22 FEBRUARI • STOCKHOLM • #ciotrend

Tekniken · Affärerna · Visionen

ANMÄLAN

CIO Trend den 22 februari sätter agendan för it-året 2018. Med avstamp i de omvälvande förändringar som äger rum i världen, där ny teknik är både en utmaning och möjliggörare, riktar vi blicken mot svenska verksamheter och ser hur de påverkas. Vad innebär teknikskiften som AI, molnet, ständig uppkoppling och avancerad analys? Vilka hotbilder tornar upp sig? Och vad blir nästa steg i rollen som it-ledare?

Ta del av insikter från ledande CIO:er, spännande projekt, tunga analytiker, futurister och resultatet av CIO Swedens årliga studie CIO Lägesrapport.

Årets mest initierade heldag för it-ledare som vill göra skillnad!

  • ”Årets CIO” och ”Årets projekt” från CIO Awards – finalisterna har ordet
  • AI, IoT, blockkedjan, säkerhet och digitalt ledarskap – i praktiken
  • Så prioriterar Sveriges CIO-kår – resultatet av CIO Lägesrapport 2018
  • Nätverkande och modererad diskussion vid runda bord

Därför bör du vara på plats

  • En heldag om årets trender och prioriteringar för dig som CIO och it-ledare
  • Du får CIO Swedens årliga benchmarkstudie, CIO Lägesrapport 2018
  • Du får Accenture Technology Vision 2018
  • Kairos Future ger dig sin analys av it, ekonomi och samhälle 2018
  • Finalisterna från CIO Awards ger lika delar inspiration som konkreta tips
Anmäl dig idag

Dagens Talare

Dagens Program

Programmet uppdateras löpande

Välkommen till CIO Trend 2018

Starta dagen med frukost i utställningsytan. Nätverkandet kan börja.

Välkommen till CIO Trend - så blir ditt 2018

CIO Swedens chefredaktör Alexandra Heymowska hälsar välkommen och inleder med en kort spaning med avstamp i CIO Swedens Lägesrapport 2018, Sveriges största oberoende studie av CIO-rollen.

What´s on 2018 – uppvaknandets år 

Att turbulens och kulturkrockar präglar vår samtid är snarast en underdrift. Under 2018 kommer dessa att fortsätta. Men vad som också är tydligt är att det omformande skifte som ekonomi och samhällsinstitutioner genomgår är på väg in i en ny fas som leder till ett brutalt uppvaknande, på område efter område. Därför kallar vi 2018 för det stora uppvaknandets år. Mats Lindgren, VD för analysföretaget Kairos Future går igenom vad det innebär på macro och micronivå och redogör för sju trender som styr ditt 2018.

Mats Lindgren, VD Kairos Future

Demokrati och digitalisering – steg för steg mot en smart stad

Ann Hellenius utsågs till Årets CIO 2017 vid CIO Awards. Här berättar hon om sitt arbete med att lägga grunden för den smarta staden – om digital demokrati och hållbarhet i allt från miljö och ekonomi till organisation och ledarskap. Om möjligheterna med ny teknik, och om den ofrånkomliga förvaltningen av det gamla. ”Vi har egentligen ingen vision för it som sådant, vi har en vision för att göra Stockholm till världens smartaste stad!” säger hon.

Ann Hellenius, CIO, Bankgirot – tidigare IT-direktör, Stockholms stad
#ai #iot #hållbarhet #digitalt ledarskap #smarta städer

10.10 Förmiddagsfika i utställningsområdet

Vi fyller på energinivån med en god fika i utställningsområdet och passar på att nätverka och utbyta erfarenheter.

Case: SKF gör sig redo för Industri 4.0

SKF är på framtidsresa. Med helautomatiserade fabriker, smarta, uppkopplade kullager och data i ett eget private cloud gör industrijätten sig redo att ta täten i industri 4.0. CIO-veteranen Johan Tömmervik är Group CIO sedan 2010. Här berättar han om en it-resa från backoffice till kundnära it med kullager som tjänst. Om IoT, industri 4.0 och rollen som CIO idag och framåt – när en allt viktigare aspekt blir att utveckla hur man arbetar och gör affärer. ”Idag är vi allt oftare ute gränslandet mot kunden. Gränsen mellan affär och it suddas ut”, säger han. Johan Tömmervik var finalist vid CIO Awards 2017.
#iot #industri 4.0 #industrial private cloud #digital transformation

Johan Tömmervik, Group CIO, SKF

Re:think: Fördel mångfald

Siduri Poli är den unga entreprenören från Botkyrka som vill demokratisera möjligheten att lyckas och se till att ungdomar i Stockholms ytterstad kan förverkliga sina startup-drömmar. Här berättar hon om arbetet med förverkligandet av Changers Hub, ett co-working space i Alby – en plats dit man går för att ta sin idérikedom och driv för att utvecklas framåt. Siduri utsågs till Årets digitala inspiratör vid CIO Awards 2017.

