CIO Trend 2022

16 februari · kostnadsfritt · 100 % digitalt

Kicka igång det nya året på CIO Trend

På CIO Trend den 16 februari får du de senaste it-trenderna, en uppdatering kring tekniken som väntar runt hörnet, och en viktig inblick i andras verksamheter. Bland föreläsarna finns experter, forskare, analytiker, trendspanare och CIO:er från flera spännande företag.

Hur tänker andra CIO:er om möjligheter med ny teknik? Vad ser de som sina största utmaningar det kommande året, och hur vill de utveckla sina verksamheter framåt? Dessutom, hur har CIO-rollen förändrats och vilka kunskaper krävs i framtiden?

CIO Trend inspirerar dig och utmanar dina tankesätt, här får du insikter och lärdomar från andras lyckade – och mindre lyckade – projekt. En dag som gör dig redo för nya utmaningar. Eventet startar med morgonseminarier kl 8.00 och avslutas cirka kl 17.00.

Jag vill delta på CIO Trend 2022!

CIO Trend är ett kostnadsfritt, digitalt invite-only-event – för dig som är CIO, CTO, it-chef, it-arkitekt, eller en liknande roll på ett slutkundsföretag. Är du intresserad av att delta, skickar du en intresseanmälan via formuläret nedan, därefter återkommer vi inom kort. Antalet platser är begränsat.

Talare

Agenda

En kunnig it-avdelning och en marknadsledande produkt är ett bra startpunkt. Men vad händer sen?

Admincontrol har det senaste året haft ett större fokus på att arbeta mer transparent och involvera flera intressenter genom hela produktutvecklings-cykeln. It-avdelningen kan inte tillhandahålla den ultimata lösningen för beslutsfattare om de inte känner till beslutsfattarnas faktiska önskemål. Genom en ny modell kan vi enklare förstå och nå krav från användarna och sätta tydligare mål för framtida projekt.

Hör Admincontrols CTO, tillsammans med kundansvarig kollega, berätta om de nya modellerna och hur man jobbar med att komma närmare marknaden.

Signe Roesgaard-Gran, CTO, Admincontol
Hilja Holmberg-Svensson, Key Account Manager, Admincontol

I takt med att affärsmodeller utvecklas och förändras ställs allt högre krav på it-infrastrukturen. Hur ser utmaningarna ut och vad kan göras för att tackla dem? Du kommer få med dig värdefulla insikter kring:

 • Vad är viktigast med moderna applikationer
 • Värdet av plattform vs stand-alone applikationer
 • Vikten av data och varför behovet växer för varje år

Linus Nelli, Head of Solution Consulting, Unit4 Nordics

Dagens moderatorer kickar igång årets CIO Trend. Vad kommer vi att få höra under dagen och vad kan vi se fram emot?

Passa på att ställa dina frågor i chatten och håll utkik efter undersökningar (polls) om dagens alla ämnen.

Katarina Strömberg, Eventchef, IDG
Karin Lindström, CIO-redaktör, IDG

Hans Werner, grundare av analysföretaget Radar, ger sin syn på den utveckling och de trender som kommer att påverka it-verksamhet och it-beslutsfattande under 2022.

Det blir en resa som startar i en geopolitisk vinkel, där teknik har blivit en bricka och vandrar vidare till hur komponentbrist och kompetensbrist kommer att påverka oss.

Hans Werner, Grundare, Radar

Hur löser man utmaningen att digitalisera en verksamhet som näst intill saknar alla förutsättningar för att kunna genomföra en omfattande transformation? Transportbranschen på järnvägen är dessutom en av de minst digitala branscher som finns. Att snabbt kunna accelerera verksamhetsutveckling och samtidigt digitalisera kärnverksamheten i nya gränsöverskridande digitala eko-system har minst sagt varit en utmaning.

Green Cargo IT har lyckats med att snabbt och effektivt driva digitaliseringen inom två år på ett nytt och innovativt sätt. I presentationen kommer du att få nya insikter i hur det bli möjligt att samtidigt:

 • Hantera en omfattande teknikskuld (två mainframe, SAP, två AS400)
 • Designa och implementera nya digitala plattformar i molnet (inkl LowCode utveckling),
 • Initiera och accelerera egen agil digital utveckling
 • Realisera en data driven verksamhet.

Ingo Paas, CIO, Green Cargo

Det har knappast undgått någon att säkerhet är ett hett ämne på agendan just nu. De senaste månaderna har vi sett flera skrämmande exempel på vad bristande säkerhet kan innebära för organisationer, deras medarbetare, samarbetspartners och kunder.

