Ingo Paas, Green Cargo, är Årets CIO 2022

Juryns motivering: Årets CIO har med ett tydligt fokus på verksamhetens mål och behov tagit digitaliseringen till en nivå som har lyft inte bara it-funktionen, utan hela organisationen. Den här ledaren har med ett stort personligt ansvar genomfört nödvändiga förändringar, som resulterat i ett omtalat nytänkande där det omoderna nu gjorts modernt. Årets CIO är en modig innovatör, och en förebild både internt och externt, som vågat ta sig an ett konventionellt arv på ett okonventionellt sätt.

DIGGs Covidbevis är Årets digitala projekt 2022

Juryns motivering: Årets digitala projekt har visat att brett samarbete är nyckeln till att lösa svåra problem. Detta under stor press, i ett för samhället kritiskt skede. Där teknisk och juridisk komplexitet krävt såväl nationell som internationell samverkan och en skicklig navigering i en värld full av silos. Värdet för samhället har varit stort, för medborgarnas frihet närmast omätbart.

Sveaskogs Kingpin är Årets hållbara projekt 2022

Juryns motivering: Årets hållbara projekt visar att det inte alltid är de största insatserna som ger den största nyttan. Ett litet projekt för modernisering och ökad hållbarhet, där hantverksmässig, traditionell kunskap överförts till en framtidssäker artificiell intelligens. En investering som ger stor avkastning, både för den egna verksamheten och för klimatet i världen runtomkring. I dag och för kommande generationer.

Årets digitala inspiratör är Niklas Sundberg, författare till Sustainable IT Playbook for Technology Leaders och CIO på Assa Abloy Global Solutions

Juryns motivering: Årets digitala inspiratör har tagit på sig ledartröjan för att visa vägen till en bättre värld. En förebild och kunskapsspridare som med det främsta av analoga verktyg hjälper sina likar att agera i en av digitaliseringens stora ödesfrågor. På helt eget bevåg, driven av förändringsvilja, entusiasm och positiv framtidsenergi.

Vinnarna utsågs under en galakväll på Berns Salonger i Stockholm den 12 december.

  • CIO:er i final: Johan Acharius, Kronofogden; Karin Hedlund, Axfood; Mats Hultin, Ericsson; Fredrik Ohlsson, Northvolt.
  • Digitala projekt i final: AI Sweden, My AI; Biometria, Asta; Riksbyggen, Digital fastighet.
  • Hållbara projekt i final: Inurba Mobility, Stockholm E-bikes; Scania, Procare; Sweco, C3 Carbon Cost Compass.

Vinnarna utsågs av en oberoende jury.

De kan bli Årets digitala projekt

AI Sweden har tagit fram en användardriven plattform för alla med intresse för AI, som också är öppen för globala aktörer. Vidareutveckling av plattformen kommer att innebära nya funktioner i systemet med bland annat matchmaking för att aktörer ska kunna hitta varandra både på individ- och organisationsnivå. Omfattningen för detta projekt är stor med tanke på den breda målgruppen och andra länders intresse av plattformen tyder på att den genererar stort värde.

Biometria har med projektet Asta – AI-stödd travmätning – utvecklat ett system som kan bestämma virkestravars volym. Detta sker med fast kubikmeter under bark, vilket innebär hur mycket ren trä som finns på en virkestrave. Med Asta möjliggörs en kostnadsbesparing per timmerbil på upp till 27 procent av mätkostnaden. Projektet bidrar till en digitalisering inom branschen vilket även kommer att möta de pensionsavgångar som väntas ske.

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har projektlett och tillsammans med E-hälsomyndigheten och flera andra utvecklat hela systemet med digitala covidbevisen. Det har tagits ut 17 miljoner bevis och detta har varit en bidragande faktor för att behålla den fria rörligheten trots att pandemin varit ett faktum. Dessutom kostar manuella bevis 40 gånger mer vilket visar på en tydlig besparing på samhällskostnaden. Covidbeviset har även gett en ökning av användandet av e-legitimation i en avsevärd omfattning.

Riksbyggen har tillsammans med Spotscale skapat digitala tvillingar av de hyresrätter som ska säljas, genom att skanna fastigheten med drönare. Med hjälp av detta blir det lättare för både köparna och säljarna att se fastigheten visuellt och inte behöva åka ut till platsen personligen. Nästa steg för projektet är att lägga på informationslager för att lättare se fastighetens skick.

De kan bli Årets hållbara projekt

Inurba Mobility erbjuder tillsammans med Stockholm Stad elcyklar lättillgängligt för alla stockholmare, vilket ersätter buss och bilresor och ger en direkt klimatnytta. Genom att vara helt appbaserade, och med stationer som begränsas genom geofencing är systemet flexibelt och kan följa stadens utveckling. Detta innovativa projekt bidrar till att mobilisera städerna i en stor skala med hjälp av teknik.