Siduri Poli, entreprenör och grundare, Changers Hub

CIO Lägesrapport 2018 – dina utmaningar och prioriteringar som CIO

Modererat samtal vid borden utifrån CIO Lägesrapport 2018, Sveriges största oberoende studie av CIO-rollen som genomförts för 15:e året i rad.

Välj mellan tre parallella spår

Sal 1 (Huvudsalen)

Sal 2 (Breakoutsal)

Sal 3 (Breakoutsal)

Digital kultur och verktyg måste fungera som ett lag – men hur?

Innovation utan kulturell förändring av organisationen är som att göra något utan att tänka - resultatet är troligtvis en röra, men du kan ha tur! Är risken värt det? Behöver du inte en växande och förändringspositiv kultur - samtidigt planerad - istället för en stel och "Nej, det kan vi inte göra"-kultur?

En ny digital kultur behöver öppna människor och en miljö som de kan arbeta med de bästa verktygen med ett ledarskap som samarbetar som ett team. I denna session talar Johan om digital kultur, relaterar den till praktisk innovation och teknik baserad på tillämpad innovation hos våra kunder samt forskningsresultat från Capgemini och MIT.

Johan Hallberg, CTO, Capgemini

Varför datacenter blir en nyckelfråga för CIO:s under 2018

I takt med att datavolymerna blir större och mer affärskritiska så blir datacentret allt viktigare. Att välja rätt datacenter är avgörande för företags verksamhet, säkerhet och miljöarbete.

Idag har inget företag råd med den skada varumärke och verksamhet tar när slutkunden inte kommer åt sin internet bank eller anda digitala tjänster, på grund av ett driftstopp i datacentret. Den CIO som inte gör ett aktivt miljöval för sitt datacenter riskerar att betraktas som miljöbov och GDPR sätter krav på att dina servrar är skyddade inte bara mot cyberattacker utan även mot fysiska angrepp.

Lars Tisén som har lång erfarenhet från den Nordiska IT branschen, visar inte bara hur du möter dessa utmaningar utan även sparar stora pengar genom en flytt till ett högeffektivt datacenter.

Lars Tisén, Chief Commercial Officer, DigiPlex

Artificial Empathy – relationer och känslor i en digital tidsålder

Tekniken idag klarar av så mycket mer än bara spela schack och förenkla tråkiga vardagssysslor. Men trots denna otroliga utveckling de senaste decennierna och det stora skiftet till en mer pathos-driven konsumtion, så har sättet vi interagerar på i princip förblivit oförändrat.

Adam Hassan, VD för Designit i Sverige går igenom de senaste människa-robot relationerna, futuristiska gränssnitt, söta robotar och undersöker hur vi kan säkerställa en framtid som skapar empati.

Adam Hassan, VD, Designit

Spår 1: Huvudsalen Rotundan

Digital kultur och verktyg måste fungera som ett lag – men hur?

Innovation utan kulturell förändring av organisationen är som att göra något utan att tänka - resultatet är troligtvis en röra, men du kan ha tur! Är risken värt det? Behöver du inte en växande och förändringspositiv kultur - samtidigt planerad - istället för en stel och "Nej, det kan vi inte göra"-kultur?

En ny digital kultur behöver öppna människor och en miljö som de kan arbeta med de bästa verktygen med ett ledarskap som samarbetar som ett team. I denna session talar Johan om digital kultur, relaterar den till praktisk innovation och teknik baserad på tillämpad innovation hos våra kunder samt forskningsresultat från Capgemini och MIT.