Men vilka är de nyckelfrågor som du som it-ledare bör ställa dig? Åse ger konkreta exempel på utmaningar som branschen står inför och strategier för att möta dem. Hon delar de senaste trenderna inom cybersäkerhet och slår samtidigt hål på vanliga myter.

Åse Holmberg, VD på Sentor (en del av Accenture)

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla gärna in vad som händer i Expo-området.

Hur hanterar vi utmaningarna med det hybrida arbetssättet? Hur drar vi nytta av flexibiliteten som de digitala möjligheterna för med sig? Och hur växlar vi upp till ett modernare ledarskap där digitaliseringen är en självklarhet?

Baserat på forskning och erfarenhetsbaserade exempel ger Lena Lid Falkman dig i den här föreläsningen en chans att inspireras och få på fötterna hur vi kan inte bara invänta utan skapa ett flexibelt och individanpassat arbetssätt.

Lena Lid Falkman, Forskare i ledarskap & organisation

Kund- och medarbetarupplevelser hanteras ofta som separata delar inom organisationer. När system och processer skapar huvudvärk och problem hos medarbetare lyser detta igenom för kunderna. Total Experience (TX) handlar om att sammanlänka kundens och medarbetarens upplevelser genom att använda teknik och processer som hjälper i stället för stjälper.

Gartner erkände nyligen Tsom en av de viktigaste tech-trenderna för i år. Genom att utveckla arbetsflöden och processer med principerna från TX kan verksamheter enklare säkerställa att kund- och medarbetarupplevelser stödjer varandra samt möjliggör för nya affärsfördelar.

Att sammanlänka kund- och medarbetarupplevelser kan låta som en omöjlighet, här tar du del av ett kundcase där man har tagit sig an TX-principen och omvandlat den i praktiken. Slutligen berättar Sven om sju steg som kommer att hjälpa dig och din verksamhet i din transformationsresa.

När teknik stödjer människan främjas affärseffektiviteten.

Sven Gidlöf, Business Team Lead Platforms, Sofigate

11.25–12.20 Parallella kunskapsspår

Företag satsar stort på digitala tjänster, utveckling av system och ny teknik. Men är syftet och målet tillräckligt tydligt för att investeringarna ska ge önskvärda resultat? Är man för snabb med att fira framgång?

Per berättar mer om:

 • Hur tydliga är vi med målsättningarna och effekterna av våra digitala investeringar
 • Hur du framgångsrikt kan driva arbetet med förändrade arbetssätt både under och efter införandet av ett nytt system
 • Utmaningarna med att följa upp ett business case på lång sikt, även efter implementering

Per Defalva, CEO och grundare Digital Engine

Den senaste tekniken, som ofta drivs av stora budgetar, är inte tillräckligt utan det som behövs är ett beslut om att investera i rätt kompetensnivå på alla nivåer i din organisation.

Många organisationer har idag stora kompetensklyftor trots att de har investerat i den senaste tekniken. Detta betyder att de inte lyckas generera avkastning på deras investering (ROI) eller uppfylla överenskomna affärsmål.

I denna session diskuterar vi:

 • Hur organisationer och deras IT-ledare löser utveckling av teknisk kompetens för att hjälpa till att nå sina affärsmål
 • Överbrygga det digitala kompetensgapet - Växa och behålla din tekniska arbetsstyrka
 • ROI påverkan och hur man mäter framgång från en kompetenshöjning av dina team
 • Nordiska kundexempel

Mats Forsgren Commercial Director, Nordics, Pluralsight

Nya ransomware-attacker gör organisationer sårbara - alltför ofta saknar säkerhetsteam förmågan att reagera proportionerligt på en attack, vilket leder till drastiska digitala störningar i hela organisationen.

Linnea Skärdin, cyberteknologi-specialist på Darktrace, kommer att presentera hur hon granskar några av dagens mest avancerade ransomware-attacker. Lär dig hur självlärande AI förstår organisationen för att avslöja varje steg i en ransomware-attack - och vidtar precisa, autonoma åtgärder för att stoppa hotet i dess spår.

Den här presentationen kommer att diskutera följande:

 • Nya trender inom ransomware, inklusive double extortion och attacker mot RDP.
 • Hur Autonomous Response vidtar åtgärder för att begränsa en pågående attack, även när säkerhetsteamet inte är på plats.
 • Verkliga exempel på ransomware-attacker som upptäckts av Darktrace AI - inklusive en zero-day och en attack som inleddes på juldagen.

