Digitalt event den 19 november

Ett nytt event med fokus på det praktiska

I dagens samhälle blir kunskap allt viktigare, både för individen och för att stärka företagets konkurrenskraft. Det finns ett starkt driv att ständigt utvecklas och skaffa sig ny kunskap och för att maximera kunskapen behöver vi hitta bra sätt att dela den. Inom den egna organisationen, men även utanför. På CIO Best Practice lägger vi stort fokus på att lära av varandra, dela insikter och erfarenheter för att utveckla den egna verksamheten. Delad kunskap är dubbel kunskap!

Vi varvar kunskap från experter med lärdomar från verksamheter och diskussionsforum för att skapa nya insikter under dagen.

 • Att leda digitalisering – vad behöver dagens it-ledare för att lyckas?
 • Givande samarbeten och partnerskap – med leverantörer och internt
 • Att göra den agila transformationen till en angelägenhet för högsta ledningen
 • AI och RPA – framgångar, motgångar och lärdomar
 • Nya generationens CIO – vad krävs för att fortsätta vara relevant och hur har rollen förändrats?

CIO Best Practice – digitalt och kostnadsfritt

CIO Best Practice är ett digitalt heldagsevent. Den digitala plattformen möjliggör inspiration och inhämtning av ny kunskap, interaktion i grupper, möjlighet att enkelt ställa frågor till varandra, talare och leverantörer – precis som på ett fysiskt event.

CIO Best Practice är ett kostnadsfritt invite only event – för dig som är CIO, CTO, it-chef, it-arkitekt, eller en liknande roll på ett slutkundsföretag.

Är du intresserad av att delta, skickar du en intresseanmälan via formuläret nedan, därefter återkommer vi inom kort. Antalet platser är begränsat.

 • Uppgifterna du lämnar i formuläret kommer att raderas när vi har behandlat din intresseanmälan och kommer inte att användas för andra syften.

Talare

Talare

Fler talare tillkommer löpande.

Missa inte CIO Best Practice 2020

Lämna din epostadress nedan så håller vi dig uppdaterad!

Missa inte CIO Best Practice 2020

CIO Best Practice är ett kostnadsfritt invite only event – för dig som är CIO, CTO, it-chef, it-arkitekt, eller en liknande roll på ett slutkundsföretag.

Är du intresserad av att delta, skickar du en intresseanmälan via formuläret nedan, därefter återkommer vi inom kort. Antalet platser är begränsat.

 • Uppgifterna du lämnar i formuläret kommer att raderas när vi har behandlat din intresseanmälan och kommer inte att användas för andra syften.

Program

Hur kan vi lyckas förenkla och effektivisera vår IT-säkerhet? Secure your everything med Check Point

Varmt välkommen att delta på denna levande session där vi på Check Point kommer att förenkla och förtydliga området IT-säkerhet. Från scratch, kommer vi att ta er med på whiteboarding-session där vi målar upp säkerhet från ett användarperspektiv och förklarar hur vi måste skydda oss mot bland annat phishing attacher då det i många fall är dörröppnaren för andra attacker. Whiteboarding sessionen kommer att visualisera en ”typisk organisation”:
·         Vilka resurser och vilken data finns, och var finns det?
·         Vad är egentligen hotet?
·         Hur gör vi för att skydda det vi har idag?

Hur kan vi lyckas förenkla och effektivisera vårt IT-säkerhetsarbete? En enda tjänst - med skydd som täcker precis allting.

Thomas Löfstrand, Säkerhetsrådgivare, Check Point Software Technologies
 

Välkommen till CIO Best Practice 2020

Dagens moderator Camilla Lejon Alvfeldt hälsar dig välkommen till en dag där erfarenhetsutbyte är i fokus.

Camilla Lejon Alvfeldt, Executive Event Editor, IDG

Skapa en spänstig organisation som klarar att hålla farten

Som chef ska du klara att leda och utveckla medarbetare i en tid när kraven på samarbete med resten av organisationen ökar och digitaliseringen går i en rasande fart. Under den här sessionen får du konkreta verktyg för samarbete och hur du kan jobba med teamet i tider av stora förändringar.

Siri Wikander, People Growth Expert

Ännu mer prat om partnerskap med IT-leverantörerna?

De flesta håller med om att partnerskap med kritiska IT-leverantörer är något att eftersträva för att möta dagens på innovation och flexibilitet när IT går från att vara stödfunktion till kärna i företags digitaliseringsresor. Men hur gå från ord till handling, inte minst för att skriva avtal som stödjer partnerskap och innovation? Under detta föredrag kommer du bl.a. att få lära dig:

 • Vad innebär det att skriva avtal för ett partnerskap baserat på en What’s In It For We?-mentalitet?
 • Vilka är de vanligaste felen kunder och leverantörer gör när de försöker bygga partnerskap?
 • Hur kan alla företag bygga bättre leverantörsrelationer genom att använda en process i fem steg?

David Frydlinger, Advokat, Cirio Advokatbyrå

Ett samtal och vikten av bra samarbeten mellan morgonens talare, där du är välkommen att vara med och ställa frågor i chatten.

