12 SEPTEMBER • STOCKHOLM

Boka din plats här

Jobba innovativt, jobba snabbt och jobba smart. Nya tider och tekniker kräver nya arbetssätt och förmågor. Hur ska vi tänka för att få fart på innovationen? Hur ska vi organisera, och hur hittar vi en styrning som passar?

Många av dagens utmaningar kräver att vi jobbar annorlunda än tidigare och att vi vågar testa och öppnar upp för att lära nytt.

På CIO Governance den 12 september, diskuterar vi frågor som berör hur it på bästa sätt stöttar affären. Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon?

Därför bör du vara på plats

 • Den senaste forskningen om styrning
 • Värdet av samarbete – därför satsar ABB på startups
 • Ledande CIO:er – praktikfall och spännande projekt
 • Analys – vad kännetecknar företag som är framgångsrika i sin digitala transformation?
 • Target Operating Model Design – ett operativt arbetssätt som stämmer med de strategiska målen för it-verksamheten
 • Generaldirektören på DIGG om digitaliseringen av det offentliga Sverige
 • Inspiratörer och innovationsproffs ger dig ny energi
Anmäl dig idag

Dagens talare

Ett urval av företagen du möter på plats

Program

Registrering och frukost

Frukost serveras i utställningsområdet.

08.00-08.45 Frukostseminarium/workshop

Target Operating Model Design – Hur man etablerar ett framtida operativt arbetssätt som stämmer med de strategiska målen för IT-verksamheten

En IT-TOM definierar hur vi successivt utvecklar vår IT-organisation för att matcha de framtida målen för digitalisering och IT. Denna workshop kommer att innehålla ett nätverksmoment där vi i grupper kommer att diskutera mognadsgraden för IT-TOM i våra organisationer.

Håkan Ozan, Head of Innovation & Strategy, International Innovation Management Institute

Välkommen till CIO Governance 2019!

Dagens moderator inleder eventet.

Johan Magnusson, Docent Göteborgs universitet & Swedish Center for Digital Innovation

Från lifelong learning till up- and reskilling – trendspaning om en av våra största utmaningar just nu

 • Hur ser behoven av ny kompetens ut?
 • Skärningspunkten mellan change management och kompetensförsörjning.
 • Hur arbetar världens mest innovativa organisationer med kompetensförsörjning?
 • Vilka är de nya, smarta sätten att arbeta med up- and reskilling?

Pär Lager, hyllad talare inom ledarskap, förändring, innovation & verksamhetsutveckling

Analyst Keynote – Omvandlingens vinnare

Digital transformation och digitalisering är strategiskt fokusområde för nästan 100% av svenska företag.

Vad kännetecknar de företag som är framgångsrika i sin digitala transformation? Finns det tydliga trender i hur man hanterar sin organisatoriska omvandling? Vilka KPIer är viktiga? Hur styr jag en omvandling när den griper in i kärnverksamheten?

Martin Sundblad, Research Manager, IDC

Ikanos resa mot att bli en modernare bank

Digital transformation är något som genomsyrar alla branscher och ett måste för de företag som vill fortsätta vara relevanta, i en värld där User Experience (UX) blir alltmer avgörande för vilka tjänster vi väljer att konsumera.

Många nordiska bolag har de senaste tio åren insett vikten av att använda en relevant Operating Model för att optimera samspelet mellan verksamheten och IT, och omsätta kraven till utveckling av tjänster som levereras och konsumeras på moderna plattformar och gränssnitt.

Sofigates Business Technology Standard är en komplett styrmodell för detta ändamål, utvecklad i Open Source-miljö av Sofigate tillsammans med deras kunder. Hör hur Ikano har tagit hjälp av modellen för att modernisera sin verksamhet och realisera behoven på moderna plattformar som ServiceNow.

Patrik Andersson, CIO, Ikano Bank, Björn Olofsson, VD, Sofigate Sverige & Jari Raappana, EVP, Sofigate

10.30 - 11.00 Förmiddagsfika i utställningsområdet

SPP:s resa mot att bli en ledande digital aktör

 • Om hur bytet av en IT-plattform kan bli en katalysator till förändring.
 • Om agil transformation,  opportunistisk innovation och att positionera sig i ekosystemet.
 • Om att vara en modig organisation och att se  sig själv med nya ögon.