Linnea Skärdin, Computer Technology Specialist, Darktrace

Chansen är stor att du redan idag stödjer andra avdelningars RPA-initiativ, så du vet vad automatisering kan leverera. Då är det kanske dags att också titta på hur digitalisering av din egen IT-verksamhet ökar effektivitet, hastighet och kapacitet.

Onat AtayerUiPath

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla gärna in vad som händer i Expo-området.

Everyone agrees that putting data at the center of conversations drives change—even organization-wide transformation. However, most organizations are failing to successfully scale and implement an enterprise-wide analytics program. Why is that?

Juha Teljo, Vice President of Solution Engineering in EMEA for Tableau

Som en del av den strategiska kompetensförsörjningen har Kronofogden it inom flexibla arbetsformer rekryterat över hela landet, där anställning sker kopplat till något av myndighetens kontor. Med virtuella team har man fokuserat på resultat utifrån uppsatta mål oavsett var i Sverige en bor.

Medarbetarna har sedan mars 2020 arbetat hemma och Kronofogden ser en framtid med en hybridarbetsplats där it-avdelningen har kompetens på flera platser geografiskt.

Det är dags att offentlig sektor bygger ett digitalt ledarskap som inte kräver att medarbetarna sitter i samma rum för arbetet skall bli utfört, utan istället ett ledarskap som bygger på förtroende och på agil målstyrning.

Tillit är inte bara ett fint ord i en managementbok utan ett förhållningsätt som ska genomsyra all styrning och ledning. Då krävs det mod och vilja att göra upp med gamla förlegade synsätt och regelverk och våga ta klivet in i en digital framtid där regler stödjer Kronofogdens förflyttning. En förmodad bieffekt är dessutom att man kan få hela Sverige att leva.

Det har visat sig vara en framgångsfaktor att rekrytera medarbetare utanför Stockholm, något som är kritiskt för att avdelningen ska attrahera rätt kompetens och minska identifierade risker inom kompetensförsörjningen. Självledarskapet som grundplattform och ett viktigt samhällsuppdrag har också attraherat rätt kompetens.

 • Lärdomar 
 • Utmaningar 
 • Framgångar
 • Ledarskap och självledarskap 
 • Hållbart arbetsliv, resfria möten

Johan Acharius, CIO på Kronofogden

Passa på att fylla på med rörelse och energi och att ta en tur i vårt Expo-område. Här finns mycket information att hämta.

Klockan 14.20 drar vi igång igen med två parallella spår, bland annat får vi möta finalisterna från CIO Awards.

14.20–15.45 Parallella kunskapsspår

AI är i allt större utsträckning med och tar viktiga beslut både i företagsvärlden och i samhället.
För att förhindra att AI får en negativ inverkan på individen är det viktigt att AI redan från början utvecklas på ett etiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt.

Här får du Josefins 4 bästa tips för att lyckas med detta.

Josefin Rosén, Regional Leader AI & Analytics, Nordics, SAS Institute

Digitaliseringen är nyckeln för att samhällsbyggnad och teknikkonsulter skall klara av att nå ambitiösa hållbarhetsmål. För att åstadkomma detta och infria de högt ställda förväntningarna behöver vi inte bara förflytta oss som bolag utan också etablera ett samarbeta horisontellt över företagsgränserna och vertikalt med aktörer i leveranskedjan.

Ylva berättar mer om:

 • En digital strategi som ska guida från tjänster till AI- och machine learning-baserade produkter i samhällsbyggnadssektorn.
 • Mötet med verkligheten och hårt etablerade rutiner, kundförväntningar, marknadssegment och yrkesroller.
 • Utmaningar och möjligheter.

Ylva Berg, CEO Tyréns, nominerad till Utmärkelsen Årets CIO 2021

Robert berättar om hur it och det digitala blir en del av företagets eller organisationens kärnverksamhet. Ta del av hans erfarenheter och tips kring en helt avgörande digitaliseringsresa.

Robert Sjöström, CIO på Essity, nominerad till Utmärkelsen Årets CIO 2021

2020 fundamentally disrupted the modern workplace in a way no technological innovation ever has. For many, the abrupt shift to remote work triggered an increase in the adoption of collaboration tools and an acceleration of digital transformations. According to Gartner, 69% of corporate boards fast-tracked digital business initiatives. Since then, organisations of every size, and across all industries are losing productive hours. 61% of their time is spent on ‘work about work’ sitting in meetings, status checks, and searching for information.

How can organisations springboard off the success of flexible work, and help teams focus and flourish by equipping them with meaningful job engagement and opportunities to accelerate?

The shift to remote work has seen opportunities in flexibility and better work-life balance. As teams and organisations search for balance, hear how these challenges can be resolved through meaningful changes to how we work.