10:05-10:25 - Förmiddagspaus

Vi gör en kort paus i programmet från stora scenen. Passa på att utnyttja chatten, mingla i det digitala nätverksområdet, hälsa på hos våra sponsorer och nätverka med andra besökare

Var går gränsen mellan en CIO och en transformationsansvarig?

Vad kan man egentligen begära av en CIO? Är det verkligen rimligt att rollen omfattar alltifrån status på den senaste incidenten till att svara på hur företagets strategiska färdriktning ser ut och transformationsplanen för hur resan skall genomföras?

Idag är vi väl medvetna om att digital teknik är bärande i företagets och organisationens alla processer och det kommer bara att öka i takt med att komplexiteten och nya affärsmöjligheter ökar.

Ylva har arbetat med att koppla ihop företagets olika delar och drivs av möjligheten att få genomföra transformationer oavsett område. Erfarenheten visar att den avgörande frågan är i vilken utsträckning företagets alla delar hänger ihop på ett grundläggande sätt så att det går att förflytta en helhet.

Ylva har i sitt arbete och roll som CIO ägnat den största delen av tiden åt att sy ihop styrning, processer, informationsflöden och individuell kunskapsnivå i kombination med relevant teknik. Det handlar om att på riktigt skapa förutsättningar för att kunna följa med och aktivt styra utvecklingen. Kom och ta del av hennes lärdomar från resan så här långt.

Ylva Berg, Group CIO, Tyréns

Fler än 100 nordiska bolag sätter en ny "Best Practice"

Det utvecklade och testade ramverket Business Technology Standard (BTS), är en modell för hur man strukturerar utvecklingsarbetet och samtidigt bryter ned barriärer mellan IT och verksamheten med syfte att stötta hela verksamheten.

Sofigate delar sina erfarenheter från arbete med organisationer där Business Technology Standard har använts som Best Practice och en central del i transformationen.

Få en inblick i hur ramverket använts vid helt olika agendor och utgångspunkter, från att konsolidera IT och finansiell styrning, bygga en central IT organisation till att identifiera relevanta prioriterade förmågor och införa moderna plattformar för att nå hela vägen med sin digitaliseringsresa.

Kristofer Kaltea, Management Services, Sofigate
Tomas Westin, Technology Solutions, Sofigate

Nya generationens CIO – vad krävs för att fortsätta vara relevant och hur har rollen förändrats?

Välkommen till ett samtal om CIO-rollen. Hur har den förändrats och kommer att förändras den närmaste tiden? Och vad krävs för att vara relevant idag?

Anna-Lena Olsson, CIO, Akademibokhandeln och Bokus 
Sebastian Lindström, Interim CIO, MTR Nordic Group

Hur Chrome Enterprise reducerar TCO för organisationen och tid för användaren

Hur Chrome OS hjälpt kunder nå kostnadsbesparingar och effektivare arbetssätt under tider av ökat distansarbete

 • Hur kan IT lägga mer tid på applikationer istället för OS
 • Hur kan användare slippa dagliga tidstjuvar och irritationsmoment
 • Vilka hårda kostnader går att skära ner på med ett OS anpassat för molnet

Edvard Lundberg, Chrome Enterprise Nordics Lead, Google Chrome Enterprise

11.55-13.00 - Lunchpaus

Under lunchen har du chans att få ny kunskap och medverka i en diskussion med andra deltagare och våra samarbetspartners. Du kan välja mellan följande ämnen:

 • Vems är ansvaret att data finns tillgängligt inom organisationen?
 • Schrems II: What it Means
 • Att hålla koll på molnet
 • Hur lyckas ledande organisationer med sina agila transformationer tillsammans med sina leverantörer?
 • A conversation with Google Chrome Enterprise

Efter lunch: två olika föreläsningar mellan 13.00 och 13.30.

Spår 1

Så spränger du gränsen för framgång i digitalisering

Oavsett hur mycket eller hur "big" data du har är den värdelös om den inte tillgängliggörs rätt inom organisationen. Konnektivitet är den fjärde industriella revolutionen. Vi har nu mängder med bra teknik, system och data, den som utnyttjar den bäst tillsammans blir vinnare.

Med över två decenniers erfarenhet av systemintegration för enterprise-bolag ger Gustav en inblick i hur man kopplar ihop både människor och system för att frigöra data inom och mellan organisationer.

Du får konkreta metoder och verktyg för hur du:

• organiserar och visualiserar kritiska dataflöden och applikationer

• ökar återanvändningen av tillgänglig data inom och utom organisationen

• kan minimera tiden för integrationsprojekt med hälften genom att arbeta distribuerat med en standard

Gustav Rosén, CEO och grundare, Entiros Integration

Spår 2

Top 5 Emerging Trends in Vendor Risk Management ​

The world of vendor risk management is rapidly changing. Each day brings new security, privacy, and compliance threats when working with third (and fourth, and fifth...) parties. In this session, we'll share the top 5 emerging trends in vendor risk management that are here to stay – including exchanges, new approaches to data transfers, and business resilience – and what you need to do today to get your program ahead of the curve.

