Den 25 september samlade CIO Sweden ett 90-tal av landets främsta CIO:er och it-beslutsfattare för en dag i styrningens tecken: CIO Governance 2014. Inblick i hur CIO:er ser på styrning och ledarskap; analys, trender och inspiration; mingel och nya kontakter – med avstamp i CIO Swedens governancestudie.

 
 
”I tider av förändring och snabb utveckling gäller det att styra IT med fingertoppskänsla. Som CIO lever du i två världar med olika tempon, den blixtsnabba teknikdrivna och den långsiktiga, strategiska. Dessa två världar har olika prioritering och kräver olika styrning. Att navigera mellan ytterligheterna i det nya affärs- och IT-landskapet är en konst. Om detta handlar årets CIO Governance-event. Ledarskap, roller, styrning – toppat av mätning, uppföljning – och en dos digitalisering och globalisering! Det är nyckelorden vid höstens heldagsseminarium om CIO Governance”.

– Alexandra Heymowska, chefredaktör, CIO Sweden

 

Dagens talare

Dagens program

08:15

Frukost serveras

08:45

CIO Swedens chefredaktör Alexandra Heymowska och dagens moderator Johan Magnusson från Handelshögskolan i Göteborg välkomnar

09:00

The Bi-Modal CIO: Konsten att leda IT i två tempon
Else-Marie Östling, Gartner

09:45

Organisation för innovation: Vad vi kan lära av Google
Annika Steiber, forskare på Chalmers och konsult på Strategos, har studerat Google på plats och skrivit boken ”Googlemodellen” om hur jätten håller sig innovativ med systemisk styrning.
Annika Steiber, Strategos

10:30

Förmiddagskaffe med tilltugg

11:00

Praktikfall: Det goda Ledarskapet
Systembolagets it har gjort en framgångsrik resa från lågt förtroende till föredöme. CIO Mattias Forsberg berättar om hur god governance legat till grund för den resan.
Mattias Forsberg, CIO, Systembolaget, Årets CIO 2013

11:30

Digitalisering kräver förändring. Är du redo?
Organisationer som inte har kontroll på sin information riskerar sitt varumärke, sin lönsamhet och slutligen sin överlevnad. Som CIO har du makten att utforma och införa en informationsstrategi som balanserar innovation och tillväxt med säkerhet och risk.
Hanna Widenberg Jansson, Solutions consultants manager, OpenText

12:00

Lunch med bordsplacering

13:00

Workshop: Vägen till framgångsrik informationshantering
Med växande informationsvolymer ökar de lagliga och regelmässiga kraven på informationshanteringen, men också möjligheterna att generera affärsvärde i den dagliga verksamheten. Workshop kring frågeställningarna för att prioritera vilka strategier och åtgärder som sänker kostnaderna, minskar riskerna och effektiviserar processerna i praktiken – var du börjar, vilka villkor som måste vara uppfyllda, och hur vägen framåt kan se ut.
Sebastian de Bruijn, Senior Solutions Consultant, OpenText

Förvaltning – vad är problemet?
Många verksamheter upplever idag att förvaltning av it inte fungerar optimalt. Olingo lyfter fram frågorna du måste ställa dig och beskriver luckorna och framgångsfaktorer för att få tjänster, processer och projekt att samverka från ett förvaltningsperspektiv.

Fredrik Hultén, verksamhetskonsult och konsultchef, Olingo

13:30

Johan Magnusson öppnar eftermiddagen. Summering av förmiddagen, genomgång av CIO Swedens egen studie om governance

13:50

Governance för it-avdelningen ur ett juridiskt perspektiv
Eva Fredrikson, Nicklas Thorgerzon, Advokatfirman Vinge

14:10

Praktikfall: How Much Governance Does IT Need – How Much Freedom to Act?
Elisabeth Hoeflich, CIO, Continental (Tyskland)

14:40

Kaffe med tilltugg

15:00

Det globala ledarskapet
Naseem Quraishi Larsson, QL Resultatutveckling

15:30

Praktikfall: Att leda IT i två tempon i myndighetssverige
Magnus Petzäll, CIO, Domstolsverket

16:00

Kort bensträckare

16:10

Workshop/diskussion: Juridiken i fokus
Eva Fredrikson, Nicklas Thorgerzon, Advokatfirman Vinge

16:50

Mingel med dryck, tilltugg och musik

18:00

Dagen avslutas

Governance på Lundqvist & Lindqvist

Lundqvist & Lindqvist ligger mitt i centrala Stockholm, 1 minuts promenad från Centralstationen, på adress Klarabergsviadukten 90. Frukost serveras från klockan 08:15.