Kristin Lindmark, CIO, SPP

Vi intervjuar – CIO Swedens Karin Lindström intervjuar Mattias Hindfelt, CIO på EQT

Hur är det att vara CIO i helt olika branscher? Vad kan man ta med sig och vad är specifikt? Det är några av de frågor som tas upp under denna intervju då Karin Lindström från CIO Swedens redaktion möter Mattias Hindfelt, CIO på EQT.

Många uppskattar CIO Swedens intressanta intervjuer från både tidigare papperstidning och nu sajt. Här bjuder vi in vår journalistiska del till vår live-kontext och får det bästa av två världar!

Mattias Hindfelt, CIO, EQT & Karin Lindström, Reporter, IDG

Strategier, strategier, strategier – varför och till vilken nytta?

Frågan om hur man får med sig verksamheten, eller hur IT kan bli en del av verksamheten är ständigt aktuellt. Kan verkligen strategier och planer hjälpa oss? Varför är det rätt tid att göra det nu?

I arbetet med digitaliseringsstrategin har RF flyttat frågan från IT till hela verksamheten. Utöver det måste vi även förstå att vi som en stor folkrörelse rör oss i ett globalt digitalt ekosystem och hur vi på bästa sätt kan se till att dra nytta av det. Dels för att förbättra vår egen verksamhet men även hur vi kan bidra till samhället i stort.

 • Utnyttja hypen kring digitalisering för att göra det du velat gjort under många år.
 • Hur får du strategierna att hänga ihop?
 • De digitala ekosystemen påverkan på din strategi.

Fredrik Larsson, CIO, Riksidrottsförbundet

12.05 - 13.05 Lunchsittning i huvudsalen

Välj mellan två parallella spår
Det är 5 minuter bensträckare mellan föreläsningarna

Huvudsalen (Rotundan)

Det datadrivna företaget – varför har lagring och tillgänglighet av data nu blivit en högt prioriterad strategisk fråga?

Data, data, data. Digitaliseringen handlar till stor del om data – insamling, lagring och användning av data, fler och fler företag strävar efter ”det datadrivna företaget”.

Vilka strategiska frågeställningar har vi kring datalagring? På vilket sätt spelar Cloud Act in? Hur skyddar jag mig från fysiskt angrepp på den digitala infrastrukturen? Varför blir aspekter kring miljö och cyklisk ekonomi en avgörande faktor i den digitala infrastrukturen?

Hör om research och insikter kring reglering av datalagring, säkerhet, miljömässiga avtryck, tillgänglighet/latency, multi-cloud.

I panelen: Johan Christenson, CEO, City Network, Daniel Melin, It-upphandlare, Kammarkollegiet, Dragoljub Nesic, CIO Verisec & Fredrik Jansson, Chief Strategy Officer, DigiPlex. Panelledare: Martin Sundblad, Research Manager, IDC

Startups; snabbfotade och innovativa, hjälper ABB att växa – eller är det tvärtom?

SynerLeap är ABB:s accelerator med främsta syftet att skapa ett effektivt ekosystem för startups som vill växa inom robotik, energi eller automation.

Detta har varit framgångsrikt och idag har SynerLeap tillsammans med startups skapat mer än 60 samarbeten med ABB. Lyssna på den tvååriga resan, dess med- och motgångar, samt kryddas av insikter från LumenRadio – ett av medlemsföretagen.

Martin Olausson, Head of Business Development, SynerLeap powered by ABB & Karin Hoflund, Partner Sales Manager, LumenRadio

How to find a needle in a haystack

No business can survive without data - it is as valuable as gold or oil. However, the problem with data is that unlike oil, there can be and is too much of it.

While we are gradually running out of oil, we on the contrary keep on drowning in the abundance of data. And what makes this situation even more challenging is the incredible speed and acceleration of data growth - doubling every two years.

How can organizations keep up with this flood of information?

Hear insights and concrete takeaways to tackle these challenges.

Föredraget kommer att hållas på svenska

Thomas Kraft, Head of Global Business Development, M-Files

Sal 2 (Breakoutsal)

Klarar ni att effektivt läsa och hantera tusentals dokument per dag?

I takt med att mängden data inom en organisation ökar dramatiskt – genererat såväl internt som externt via kunder, leverantörer och partners, ökar även risker kopplade till informationshantering.

Affärskritisk information behöver samlas in, klassificeras och sparas, automatiserat i så hög grad som möjligt.