Jacob Eborn, Privacy Consuting Manager, OneTrust

En modell för framgångsrik styrning av verksamhetsutveckling och IT

Vill du förbättra samarbete mellan IT och övrig verksamhet? Vill du eliminera shadow IT och säkerställa att ni jobbar gemensamt med EN gemensam styrmodell?

Vill du också ta bort diket mellan utveckling och förvaltning och undvika friktion och riskfyllda överlämningar? Då är detta en föreläsning för dig. Ta del av Per Karmtegs erfarenheter och tankar utifrån hans jobb på Atrium Ljungberg. 

Per Karmteg, CIO, Atrium Ljungberg

Digital Transformation genom Automation & AI

Ericsson satsar stort på automation, AI och analytics både i affärslösningar och intern transformation. Här berättar Mats Hultin CIO om erfarenheter hittills och strategi för att skala upp lösningar globalt, för en enorm digital transformation. 

Mats Hultin, Group CIO, Ericsson

14.10-14.30 - Eftermiddagspaus

Vi gör en kort paus i programmet från stora scenen, men aktiviteten på alla andra håll är i full gång.

Passa på att utnyttja chatten, mingla i det digitala nätverksområdet, hälsa på hos våra sponsorer och nätverka med andra besökare.

Att göra den agila transformationen till en angelägenhet för hela högsta ledningen

Presentationen kommer att belysa såväl den operativa (team) som taktiska (program) och strategiska (portfolio) nivån av agil transformation med konkreta exempel från PostNord. Huvudfokus kommer att ligga på erfarenheter om vad som gått bra på PostNord och vad som varit utmanande så här långt.

Särskilt förutsättningarna för att få med sig högsta ledningen kommer att lyftas fram. Inte bara som passivt stöd utan att få de olika befattningshavarna att aktivt engagera sig i implementeringen inom sina respektive ansvarsområden.

Björn Ekstedt, Group CIO, Post Nord

IT-strategin, är inte det en del av bolagsstrategin?

Hur skapar man bra förutsättningar att jobba med IT-strategin i en koncern med lång historia, kultur och en bred applikationsportfölj? Hur vet CIO:n att hen går i rätt riktning?

I denna presentation kommer tips på hur man får in de verksamhetsnära delarna av IT-strategin i bolagsstrategin och hur viktigt det är med samverkan och timing.
Annika kommer att berätta om hur man på Stena Metall har arbetat med koncernens bolag för att ha en gemensam strategi som har mynnat ut till den nu pågående IT-transformationen.

Annika Hansson, Group CIO, Stena Metall

Should I stay or should I go? Balancing In-House and Outsource Solutions

A description of journey’s taken in deciding how best to identify and prepare your internal teams and skill sets to match business needs.

Using that together with partner and vendor selection to achieve teamwork and success.

Gene Bishop, Global CIO, IDG

Vi summerar dagen och sammanfattar vad vi tar med oss. Var med dela dina reflektioner i chatten!

Med reservation för eventuella ändringar.

Eller är du intresserad av våra partnerpaket?
Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner ››

Partners

Sofigate

Sofigate
Sofigate är ett konsultföretag som specialiserat sig på utveckling av Business Technology. Vi hjälper våra kunder att utveckla samspelet mellan företag och teknik: att designa, bygga och implementera teknologilösningar som stöder affärsverksamheten. Vi använder banbrytande plattformar som ServiceNow och vi har 600 medarbetare i Finland, Sverige och Danmark.  

Business Technology Standard – vårt öppna ramverk som vi utvecklat tillsammans med våra kunder.
I den snabbutvecklande digitala världen har vi insett att öppenhet och frihet att dela information till allmänheten är vägen till framtiden. Detta är anledningen till att vi har grundat Business Technology Forum, en ideell verksamhet som utvecklar vårt öppna ramverk inom teknikhantering tillsammans med våra kunder. Vi kallar ramverket för Business Technology Standard (sätt in länk www.managebt.org).

https://www.sofigate.com

Google Chrome Enterprise

Entiros

OneTrust

Check Point

Kommande event från CIO Sweden

IDG Security Day

26 oktober

CIO Leadership Summit

12 december – digitalt, dagtid

CIO Awards

12 december – galakväll på Berns

Vill du få löpande information om CIO Swedens event?

Lämna din mejladress så håller vi dig uppdaterad!

Yrkesnätverket för dig som CIO

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk för CIO:er och it-chefer i CIO Swedens regi. Här får du stöd i din roll som CIO och it-beslutsfattare, och möjlighet att utbyta erfarenheter med CIO-kollegor i olika branscher. Vi tillhandahåller ett skräddarsytt program och livlig diskussion. Stämningen är öppenhjärtig, familjär och kompetent!

CIO Executive Club är – självfallet – helt leverantörsoberoende. Våra medlemmar är personer med fullt ansvar för sitt företags it, budgetmässigt och strategiskt.

Kontakta oss

Katarina Strömberg
Eventchef, Foundry
0708-884 266
katarina.stromberg@idg.se

Christine Karlsson
Projektledare
070-26 56 788
christine.karlsson@idg.se