Johan Hallberg, CTO, Capgemini

Spår 2: Breakout-sal

Varför datacenter blir en nyckelfråga för CIO:s under 2018

I takt med att datavolymerna blir större och mer affärskritiska så blir datacentret allt viktigare. Att välja rätt datacenter är avgörande för företags verksamhet, säkerhet och miljöarbete.

Idag har inget företag råd med den skada varumärke och verksamhet tar när slutkunden inte kommer åt sin internet bank eller anda digitala tjänster, på grund av ett driftstopp i datacentret. Den CIO som inte gör ett aktivt miljöval för sitt datacenter riskerar att betraktas som miljöbov och GDPR sätter krav på att dina servrar är skyddade inte bara mot cyberattacker utan även mot fysiska angrepp.

Lars Tisén som har lång erfarenhet från den Nordiska IT branschen, visar inte bara hur du möter dessa utmaningar utan även sparar stora pengar genom en flytt till ett högeffektivt datacenter.

Lars Tisén, Chief Commercial Officer, DigiPlex

Spår 3: Breakout-sal

Artificial Empathy – relationer och känslor i en digital tidsålder

Tekniken idag klarar av så mycket mer än bara spela schack och förenkla tråkiga vardagssysslor. Men trots denna otroliga utveckling de senaste decennierna och det stora skiftet till en mer pathos-driven konsumtion, så har sättet vi interagerar på i princip förblivit oförändrat.

Adam Hassan, VD för Designit i Sverige går igenom de senaste människa-robot relationerna, futuristiska gränssnitt, söta robotar och undersöker hur vi kan säkerställa en framtid som skapar empati.

Adam Hassan, VD, Designit

12.20 Lunchsittning i huvudsalen Rotundan (sal 1)

Accenture Technology Vision 2018

Vilka tekniktrender dominerar året. Hur ska du som it-ledare agera? Varje år genomför Accenture en omfattande global studie för att definiera de digitala och tekniska trender som kommer att ha starkast inverkan de kommande 3-5 åren. Målgruppen för undersökningen är IT-chefer och beslutsfattare och resultaten publiceras i form av en rapport - Accenture Technology Vision.

Joel Hofgren, Managing Director, Accenture Technology

Huvudsalen Rotundan, sal 1

Sal 2 (Breakoutsal)

Sal 3 (Breakoutsal)

Why EMM is the operating system of the digital enterprise

We are in the midst of a fundamental shift in work style thanks to mobility. This shift is not just the ability to perform work tasks away from the office but also giving employees the freedom of choice to work on any device, with any app and any cloud-service. At the same time this shift offers new attack vectors for cybercriminals, poses a risk to your business and raises compliance questions regarding GDPR.

Enterprise Mobility Management solutions like MobileIron are invaluable tools to help capture the potential productivity lifts from future and mobile workplaces while mitigating security and compliance risks to the business at the same time. They are - so to say - the operating system of the digital enterprise.

Join us in discussing the 5 key points to make EMM a unified platform for managing the digital enterprise.

Mirko Hennekes, Director Nordic, MobileIron Inc.

Case: Svevia möter den mobila arbetsstyrkan i molnet

Underhållsföretaget Svevia sysselsätter 2000 anställda på 100 orter, plus lika många underleverantörer. Att kunna arbeta, och samarbeta, effektivt ute på fältet är avgörande för framgång.

CIO Emil Dahlin berättar om satsningen på mobil samverkan i molnet. Om uppkopplade plogbilar, tester med drönarskanning, hololens och 3D-modellering samt nya sätt att attrahera talang när bolaget ställer om för att få utväxling på digitaliseringen. Emil Dahlin var en av finalisterna i CIO Awards 2017.
#automation #mobility #digital workplace #iot

Emil Dahlin, CIO, Svevia

Security from Devices to the Cloud

Computing is being hit by more changes today than ever before. Mobility, Cloud and BYOD are no longer new and different, but normal and assumed to be the default technologies for new applications and many users. Meanwhile, data loss incidents continue to grow in number and severity and consumers and lawmakers are realising the potential privacy problems of data sharing & big data.

With increasing expectations from users, what are the next steps for innovation? This presentation looks at recent trends and asks how can we get ahead of the data security problems; how can we deliver what users want and what governance needs, reduce risk and enable innovation.

