14 december · Kostnadsfritt · 100 % digitalt

Intresseanmälan

För sjuttonde året i rad!

It-Sveriges egen prisgala CIO Awards hålls i år digitalt den 14 december. Med IDG:s chefredaktör Marcus Jerräng i spetsen korar CIO Sweden för sjuttonde året i rad Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av CIO:er, experter och forskare.

De kan bli Årets CIO

De kan bli årets digitala projekt

Beijer är ett konkret exempel på hur ett traditionellt företag i en konservativ bransch tar till sig de möjligheter som digitaliseringen innebär. De är först ut med att implementera möjligheten att skanna varor och betala via en mobilapp inom byggvarubranschen. Beijer har lyckats skapa en robust applikation till samtliga av sina små och medelstora företagskunder vilket resulterar i snabbare transaktioner, mer effektiva varuhusbesök och nya konkurrensfördelar.

ICA Pronto är en applikation som krävt stor teknisk kompetens och innovationsförmåga. Projektteamet har försökt fylla flera glapp som uppstår mellan att handla fysiskt och digitalt, genom att bland annat hjälpa konsumenter köpa färdiglagad mat och spontanköpsvaror direkt från den lokala Ica-handlaren, vilka sedan levereras hem till dörren. Ett nytt och innovativt sätt att skapa värde för Ica-handlarna samtidigt som man skapar nya konkurrensfördelar.

Astma är en sjukdom som påverkar omkring tio procent av Sveriges befolkning men som på grund av dess variabilitet ofta feldiagnostiseras. Under 2018 började utvecklingen av Asthmatuners digitala diagnosverktyg, med målbilden att åtgärda detta på ett snabbt och effektivt sätt. Projektet har resulterat i framtagningen av en diagnostiseringsapparat och utredningsmodul för mätning av dygnsvariabilitet av astma under utredningsperioden, som minskar utredningsprocessen med 7,5 veckor och ger mer träffsäkra diagnoser än de verktyg som återfinns i vården i dag.

Digitalt Först är ett projekt som genomförts på Södersjukhuset i Stockholm. Det handlar inte om att tillämpa en teknisk lösning utan är grundbulten till något större, nämligen hela Södersjukhusets digitaliseringsresa med start 2021. Projektet har resulterat i en färdplan för att samordna och prioritera de digitala satsningar som krävs för att modernisera verksamheten, men även för att se till att teknik nyttjas på rätt sätt.

Trafikförvaltningen har lett ett omfattande moderniseringsarbete av Stockholms lokaltrafiks betalningssystem. Här kan nu resenärerna betala med sina betalkort direkt i spärrarna, vilket har krävt ett omfattande arbete med nya tekniker och en bred samverkan med många olika företag inom bland annat bank och it. Projektet har krävt en omfattande framtagning av ny mjuk- och hårdvara, vilket resulterat i flera tusen nya enheter till samtliga av Stockholmsregionens bussar, tunnelbanor och tåg.

De kan bli årets hållbara projekt

Med det största projektet sedan varudeklarationen visar Coop att de menar allvar med sitt hållbarhetsarbete, och siktar på att bli pionjärer genom en metod som de hoppas att hela branschen tar efter. Hållbarhetsdeklarationen har krävt att man behövt fastställa och besvara många komplexa frågor angående lämpliga regelverk och rättvis metod, men har mynnat ut i en konkret karta som ger vinster för både kunder, leverantörer och de 10 miljöaspekter det behandlar. Potentialen är stor, och detta är bara början.

Billion Dollar Collection tar hjälp av den senaste tekniken för att på ett sömlöst sätt visa på innovatörers faktiska potential och ta sig an en av de svåraste utmaningarna de ställs inför: investeringsklyftan. De visar hur organisationer kan agera som länken mellan dessa aktörer som annars kan ha svårt att hitta varandra, och sätter strålkastaren på de investeringar som faktiskt måste realiseras för att modebranschen ska nå FN:s Hållbarhetsmål 2030.

Detta projekt visar hur det är möjligt att redan tidigt under utvecklingen av nya tekniker anpassa lösningen till att inkludera människor som ofta glöms bort, och har med kreativa lösningar öppnat dörren för nya grupper av människor att kliva in i den virtuella världen. Med en teknisk lösning i det absoluta toppskiktet får de en talarstol från vilken vikten av inkludering förhoppningsvis skapar tydliga ringar på vattnet, och kan inspirera fler innovatörer att bredda sin syn.

Med TIDA har Skellefteå kommun satt strålkastaren mot personer med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer, en grupp som ofta förbises av digital innovation, och visat på att satsningar inom området kan leda till högre delaktighet och inkludering. Alla borde få ta del av den rådande digitaliseringsvågen och förhoppningsvis blir TIDA en föregångare för kommande projekt inom området för social inkludering.

