CIO Trend 2022

16 februari · kostnadsfritt · 100 % digitalt

Kicka igång det nya året på CIO Trend

På CIO Trend den 16 februari får du de senaste it-trenderna, en uppdatering kring tekniken som väntar runt hörnet, och en viktig inblick i andras verksamheter. Bland föreläsarna finns experter, forskare, analytiker, trendspanare och CIO:er från flera spännande företag.

Hur tänker andra CIO:er om möjligheter med ny teknik? Vad ser de som sina största utmaningar det kommande året, och hur vill de utveckla sina verksamheter framåt? Dessutom, hur har CIO-rollen förändrats och vilka kunskaper krävs i framtiden?

CIO Trend inspirerar dig och utmanar dina tankesätt, här får du insikter och lärdomar från andras lyckade – och mindre lyckade – projekt. En dag som gör dig redo för nya utmaningar. Eventet startar med morgonseminarier kl 8.00 och avslutas cirka kl 15.00.

Jag vill delta på CIO Trend 2022!

CIO Trend är ett kostnadsfritt, digitalt invite-only-event – för dig som är CIO, CTO, it-chef, it-arkitekt, eller en liknande roll på ett slutkundsföretag. Är du intresserad av att delta, skickar du en intresseanmälan via formuläret nedan, därefter återkommer vi inom kort. Antalet platser är begränsat.

Bland talarna

Agenda

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Dagens moderatorer kickar igång konferensen. Vad kommer vi att få höra under dagen och vad kan vi se fram emot?

Passa på att ställa dina frågor i chatten och håll utkik efter undersökningar (polls) om dagens alla ämnen.

Katarina Strömberg, eventchef, IDG
Karin Lindström, reporter, CIO Sweden

Hans Werner, grundare av analysföretaget Radar, ger sin syn på den utveckling och de trender som kommer att påverka it-verksamhet och it-beslutsfattande under 2022.

Det blir en resa som startar i en geopolitisk vinkel, där teknik har blivit en bricka och vandrar vidare till hur komponentbrist och kompetensbrist kommer att påverka oss.

Hans Werner, grundare, Radar

Hur kan IT sätta fart på digitaliseringen när förutsättningar inte finns?

Känner du till utmaningen att digitalisera en verksamhet som näst intill saknar alla förutsättningar för att kunna genomföra en omfattande transformation? Transportbranschen på järnvägen är dessutom en av de minst digitala branscher som finns. Att snabbt kunna accelerera verksamhetsutveckling och samtidigt digitalisera kärnverksamheten i nya gränsöverskridande digitala eko-system har minst sagt varit en utmaning.

Green Cargo IT har ändå lyckats med att snabbt och effektivt driva digitaliseringen inom två år på ett nytt och innovativt sätt. I presentationen kommer du att få nya insikter i hur det bli möjligt att samtidigt:

 • Hantera en omfattande teknikskuld (två mainframe, SAP, två AS400, …)
 • Designa och implementera nya digitala plattformar i molnet (inkl LowCode utveckling),
 • Initiera och accelerera egen agil digital utveckling
 • Realisera en data driven verksamhet.

Ingo Paas, CIO, Green Cargo

Mer information kommer inom kort.

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla in vad som händer i Expo-området.

Mer information kommer inom kort.

Kund- och medarbetarupplevelser hanteras ofta som separata delar inom organisationer. När system och processer skapar huvudvärk och problem hos medarbetare lyser detta igenom mot kunder. Total Experience handlar om att sammanlänka kundens och medarbetarens upplevelser genom att använda teknik och processer som hjälper i stället för stjälper.

Gartner erkände nyligen TX som en av de viktigaste tech-trenderna för i år. Genom att utveckla arbetsflöden och processer med principerna från TX kan verksamheter enklare säkerställa att kund- och medarbetarupplevelser stödjer varandra samt möjliggör för nya affärsfördelar.

Att sammanlänka kund- och medarbetarupplevelser kan låta som en omöjlighet, men i denna presentation kommer vi dela med oss av tre kundcase där man har tagit sig an TX principen och satt den i praktik. Slutligen berättar Sofigate tillsammans med ServiceNow om sju steg som kommer att hjälpa dig och din verksamhet i din transformationsresa mot en Total Experience.

Sven Gidlöf, Business Team Lead Platforms, Sofigate

11.25–12.20 Parallella kunskapsspår

Företag satsar stort på digitala tjänster, utveckling av system och ny teknik. Men är syftet och målet tillräckligt tydligt för att investeringarna ska ge önskvärda resultat? Är man för snabb med att fira framgång?