Scania visar att man med teknik kan underlätta för kunder samtidigt som man tar hållbarhetsaspekter i beaktning. Verkstäderna kommunicerar med fordonen på minutbasis och systemet läser av felkoder och varningssignaler som sedan skickas till verkstaden som kontaktar kunden med digitala interface. Tjänsten ger en effektivisering på 30 procent för verkstäderna och kunden får mer än två extra dagar på vägen per år tack vare att man kan reparera en motor innan den havererar.

Sveaskog har tagit fram en AI-lösning som bidrar till att skogen avverkas på ett mer hållbart sätt. Detta projekt har lett till att det hantverksmässiga arbetet att kapa stockar i dag kan skötas automatiskt och resultatet blir mer exakt. Skogen är den största aktiva kolsänkan vi har i Sverige och Sveskog siktar på att minska avverkningen med 20 procent.

Sweco har med detta projekt visar på att man med innovativa lösningar kan förenkla arbetet mot ett mer hållbart bygge. Med detta verktyg kan kostnader och klimatpåverkan fördefinieras för byggprojekt och därmed kan alternativa lösningar föreslås för att minska den ekonomiska och hållbara kostnaden. Verktyget kan teoretiskt sett appliceras på alla projekt hos Sweco.

Jag vill delta på CIO Awards!

Nominera till CIO Awards 2023

Att nominera till CIO Awards är kostnadsfritt. Nominera dig själv, din chef, ditt projekt, din kollega, den som inspirerar dig – nominera så många du vill. Varje vinnare börjar som nominerad.

  • Genom att fylla i och skicka in formuläret godkänner jag att juryn kontaktar mig angående min nominering.

  • Genom att fylla i och skicka in formuläret godkänner jag att juryn kontaktar mig angående min nominering.

  • Genom att fylla i och skicka in formuläret godkänner jag att juryn kontaktar mig angående min nominering.

  • Genom att fylla i och skicka in formuläret godkänner jag att juryn kontaktar mig angående min nominering.

CIO Awards – sedan 2006

CIO Sweden har arrangerat CIO Awards i december varje år sedan 2006, i samarbete med Accenture.

Årets CIO 2021 blev Securitas Martin Althén, Årets digitala projekt 2021 blev Region Stockholms nya biljett- och betallösningar, Årets hållbara projekt 2021 blev Coops Hållbarhetsdeklarationen, och Årets digitala inspiratör 2021 blev Öppna Skolplattformen.

Årets jury

Marcus Jerräng
Chefredaktör, CIO Sweden, ordförande

Jens Lindholm

Jens Lidholm
Nordic Managing Director, Accenture

Mattias Forsberg

Mattias Forsberg
CIO, Handelsbanken
Årets CIO 2013 (då på Systembolaget)

Johan Magnusson
Professor i informatik, Göteborgs universitet

Charlotte Svensson
CIO, SAS
Årets CIO 2012 (då på Dagens nyheter)

Magnus Mähring
Professor i entreprenörsskap och digital innovation, Handelshögskolan i Stockholm

Johanna Kjellberg
F.d. CIO, Swedavia
Årets CIO 2010 (då på Kappahl)

Founding Partner

Accenture

Platinum Partner

Sofigate

Sofigate
Sofigate är ett konsultföretag som specialiserat sig på utveckling av Business Technology. Vi hjälper våra kunder att utveckla samspelet mellan företag och teknik: att designa, bygga och implementera teknologilösningar som stöder affärsverksamheten. Vi använder banbrytande plattformar som ServiceNow och vi har 600 medarbetare i Finland, Sverige och Danmark.  

Business Technology Standard – vårt öppna ramverk som vi utvecklat tillsammans med våra kunder.
I den snabbutvecklande digitala världen har vi insett att öppenhet och frihet att dela information till allmänheten är vägen till framtiden. Detta är anledningen till att vi har grundat Business Technology Forum, en ideell verksamhet som utvecklar vårt öppna ramverk inom teknikhantering tillsammans med våra kunder. Vi kallar ramverket för Business Technology Standard (sätt in länk www.managebt.org).

https://www.sofigate.com

Snowflake

Gold Partner

Fastly

Shibuya

SAP

Är du intresserad av våra partnerpaket? Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna! Klicka här

Kontakta oss

Katarina Strömberg
Eventchef, Foundry
0708-884 266
katarina.stromberg@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
070-26 56 788
christine.karlsson@idg.se