Nigel Hawthorn, EMEA Spokesperson, Skyhigh Networks, a McAfee Company

Case: Moderna Försäkringar – digital transformation i praktiken

Moderna Smart Flex är försäkringen där premien påverkas av förarens körstil, via en mätardosa i bilen och en app. En smart IoT-lösning som pekar framåt. CTO Johan Walldov beskriver resan från traditionellt försäkringsbolag med traditionella försäkringsprodukter till digitalt.

Vad innebär det att ta fram ett digitalt erbjudande? Hur måste man tänka annorlunda? Hur ska man organisera sig? Lärdomar och insikter från verksamheten.  Moderna Smart Flex utsågs till Årets Hållbara projekt vid CIO Awards 2017
#digital transformation #iot #affärsutveckling

Johan Walldov, CTO, Moderna Försäkringar

Panelsamtal: Så framtidssäkrar Stora Enso med Business Technology

Att stå rustad för en framtid där teknikinvesteringar ökar kräver en ny typ av ledarskap; vem i ledningsgruppen ska egentligen äga digitaliseringsfrågan och hur säkerställer man att ett företag ligger i framkant vad gäller digital transformation? Det är några av frågorna som Teemu Salmi, CIO på Stora Enso kommer att besvara i en spännande paneldiskussion tillsammans med Jari Rappaana, en av grundarna till it-managementkonsultföretaget Sofigate.

Paneldeltagarna kommer även att diskutera hur man som företag kan implementera nya styrningsmodeller som ska säkerställa att IT och övriga affärsområden optimerar digitaliseringsresan – och på scen presenteras för första gången Business Technology Model framtagen av Sofigate tillsammans med kunder i en open source-miljö.

Teemu Salmi, CIO på Stora Enso, Jari Raappana, EVP på Sofigate. Diskussionen modereras av Roland-Philippe Kretzschmar, Head of Digital Frontline Development på Sofigate.

Case: SEB – AI-baserad kundtjänst med Aida

SEB var bland de första i Sverige att ta hjälp av en chattbott i det ordinarie arbetet. Hon heter Aida och jobbar med enklare it-support internt och som trainee på telefonbanken. Den utforskande resan inleddes 2015 och har sitt ursprung i SEB:s automationsprogram, 14 december 2016 dök Aida upp på hemsidan. En utmaning har varit att träna henne i svenska språket. 

Pablo Astudillo Torres, beskriver resan hit och framåt; insikter, lärdomar och utmaningar vad gäller allt från organisation och metodik till teknik. SEB:s Aida gick till final i kategorin Årets Digitala Projekt, vid CIO Awards 2017.
#ai #digital governance #automation

Pablo Astudillo Torres, IT Transformation Lead, SEB

Spår 1: Huvudsalen Rotundan

Why EMM is the operating system of the digital enterprise

We are in the midst of a fundamental shift in work style thanks to mobility. This shift is not just the ability to perform work tasks away from the office but also giving employees the freedom of choice to work on any device, with any app and any cloud-service. At the same time this shift offers new attack vectors for cybercriminals, poses a risk to your business and raises compliance questions regarding GDPR.

EMM, Enterprise Mobile Management, solutions like MobileIron are invaluable tools to help capture the potential productivity lifts from future and mobile workplaces while mitigating security and compliance risks to the business at the same time. They are - so to say - the operating system of the digital enterprise.

Join us in discussing the 5 key points to make EMM a unified platform for managing the digital enterprise.

Mirko Hennekes, Director Nordic, MobileIron Inc.

Case: Svevia möter den mobila arbetsstyrkan i molnet

Underhållsföretaget Svevia sysselsätter 2000 man på 100 orter. Att kunna arbeta, och samarbeta, effektivt ute på fältet är avgörande för framgång. CIO Emil Dahlin berättar om satsningen på mobil samverkan i molnet. Om uppkopplade plogbilar, tester med drönarskanning, hololens och 3D-modellering samt nya sätt att attrahera talang när bolaget ställer om för att få utväxling på digitaliseringen.
Emil Dahlin var en av finalisterna i CIO Awards 2017.
#automation #mobility #digital workplace #iot

Emil Dahlin, CIO, Svevia

Spår 2 (breakout-sal)

Security from Devices to the Cloud

Computing is being hit by more changes today than ever before. Mobility, Cloud and BYOD are no longer new and different, but normal and assumed to be the default technologies for new applications and many users. Meanwhile, data loss incidents continue to grow in number and severity and consumers and lawmakers are realising the potential privacy problems of data sharing & big data.

