Vi startar klockan 8.45 och avslutar 12.00. I pauserna finns fina möjligheter att nätverka med andra branschkollegor och mingla i vår Expo-del. Ställ dina frågor till talarna och tyck till i våra polls/undersökningar.

Ur agendan:

Så här hanterar du en incident

Filip Johnssén, DPO på Klarna, guidar oss genom de kritiska steg du behöver vidta om/när ditt företag drabbas av en incident. Du får konkreta tips för att stärka er krishanteringsförmåga behöver för att snabbt identifiera, analysera och begränsa skadan. Likt en brandövning kommer Filip att presentera ett incidentscenario och hur du på bästa sätt hanterar krisen och begränsar skadan.

Filip Johnssén, DPO, Klarna

Schrems II i Sverige: Vad innebär EDPB:s rekommendationer och uppdaterade standardavtalsklausuler för dig

Sedan Europeiska unionens domstol fattade beslut i ärendet ”Schrems II” har företag väntat på detaljerad vägledning från tillsynsmyndigheterna om hur EU:s dataöverföring till tredjeland ska hanteras, särskilt i de fall där standardavtalsklausuler används. EDPB har nu i samarbete med de nationella dataskyddsmyndigheterna publicerat utkast till rekommendationer. Samtidigt som Europeiska kommissionen har publicerat utkast till nya standardavtalsklausuler. Jacob Eborn, Privacy Consulting Manager, OneTrust, kommer att titta närmare på rekommendationer som EDPB i samarbete med de nationella dataskyddsmyndigheterna har publicerat. Samt en inblick i de nya standardavtalsklausulerna och framtiden för internationella dataöverföringar.

Jacob Eborn, Privacy Consulting Manager, CIPP/E, OneTrust

Intresseanmälan

Agenda

Dagens moderatorer kickar igång konferensen.

Katarina Strömberg, eventchef, IDG
Karin Lindström, reporter, CIO Sweden

En trendspaning utifrån tillsynsmyndighetens perspektiv. Vilka erfarenheter har vi hittills gjort och vilka lärdomar kan vi dra? Den viktigaste slutsatsen hittills är att företag och myndigheter fortfarande har brister sitt data- och integritetsskydd. Givet den exponentiella takten i den digitala utvecklingen riskerar gapet mellan digitaliseringen och skyddet för våra uppgifter bli för stort för att kunna hämta igen. Står vi inför en tipping-point? Integritetsskyddsmyndighetens, IMY:s generaldirektör delar med sig av insikter och råd för framtiden.

Lena Lindgren Schelin, Generaldirektör vid Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen sedan 1 mars 2018

Reglerna i GDPR har varit tillämpliga i snart tre år, och även om de inte har ändrats har förståelsen för dem fördjupats. Samtidigt är omvärlden föränderlig. Är inbyggt dataskydd (”privacy by design”) mer viktigt nu än någonsin? Vilka är de praktiska förutsättningarna för ett effektivt arbete med inbyggt dataskydd? Föreläsningen belyser det inbyggda dataskyddet som en central del i organisationers arbete med dataskydd, och som en nyckel till att förstå dataskyddsregelverket som en helhet.

Hampus Stålholm, jurist på Synch Advokat

När GDPR beslutades våren 2016 fick vi två år på oss att genomföra alla de anpassningar av informationshantering, it-system och verksamheter som regelverket kräver. Många menar att det var orimligt kort tid för att uppnå compliance med ett så omfattande, nytt regelverk. Men om vi tittar i backspegeln, hade vi kunnat förutse GDPR redan fem, tio år tidigare? Och om vi blickar framåt, kan vi förutspå vilka nya regelverk om informationshantering vi kommer att ha om fem, tio år? Kan vi lära oss något om EU:s arbete som gör att vi kan börja förbereda oss tidigare nästa gång?

Lisa Lundin, konsultchef/director för juridik, Knowit

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla in vad som händer i Expo-området.

Filip Johnssén, DPO på Klarna, guidar oss genom de kritiska steg du behöver vidta om/när ditt företag drabbas av en incident. Du får konkreta tips för att stärka er krishanteringsförmåga och vilka åtgärder du behöver vidta för att snabbt identifiera, analysera och begränsa skadan. Likt en brandövning kommer Filip att presentera ett incidentscenario och hur du på bästa sätt hanterar krisen och begränsar skadan.

Filip Johnssén, DPO, Klarna

Sedan Europeiska unionens domstol fattade beslut i ärendet ”Schrems II” har företag väntat på detaljerad vägledning från tillsynsmyndigheterna om hur EU:s dataöverföring till tredjeland ska hanteras, särskilt i de fall där standardavtalsklausuler används. EDPB har nu i samarbete med de nationella dataskyddsmyndigheterna publicerat utkast till rekommendationer. Samtidigt som Europeiska kommissionen har publicerat utkast till nya standardavtalsklausuler. Jacob Eborn, Privacy Consulting Manager på OneTrust, kommer att titta närmare på rekommendationer som EDPB i samarbete med de nationella dataskyddsmyndigheterna har publicerat. Samt en inblick i de nya standardavtalsklausulerna och framtiden för internationella dataöverföringar.

Jacob Eborn, CIPP/E, Privacy Consulting Manager, OneTrust

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla in vad som händer i Expo-området.

Trycket från regleringar har ökad de senaste 10 åren, och förändringarna upplevs ofta som negativa och en börda. Forskning om vad företag gör som lyckas i samband med nya regleringar visar på att det finns stora vinster genom att agera rätt. Genom att förstå exakt hur regelverksförändringar påverkar branschen och företaget kan åtgärder vidtas för att skapa innovation och fördelar på marknaden. Ni kommer att få insikt i hur ni ska tänka, var ni ska leta och vad ni kan göra.

Åke Freij, Affiliate research fellow, House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm

Vi sammanfattar och avslutar CIO Compliance Summit

Katarina Strömberg, eventchef, IDG
Karin Lindström, reporter, CIO Sweden

Talare

Jag vill delta på Compliance Summit!

CIO Compliance Summit är ett kostnadsfritt, digitalt invite-only-event för it-chefer, VD, affärsutvecklare, affärsområdeschefer, verksamhetsområdeschefer, it-arkitekter, CIO, CDO och liknande it-ledare och beslutsfattare.. Är du intresserad av att delta, skickar du en intresseanmälan via formuläret nedan, därefter återkommer vi inom kort. Antalet platser är begränsat.

Är du intresserad av att tala på CIO Compliance Summit? Mejla katarina.stromberg@idg.se och berätta vad du vill prata om.

Eller är du intresserad av våra partnerpaket? Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner

Partners

OneTrust

Signavio

Vill du få löpande information om CIO Swedens event?

Lämna din mejladress så håller vi dig uppdaterad!

Kommande event

IDG Security Day

26 oktober

CIO Leadership Summit

12 december – digitalt, dagtid

CIO Awards

12 december – galakväll på Berns

Kontakta oss

Katarina Strömberg
Eventchef, Foundry
0708-884 266
katarina.stromberg@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
070-26 56 788
christine.karlsson@idg.se