Per Defalva, CEO och grundare Digital Engine berättar mer om:

 • Hur tydliga är vi med målsättningarna och effekterna av våra digitala investeringar
 • Hur du framgångsrikt kan driva arbetet med förändrade arbetssätt både under och efter införandet av ett nytt system
 • Utmaningarna med att följa upp ett business case på lång sikt, även efter implementering

Per Defalva, CEO och grundare Digital Engine

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla in vad som händer i Expo-området.

Everyone agrees that putting data at the center of conversations drives change—even organization-wide transformation. However, most organizations are failing to successfully scale and implement an enterprise-wide analytics program. Why is that?

Juha Teljo, Vice President of Solution Engineering in EMEA for Tableau

Därför lockar Kronofogden rätt kompetens med ett digitalt ledarskap

Som en del av den strategiska kompetensförsörjningen har Kronofogden it inom flexibla arbetsformer rekryterat över hela landet, där anställning sker kopplat till något av myndighetens kontor. Med virtuella team har man fokuserat på resultat utifrån uppsatta mål oavsett var i Sverige en bor.

Medarbetarna har sedan mars 2020 arbetat hemma och Kronofogden ser en framtid med en hybridarbetsplats där it-avdelningen har kompetens på flera platser geografiskt.

Johan Acharius, CIO på Kronofogden, menar att det verkligen är dags att offentlig sektor bygger ett digitalt ledarskap som inte kräver att medarbetarna sitter i samma rum för arbetet skall bli utfört, utan istället ett ledarskap som bygger på förtroende och på agil målstyrning.

Tillit är inte bara ett fint ord i en managementbok utan ett förhållningsätt som ska genomsyra all styrning och ledning. Då krävs det mod och vilja att göra upp med gamla förlegade synsätt och regelverk och våga ta klivet in i en digital framtid där regler stödjer Kronofogdens förflyttning. En förmodad bieffekt är dessutom att man kan få hela Sverige att leva.

Det har visat sig vara en framgångsfaktor att rekrytera medarbetare utanför Stockholm, något som är kritiskt för att avdelningen ska attrahera rätt kompetens och minska identifierade risker inom kompetensförsörjningen. Självledarskapet som grundplattform och ett viktigt samhällsuppdrag har också attraherat rätt kompetens.

Hör Johan Acharius berätta mer om:

 • Lärdomar 
 • Utmaningar 
 • Framgångar
 • Ledarskap och självledarskap 
 • Hållbart arbetsliv, resfria möten

Johan Acharius, CIO Kronofogden

14.20–15.45 Parallella kunskapsspår

AI är i allt större utsträckning med och tar viktiga beslut både i företagsvärlden och i samhället.
För att förhindra att AI får en negativ inverkan på individen är det viktigt att AI redan från början utvecklas på ett etiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt.
I den här presentationen kommer jag dela mina 4 bästa tips för att lyckas med detta.

Josefin Rosén, Regional Leader AI & Analytics, Nordics, SAS Institute

Nya affärsmodeller krävs inom samhällsbyggnad – hög tid för modernisering

Ylva Berg, CEO Tyréns, nominerad till Utmärkelsen Årets CIO 2021.

Digitaliseringen är nyckeln för att samhällsbyggnad och teknikskonsulter skall klara av att nå ambitiösa hållbarhetsmål. För att åstadkomma detta och infria de högt ställda förväntningarna behöver vi inte bara förflytta oss som bolag utan också etablera ett samarbeta horisontellt över företagsgränserna och vertikalt med aktörer i leveranskedjan.

Ylva Berg berättar mer om:

 • En digital strategi som ska guida från tjänster till AI- och machine learning-baserade produkter i samhällsbyggnadssektorn.
 • Mötet med verkligheten och hårt etablerade rutiner, kundförväntningar, marknadssegment och yrkesroller.
 • Utmaningar och möjligheter.

Ylva Berg, CEO på Tyréns

Robert Sjöström, CIO Essity, är en av finalisterna som hade chansen att vinna utmärkelsen Årets CIO 2021. Här delar han med sig av tankar, strategier, erfarenheter och framåtblickar.

2020 fundamentally disrupted the modern workplace in a way no technological innovation ever has. For many, the abrupt shift to remote work triggered an increase in the adoption of collaboration tools and an acceleration of digital transformations. According to Gartner, 69% of corporate boards fast-tracked digital business initiatives. Since then, organisations of every size, and across all industries are losing productive hours. 61% of their time is spent on ‘work about work’ sitting in meetings, status checks, and searching for information.

How can organisations springboard off the success of flexible work and help teams focus and flourish by equipping them with meaningful job engagement and opportunities to accelerate?