With increasing expectations from users, what are the next steps for innovation? This presentation looks at recent trends and asks how can we get ahead of the data security problems; how can we deliver what users want and what governance needs, reduce risk and enable innovation.

Nigel Hawthorn, EMEA Spokesperson, Skyhigh Networks, a McAfee Company

Case: Moderna Försäkringar – digital transformation i praktiken

Moderna Smart Flex är försäkringen där premien påverkas av förarens körstil, via en mätardosa i bilen och en app. En smart IoT-lösning som pekar framåt. CTO Johan Walldov beskriver resan från traditionellt försäkringsbolag med traditionella försäkringsprodukter till digitalt. Vad innebär det att ta fram ett digitalt erbjudande? Hur måste man tänka annorlunda? Hur ska man organisera sig? Lärdomar och insikter från verksamheten.
Moderna Smart Flex utsågs till Årets Hållbara projekt vid CIO Awards 2017.
#digital transformation #iot #affärsutveckling

Johan Walldov, CTO, Moderna Försäkringar

Spår 3 (breakout-sal)

Panelsamtal: Så framtidssäkrar Stora Enso med Business Technology

Att stå rustad för en framtid där teknikinvesteringar ökar kräver en ny typ av ledarskap; vem i ledningsgruppen ska egentligen äga digitaliseringsfrågan och hur säkerställer man att ett företag ligger i framkant vad gäller digital transformation? Det är några av frågorna som Teemu Salmi, CIO på Stora Enso kommer att besvara i en spännande paneldiskussion tillsammans med Jari Rappaana, en av grundarna till it-managementkonsultföretaget Sofigate.

Paneldeltagarna kommer även att diskutera hur man som företag kan implementera nya styrningsmodeller som ska säkerställa att IT och övriga affärsområden optimerar digitaliseringsresan – och på scen presenteras för första gången Business Technology Model framtagen av Sofigate tillsammans med kunder i en open source-miljö.

Teemu Salmi, CIO på Stora Enso, Jari Raappana, EVP på Sofigate. Diskussionen modereras av Roland-Philippe Kretzschmar, Head of Digital Frontline Development på Sofigate.

SEB: AI-baserad kundtjänst med Aida

SEB var bland de första i Sverige att ta hjälp av en chattbott i det ordinarie arbetet. Hon heter Aida och jobbar med enklare it-support internt och som trainee på telefonbanken. Den utforskande resan inleddes 2015 och har sitt ursprung i SEB:s automationsprogram, 14 december 2016 dök Aida upp på hemsidan. En utmaning har varit att träna henne i svenska språket. Pablo Astudillo Torres, beskriver resan hit och framåt; insikter, lärdomar och utmaningar vad gäller allt från organisation och metodik till teknik. SEB:s Aida var finalist i kategorin Årets Digitala Projek vid CIO Awards 2017.
#ai #digital governance #automation

Pablo Astudillo Torres, IT Transformation Lead, SEB

15.00 Eftermiddagsfika i utställningsområdet

Vi fyller på energinivån med en god fika i utställningsområdet och passar på att nätverka och utbyta erfarenheter.

Case: Lantmäteriet bygger framtidens myndighet i blockkedjan

Svenska Lantmäteriet har på senare år rönt uppmärksamhet med en rad spjutspetsprojekt i teknikens framkant, exempelvis Sverige i Minecraft och en testbädd för fastighetsköp i blockkedjan. Bakom satsningarna finns en medveten satsning på innovation och samarbete mellan it och verksamhet. CIO Anna Eriksson och digitaliseringschefen Mats Snäll berättar om hur myndigheten har byggt upp sin innovationskultur och om experimenten med blockkedjan. Dessutom delger de sina tankar om framtidens myndighet, som kanske är en öppen plattform där Sveriges lag ligger som algoritm i blockkedjan.
#blockchain #agile #egovernment

Anna Eriksson, CIO och Utvecklingsdirektör, Lantmäteriet
Mats Snäll, Digitaliseringschef, Lantmäteriet