Under den här presentationen får du ta del av hur OpenText med hjälp av Information Governance genom Artificial Intelligence hjälper kunder att säkerställa hantering och styrning av information under hela livscykeln, samtidigt som risker kopplat till bland annat legala krav minimeras.

Lennart Gren, Sverigechef, med lång erfarenhet av stora organisationer, OpenText

Hur gör man ett 160 år gammalt företag till det mest digitala bolaget i Sverige?

SJ målbild är att 2023 vara Sveriges mest digitala bolag. Under den här sessionen kommer Claes att dela med sig av hur SJ arbetar med sin digitala transformation, hur affärsenheterna arbetar tillsammans med IT och hur SJ använder ny teknik och försöker utforska spännande nya initiativ för att överträffa medarbetare och kunders förväntningar.

Claes Lindholtz, Director Business Development & Digital Transformation & Clas Artvin, CIO, SJ AB

Bygg för förändring – och våga förändra

Den globala digitaliseringen driver och tvingar företag att förändras. Insight Technology Solutions är en central del i många företags IT-verksamhet och förändringsprocesser.

Man är även själva på en resa påverkad av nya konkurrensvillkor, en kärnaffär med krympande marginaler och i en bransch med snabba och kontinuerliga förändringar.

Lyssna till VD Susanna Reppling berätta om vilka framgångar och motgångar man har stött på och hur man med rätt Governance-modell kan använda IT för att accelerera förändringen och innovationen.

Susanna Reppling, Country Manager, Insight Technology Solutions

14.30 - 15.00 Eftermiddagsfika i utställningsområdet

Sal 1 (Huvudsalen)

En CIO:s vardagsjobb är aldrig vardag!

Hur optimerar du arbetet med att säkerställa kvalitet i befintlig it och samtidigt jobba innovativt för att hitta det som stödjer affären i framtiden?

Båda delarna är avgörande för framgång men hur ska man prioritera och vilken organisation passar bäst för IT-uppdraget när det ständigt förändras?

Victoria Bohlin, CIO, Capio

Balanserande styrning för digital mognad

Digitaliseringen för med sig nya utmaningar för verksamheter. Parallellt med att man driver på en hög nivå av effektivitet behöver man även lyckas med innovation. Tyvärr är dessa två två sidor ofta motverkande.

Johans föredrag utgår från aktuell forskning och belyser hur man genom ett fokus på digital mognad kan uppnå en balanserande styrning.

Johan Magnusson, Docent Göteborgs universitet & Swedish Center for Digital Innovation

Hur kan vi digitalisera det offentliga Sverige?

Hur ligger det offentliga Sverige till när det gäller digitalisering och är det skillnad på att vara GD för DIGG eller vara CIO på ett större företag?

Anna berättar om DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige. Det handlar mycket om samverkan med kommuner, regioner och myndigheter men också med privata företag på olika sätt. Digitalisering är en lagsport!

Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG

Tankeläsning, det är väl inte möjligt? Eller..?

Har du hemligheter? Inte när Peter Gröning är i rummet. Han läser dig som en öppen bok och vet vad du tänker.

Låt dig ryckas med av Peter Gröning när han passionerat, med lekfullhet och en stor portion humor tar sig in i ditt huvud och läser dina tankar och innersta hemligheter. Gör dig beredd på att bli förundrad, fascinerad och underhållen. Det här blir en snackis efteråt!

Peter Gröning, Skådespelare och tankeläsare

CIO Governance 2019 – Summering och tack

Dagens moderator summerar dagens lärdomar.

Johan Magnusson, Docent Göteborgs universitet & Swedish Center for Digital Innovation

16.45 - 19.00 After work-mingel i utställningsområdet

Med reservation för eventuella ändringar

Träffa över 100 CIO:er och It-ledare – boka idag!

Anmäl dig här

Datum: 12 september, program ca kl 08.00-17.00.

Plats: Operaterrassen – Rotundan, i Stockholm.

I priset ingår: Frukost, fikor, nätverksvänlig lunchsittning med bordsservering, färsk frukt, After Work-mingel efter eventet. Även tillgång till talarpresentationer och rapporter.

CIO Sweden samlar Sveriges främsta it-ledare. Målgrupp är CIO, CTO, it-chef, it- och verksamhetsarkitekt – eller en liknande roll. Deltagarna kommer från stora och medelstora verksamheter i både privat och offentlig sektor.