Det krävs investeringar i miljardklassen för att EU ska klara att uppnå sina hållbarhetsmål till 2030, men ändå är pensionsbesparingar ofta en blind fläck bland många företag. SPP har med Hållbarhetskartan skapat ett verktyg för att konkretisera och visualisera hur individuella besparingars placering påverkar samhället ur hållbarhetssynpunkt, och därmed skapat förutsättningar för att dessa medel fortsättningsvis ska investeras utifrån ett mer informerat perspektiv.

Vinnarna koras på prisgalan CIO Awards den 14 december, som i år hålls digitalt.

Intresseanmälan

CIO Awards är ett kostnadsfritt, digitalt invite only-event – för dig som är CIO, CTO, CISO, it-chef, it-arkitekt, eller en liknande roll på ett slutkundsföretag.

Är du intresserad av att delta, skicka en intresseanmälan via formuläret nedan, därefter återkommer vi inom kort. Antalet platser är begränsat.

På galan möter du 2020 års CIO: Pär Degerman

Pär Degerman, idag på Sensys Gatso.

Pär Degerman är CTO på Sensys Gatso Group, en global koncern som arbetar med systemlösningar för trafiksäkerhet. Som CTO ansvarar han för teknisk strategi och excellens på företaget. Han har mer än 15 års erfarenhet från fordonsbranschen, där han ofta fått vara med och vända en traditionell produktbaserad affärsmodell mot en tjänsteorienterad – senast som CTO på Einride, där han byggde teknikdelen av företaget från noll till över 40 personer, och det var för sina insatser på Einride han blev Årets CIO vid förra årets gala.

Genom åren har Pär också arbetat mot standardiseringsorgan, myndigheter och EU-kommissionen inom nyskapande mobilitet och data.

Årets jury

Jens Lindholm

Jens Lidholm
Nordic Managing Director, Accenture

Mattias Forsberg

Mattias Forsberg
CIO, Handelsbanken
Årets CIO 2013 (då på Systembolaget)

Johan Magnusson
Professor i informatik, Göteborgs universitet

Charlotte Svensson
CIO, SAS
Årets CIO 2012 (då på Dagens nyheter)

Magnus Mähring
Professor i entreprenörsskap och digital innovation, Handelshögskolan i Stockholm

Johanna Kjellberg
CIO, Swedavia
Årets CIO 2010 (då på Kappahl)

Marcus Jerräng
Chefredaktör, CIO Sweden, IDG

Så tas vinnarna fram

Jens Lindholm

Jens Lidholm, Accenture

I sjutton år har CIO Sweden tillsammans med Accenture utsett Årets CIO och prisat it-projekt som har utmärkt sig speciellt. Arbetet med att utse pristagarna pågår under sex månader och processen är grundlig innan alla vinnare är klara i de olika kategorierna.

Jens Lidholm, Group Managing Director på Accenture och medlem i juryn för CIO Awards berättar att grundbultarna för arbetet skruvas på från år till år, för att kunna vara marknadsmässiga och i tiden.

– Eftersom allt går så fort nu är det väldigt viktigt inför varje år att säkerställa att bedömningskriterierna är relevanta. Det måste finnas en faktabaserad grund att stå på, säger Jens.

Det börjar med en datainsamling som drivs dels från IDG, dels med omfattande research från Accenture. Parallellt med detta görs varje år även ett inledande arbete med att se över metodik, vetenskaplig modell, process och kriterier. Lärdomar från tidigare processer följer alltid med och gör att arbetet ständigt förfinas. Processerna för att utse Årets CIO skiljer sig något från att utse Årets digitala projekt och Årets hållbara projekt, men gemensamt är ett gediget intervjuarbete för att samla in data att kvantifiera och jämföra.

– Det är utmanande att få ut rätt information ur intervjuerna. Det är viktigt att intervjufrågorna är rätt formulerade och att intervjutekniken sitter, så att relevant data kan plockas ut för analys. Så detta jobbas hårt med, säger Jens.

Branschen är i ständig förändring. Vilka kompetenser som är viktigast hos en vinnar-CIO varierar till viss del i takt med den generella utvecklingen. Hur utmärker sig exempelvis en bra ledare idag?

– CIO:erna mäts inom en rad olika områden, som exempelvis värdeskapande, innovation och ledarskap. Alla områden är viktiga men vi ser att innovation ökar i betydelse, säger Jens Lidholm.

När Accentures inledande research har mynnat ut i 10 CIO:er och 10 projekt tar juryn arbetet vidare och det kokas ner till de slutgiltiga 15 finalisterna i de tre kategorierna.

För att utse de slutliga vinnarna har juryn Accentures rapport med intervjuer och data från den inledande researchen till sin hjälp. De gör dessutom en hearing med CIO-finalisterna för att få ytterligare data att väga in. Därefter vägs allt in och till slut har vi en vinnare i varje kategori.

Founding Partner

Accenture

Platinum Partner

Sofigate

Vill du få löpande information om CIO Swedens event?

Lämna din mejladress så håller vi dig uppdaterad!

Kommande event

CIO Awards 2021

14 december 2021

Kontakta oss

Katarina Strömberg
Eventchef, IDG
0708-884 266
katarina.stromberg@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
070-26 56 788
christine.karlsson@idg.se