The shift to remote work has seen opportunities in flexibility and better work-life balance. As teams and organisations search for balance, join this session to hear how these challenges can be resolved through meaningful changes to how we work.

Shammy Khan, Head of Customer Success Asana, EMEA

Hej CIO, har du ens ett jobb i framtiden?

Marcus Matteby, CIO, Sundsvalls kommun, nominerad till Utmärkelsen Årets CIO 2021.

Digitaliseringen driver en transformation som gör CIO-rollen allt mer irrelevant. Digitalisering handlar inte om IT, frågor som hur IT ska närma sig verksamheten är föråldrade. Digitalisering handlar om människor och är verksamhetens metod för utveckling, vilket driver en transformation från manuella processer till digitala lösningar med användaren i fokus. Det innebär att den traditionella CIO-rollen behöver reformeras för att fortsätta vara relevant.  

Marcus Matteby, ger sin syn på saken och delar med sig av:

 • Lösningen på det systemfel som hindrar digitalisering och AI.
 • Hur du baserat på evidens balanserar din utvecklingsportfölj i två dimensioner, effektivitet/innovation och strategiskt/operativt.
 • Hur Sundsvalls kommun genom det ökade sin digitala mognad med 60 procent.
 • Morgondagens CIO behöver skapa förutsättningar för disruptiv innovation genom att hitta nya arbetssätt och tillvarata den kompetens som finns i organisationen och därmed bryta kulturhinder.

Marcus Matteby, CIO, Sundsvalls kommun

Change is the only constant – Hur en 200-åring håller sig modern

Lotta Lovén, CIO Swedbank, nominerad till Utmärkelsen Årets CIO 2021.

Lotta berättar mer om:

 • Swedbanks tekniska transformation med kunden och affären i fokus
 • Förnyade arbetssätt och vår resa mot distribuerad IT
 • Agilitet, nya teknologier och framtiden

Lotta Lovén, CIO Swedbank

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla in vad som händer i Expo-området.

Mer information kommer inom kort.

Företagsförflyttning med hjälp av IT och tech

Många företag försöker utveckla sin marknadsposition med hjälp av IT och ökat teknikinnehåll. Oavsett om du är ett produktbolag som vill utveckla sitt tjänsteinnehåll eller om du är ett tjänsteföretag som vill bli mer av ett techbolag finns det ett antal gemensamma beröringspunkter.

Martin Althén berättar mer om:

 • Transformationsresorna på Husqvarna och Securitas, vilka var drivkrafterna,  besluten som övervägdes och togs
 • Trender och techniker som varit instrumentella
 • Hur har resorna sett ut och vilka lärdomar kan man dra

Martin Althén, CIO, Securitas

Med en blick framåt emot ett lovande 2022 sammanfattar och avslutar vi CIO Trend. Var gärna med och dela dina tankar och insikter.

Katarina Strömberg, eventchef, IDG
Karin Lindström, reporter, CIO Sweden

Är du intresserad av att tala på CIO Trend 2021? Mejla katarina.stromberg@idg.se och berätta vad du vill prata om.

Eller är du intresserad av våra partnerpaket? Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner

Partners

Accenture

Sofigate

Sofigate
Sofigate är ett konsultföretag som specialiserat sig på utveckling av Business Technology. Vi hjälper våra kunder att utveckla samspelet mellan företag och teknik: att designa, bygga och implementera teknologilösningar som stöder affärsverksamheten. Vi använder banbrytande plattformar som ServiceNow och vi har 600 medarbetare i Finland, Sverige och Danmark.  

Business Technology Standard – vårt öppna ramverk som vi utvecklat tillsammans med våra kunder.
I den snabbutvecklande digitala världen har vi insett att öppenhet och frihet att dela information till allmänheten är vägen till framtiden. Detta är anledningen till att vi har grundat Business Technology Forum, en ideell verksamhet som utvecklar vårt öppna ramverk inom teknikhantering tillsammans med våra kunder. Vi kallar ramverket för Business Technology Standard (sätt in länk www.managebt.org).

https://www.sofigate.com

Tableau

M-Files

Admincontrol

Unit4

NTT DATA

sas

Asana

Darktrace

Pluralsight

UiPath

Vill du få löpande information om CIO Swedens event?

Lämna din mejladress så håller vi dig uppdaterad!

Kommande event

CIO Trend 2022

16 februari 2022

Kontakta oss

Katarina Strömberg
Eventchef, IDG
0708-884 266
katarina.stromberg@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
070-26 56 788
christine.karlsson@idg.se