Shammy Khan, Head of Customer Success Asana, EMEA

Digitaliseringen driver en transformation som gör CIO-rollen allt mer irrelevant. Digitalisering handlar inte om it, frågor som hur it ska närma sig verksamheten är föråldrade. Digitalisering handlar om människor och är verksamhetens metod för utveckling, vilket driver en transformation från manuella processer till digitala lösningar med användaren i fokus. Det innebär att den traditionella CIO-rollen behöver reformeras för att fortsätta vara relevant.  

Du hör bland annat om:

 • Lösningen på det systemfel som hindrar digitalisering och AI
 • Hur du baserat på evidens balanserar din utvecklingsportfölj i två dimensioner, effektivitet/innovation och strategiskt/operativt
 • Hur Sundsvalls kommun genom det ökade sin digitala mognad med 60 procent
 • Morgondagens CIO behöver skapa förutsättningar för disruptiv innovation genom att hitta nya arbetssätt och tillvarata den kompetens som finns i organisationen och därmed bryta kulturhinder

Marcus Matteby, CIO på Sundsvalls kommun, nominerad till Utmärkelsen Årets CIO 2021

Hör Lotta berätta om bland annat:

 • Swedbanks tekniska transformation med kunden och affären i fokus
 • Förnyade arbetssätt och vår resa mot distribuerad it
 • Agilitet, nya teknologier och framtiden

Lotta Lovén, CIO Swedbank, nominerad till Utmärkelsen Årets CIO 2021

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla gärna in vad som händer i Expo-området.

Nora Bavey är varumärkesstrategen och techentreprenören som blev rikskapitalist, med fokus på diversifierade grundare. Hon ser ägandet och entreprenörskapet som det starkaste verktyget till jämställdhet.

Hör henne berätta om hur vi kan ta tillvara på den potential som hon ser går förlorad idag.

Nora Bavey, General Partner på Unconventional Ventures

Många företag försöker utveckla sin marknadsposition med hjälp av IT och ökat teknikinnehåll. Oavsett om du är ett produktbolag som vill utveckla sitt tjänsteinnehåll eller om du är ett tjänsteföretag som vill bli mer av ett techbolag finns det ett antal gemensamma beröringspunkter.

Martin berättar mer om:

 • Transformationsresorna på Husqvarna och Securitas, vilka var drivkrafterna, besluten som övervägdes och togs
 • Trender och tekniker som varit instrumentella
 • Hur har resorna sett ut och vilka lärdomar kan man dra

Martin Althén, CIO, Securitas – Årets CIO 2021

Med en blick framåt emot ett lovande 2022 sammanfattar och avslutar vi CIO Trend. Var gärna med och dela dina tankar och insikter.

Katarina Strömberg, Eventchef, IDG
Karin Lindström, CIO-redaktör, IDG

Är du intresserad av att tala på CIO Trend 2021? Mejla katarina.stromberg@idg.se och berätta vad du vill prata om.

Eller är du intresserad av våra partnerpaket? Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner

Partners

Accenture

Sofigate

Sofigate
Sofigate är ett konsultföretag som specialiserat sig på utveckling av Business Technology. Vi hjälper våra kunder att utveckla samspelet mellan företag och teknik: att designa, bygga och implementera teknologilösningar som stöder affärsverksamheten. Vi använder banbrytande plattformar som ServiceNow och vi har 600 medarbetare i Finland, Sverige och Danmark.  

Business Technology Standard – vårt öppna ramverk som vi utvecklat tillsammans med våra kunder.
I den snabbutvecklande digitala världen har vi insett att öppenhet och frihet att dela information till allmänheten är vägen till framtiden. Detta är anledningen till att vi har grundat Business Technology Forum, en ideell verksamhet som utvecklar vårt öppna ramverk inom teknikhantering tillsammans med våra kunder. Vi kallar ramverket för Business Technology Standard (sätt in länk www.managebt.org).

https://www.sofigate.com

Tableau

M-Files

Admincontrol

Unit4

NTT DATA

Asana

Darktrace

Pluralsight

UiPath

Outsystems

Telavox

sas

Vill du få löpande information om CIO Swedens event?

Lämna din mejladress så håller vi dig uppdaterad!

Kommande event

IDG Security Day

26 oktober

CIO Leadership Summit

12 december – digitalt, dagtid

CIO Awards

12 december – galakväll på Berns

Kontakta oss

Katarina Strömberg
Eventchef, Foundry
0708-884 266
katarina.stromberg@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
070-26 56 788
christine.karlsson@idg.se