Ett utmärkt tillfälle att uppdatera dina kunskaper, knyta nya kontakter och att uppehålla befintliga.

Hej Kristin Lindmark, CIO på SPP!

Du är en av talarna på CIO Governance, vad ska du prata om?

Jag ska prata om hur man förbereder sig för framtiden och hur bytet av en it-plattform kan bli en katalysator för förändring för ett helt bolag. Vi kom till vägs ände och behövde byta plattform för att kunna digitalisera och vara tillräckligt snabbrörliga. Vi hade också en kostnadsbas som ur ett verksamhetsperspektiv var ohållbar.

Vi satte då ett nytt pris på vårt erbjudande och tog ett grepp på hur allt behövde se ut bakom för att vara långsiktigt hållbart. Bland annat behövde vi automatisera mer. Det var såklart en drivkraft i det hela. Men vi har också ett stort mod i organisationen. När man ändå behöver göra ett tekniskt lyft – hur kan det användas som en katalysator i en business transformation?

Vad skulle du vilja lyfta som en viktig framgångsfaktor?

Vi sa tidigt att vi skulle ha ett digitalt försprång gentemot våra konkurrenter. Så fort vi hade leveranser att hänga upp det på, lyfte vi det för att visa på försprånget och det fick en positiv spinn både internt och externt.

Man bygger en förflyttning också på att våga sticka ut hakan och säga att man är digital, men sedan måste man kunna hänga upp det på verkliga leveranser, annars sticker något lätt hål på den ballongen. Det har varit enormt kraftfullt för oss.

Varför ska man komma och lyssna på dig på CIO Governance?

Jag tror att många känner igen sig i utmaningen med att positionera sig för framtiden och samtidigt ha legacy att hantera.

Jag tänkte som sagt prata om mod, men också om uthållighet: Vi har hela tiden trott på vår idé om att byta hela den operationella plattformen och har nu börjat få kvitton på vår snabbrörlighet – det vi kallar opportunistisk innovation.

”Relevant information i en värld bestående av ett omfattande informationsflöde, samt mycket pålästa och engagerade föredragshållare. Ett event i världsklass!”

– Anna-Maria Lundeberg, Head of IT, Handelsbanken

Partners

Sofigate

Sofigate
Sofigate är ett konsultföretag som specialiserat sig på utveckling av Business Technology. Vi hjälper våra kunder att utveckla samspelet mellan företag och teknik: att designa, bygga och implementera teknologilösningar som stöder affärsverksamheten. Vi använder banbrytande plattformar som ServiceNow och vi har 600 medarbetare i Finland, Sverige och Danmark.  

Business Technology Standard – vårt öppna ramverk som vi utvecklat tillsammans med våra kunder.
I den snabbutvecklande digitala världen har vi insett att öppenhet och frihet att dela information till allmänheten är vägen till framtiden. Detta är anledningen till att vi har grundat Business Technology Forum, en ideell verksamhet som utvecklar vårt öppna ramverk inom teknikhantering tillsammans med våra kunder. Vi kallar ramverket för Business Technology Standard (sätt in länk www.managebt.org).

https://www.sofigate.com

Digiplex

OpenText

OpenText är ledande inom Enterprise Information Management (EIM). EIM – informationshantering – hjälper organisationer att växa, att sänka sina kostnader och att minska risker knutna till informationsstyrning och -säkerhet.

OpenText fokuserar på faktorer som är viktiga för ditt företags framgång: att skapa bättre beslutsunderlag, kunna identifiera och agera på nya affärsmöjligheter, effektivisera processer och hantera information på ett sätt som är säkert och följer regler och policies.

Insight

M-Files

Är du intresserad av ett sponsorskap?
Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner

Kontakta oss

Camilla Alvfeldt
CIO Community Manager
0768-507 999
camilla.alvfeldt@idg.se

Caroline Askheim
Marknads- & Deltagaransvarig
0705-778 108
caroline.askheim@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
08-453 60 54
christine.karlsson@idg.se

Yrkesnätverket CIO Executive Club – CEC

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk för CIO:er/IT-beslutsfattare i CIO Swedens regi. Här får du stöd i din roll som CIO och möjlighet att utbyta erfarenheter med CIO-kollegor i olika branscher.

Läs om CIO Executive Club, samt om vilka förmåner som ingår i medlemskapet.