Kontakta oss

Camilla Alvfeldt
CIO Community Manager
0768-507 999
camilla.alvfeldt@idg.se

Caroline Askheim
Marknads- & Deltagaransvarig
0705-778 108
caroline.askheim@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
08-453 60 54
christine.karlsson@idg.se

Våra partners

Vinge

Vinge är Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyrå med drygt 450 medarbetare. Vinge finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg men också i Bryssel och Shanghai då många av deras uppdrag är internationella. På Vinge tar man första hälften av ordet affärsjurist på exakt samma allvar som den senare. Vinge arbetar alltid nära sina klienter och kommer till sin fulla rätt när de får rulla upp ärmarna och ta aktiv del i affärerna. Med djup förståelse för uppdragen, stor kunskap, lång erfarenhet och ett driv som bara uppstår på en arbetsplats där varje individ är lika delar jurist och entreprenör, banar de väg genom alla typer av juridisk terräng. Alltid med klientens framgång som mål.

Med över 20 års erfarenhet i ryggen har Vinge utvecklat en heltäckande expertis inom de områden som samlas under benämningen IT-rätt. Vinge bistår vid exempelvis systemupphandlingar, outsourcing, e-handel, licensiering av programvara, molnrelaterade tjänster, onlinetjänster och integritetsfrågor. Vinge är också verksamma inom områden som sociala medier och mobila betalningar. Vinges specialister har gedigen erfarenhet av att granska, upprätta och förhandla alla typer av avtal inom IT-området. 

IFI – Institutet för informationsteknologi

Institutet för informationsteknologi (IFI) är en kommersiellt oberoende organisation, som erbjuder den senaste kunskapen inom IT från övergripande strategisk styrning ner till praktiskt genomförande. Våra kurser, seminarier och certifieringsprogram tillför ett verksamhetsperspektiv till teknikens nya möjligheter. Du får sakliga och objektiva verksamhetsinriktade underlag för nödvändiga beslut och utveckling.

För att säkerställa vår position i den tekniska tillämpningens framkant har vi partnerskap med marknadens största IT-leverantörer, advokatfirmor och rådgivare.

OpenText

OpenText är ledande inom Enterprise Information Management (EIM). EIM – informationshantering – hjälper organisationer att växa, att sänka sina kostnader och att minska risker knutna till informationsstyrning och -säkerhet.

OpenText fokuserar på faktorer som är viktiga för ditt företags framgång: att skapa bättre beslutsunderlag, kunna identifiera och agera på nya affärsmöjligheter, effektivisera processer och hantera information på ett sätt som är säkert och följer regler och policies.

Isaca

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 600 medlemmar och globalt ca. 110 000 i 80 länder.

Olingo

Olingo Consulting är ledande specialister inom IT Service Management. Vi erbjuder expertstöd och konsulttjänster, ITSM-simulering, Lean-spel och anpassade utbildningsprogram – främst inom ITIL®, Kepner-Tregoe®, Cobit® och Lean.

Våra erfarna och omtyckta konsulter och kursledare hjälper våra kunder inom offentlig och privat sektor att genom best practice stärka sin egen förmåga att skapa ordning och reda, effektiva processer och arbetssätt med fokus på kundnytta och kundvärde i varje del av leveransen.

Vill du få fortsatt information om CIO Swedens event?
Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad.

  • (Om du vill ha ett SMS också.)
  • Du förbinder dig inte till någonting i detta läge och din e-postadress kommer inte att föras vidare till någon extern part.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.