Case: Det kognitiva rederiet – AI-satsning på Stena Line

Stena Line ska bli världens första kognitiva färjerederi. Hela företaget ska vara helt assisterat av artificiell intelligens år 2021. Genom små snabba projekt på startup-vis har man redan fått fram en uppsättning stadiga AI-lösningar. Man spar spar tid och pengar och förankrar visionen för framtidens digitaliserade sjöfart bland medarbetarna. Stena Lines AI-satsning utsågs till Året digitala projekt vid CIO Awards 2017. Innovationschefen Amer Mohammed, med rötterna i startup-världen, beskriver resan hit.
#ai #kognitivt #cloud

Amer Mohammed, Head of Digital Innovation, Stena Line

Sju sätt att äga världen i digitaliseringstider

Världen förändras snabbt. Tekniken är navet allt snurrar kring. Andreas Ekström har gjort sig ett namn som en av de främsta uttolkarna av vår digitaliserade samtid och framtid. Här tar han oss med på en resa bland möjligheter och utmaningar, i en tid av ökad direktdemokrati, nya affärsmöjligheter och förenklad vardag, men också faktaresistens, filterbubblor och falska nyheter. Och mitt i allt detta står du som CIO och it-beslutsfattare.

Andreas Ekström, TED-talare, författare, journalist

17.15 After event-mingel i utställningsområdet

Avrunda dagen med ett glas & snacks, ta sista chansen att nätverka med branschkollegorna!

Med reservation för eventuella ändringar

Du möter it-ledare från följande företag

CIO Lägesrapport 2018 – allt om CIO-rollen i Sverige

CIO Lägesrapport är Sveriges största oberoende kartläggning av CIO:ns utmaningar och prioriteringar, med 40 sidor siffror, diagram och analys av allt som rör dig och dina kollegor. Under CIO Trend 2018 visar vi resultatet från rapporten. Ditt exemplar av CIO Lägesrapport ingår även i eventpriset (värde: 1 795 kr).
Vill du delta i studien gör du det här CIO Lägesrapport2018

CIO Trend samlar Sveriges viktigaste it-beslutsfattare, CIO:er, It-direktörer, It-chefer, CTO:er samt It- och verksamhetsarkitekter. Deltagarna kommer från stora och medelstora verksamheter i både privat och offentlig sektor.

Ett utmärkt tillfälle för att knyta nya kontakter, samt att uppehålla befintliga.

När: 22 februari, program mellan kl 08.45 – 17.15

Var: Operaterrassen – Rotundan, Stockholm

I priset ingår: Frukost, fikor, nätverksvänlig lunchsittning med bordsservering, färsk frukt, samt ett festfyllt mingel efter eventet. Även tillgång till talarpresentationer och 3 st trendrapporter.

Partners

Accenture

Wipro

Digiplex

Capgemini

Sofigate

Sofigate
Sofigate är ett konsultföretag som specialiserat sig på utveckling av Business Technology. Vi hjälper våra kunder att utveckla samspelet mellan företag och teknik: att designa, bygga och implementera teknologilösningar som stöder affärsverksamheten. Vi använder banbrytande plattformar som ServiceNow och vi har 600 medarbetare i Finland, Sverige och Danmark.  

Business Technology Standard – vårt öppna ramverk som vi utvecklat tillsammans med våra kunder.
I den snabbutvecklande digitala världen har vi insett att öppenhet och frihet att dela information till allmänheten är vägen till framtiden. Detta är anledningen till att vi har grundat Business Technology Forum, en ideell verksamhet som utvecklar vårt öppna ramverk inom teknikhantering tillsammans med våra kunder. Vi kallar ramverket för Business Technology Standard (sätt in länk www.managebt.org).

https://www.sofigate.com

ClickSoftware

Dell/EMC

Skyhigh Networks

Efecte

Zscaler

MobileIron

Findwise

Liferay

Flow Factory

Intresserad av att bli partner? Klicka här för mer information.

Kontakta oss

Camilla Alvfeldt
CIO Community Manager
0768-507 999
camilla.alvfeldt@idg.se

Caroline Askheim
Marknads- & Deltagaransvarig
0705-778 108
caroline.askheim@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
08-453 60 54
christine.karlsson@idg.se

Yrkesnätverket CIO Executive Club – CEC

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk för CIO:er/IT-beslutsfattare i CIO Swedens regi. Här får du stöd i din roll som CIO och möjlighet att utbyta erfarenheter med CIO-kollegor i olika branscher. 

Läs om CIO Executive Club, samt om vilka förmåner som ingår i medlemskapet. Till CIO Executive Club