YRKESNÄTVERK FÖR CIO:ER OCH IT-CHEFER

Din erfarenhet – vår styrka

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk för CIO:er och it-chefer i CIO Swedens regi. Här får du stöd i din roll som CIO och it-beslutsfattare, och möjlighet att utbyta erfarenheter med CIO-kollegor i olika branscher. Vi tillhandahåller ett skräddarsytt program och livlig diskussion. Stämningen är öppenhjärtig, familjär och kompetent!

CIO Executive Club är – självfallet – helt leverantörsoberoende. Våra medlemmar är personer med fullt ansvar för sitt företags it, budgetmässigt och strategiskt.

Kontakt

Camilla Lejon Alvfeldt
CIO Community Manager
0768-507999 cec@idg.se

Vad lär jag mig?

Det är ditt nätverk. De ämnen vi tar upp är alltid aktuella och väl förankrade i din roll som CIO. Tanken är att du ska bli bättre rustad att leda IT-funktionen och få utväxling på IT:s fulla potential. Exempelvis:

 • Ledarskap: så får du medarbetare och partners att gå åt rätt håll.
 • Strategi: så förankrar du affärsmålen på IT-avdelningen och IT-potentialen i ledningen
 • Retorik: så talar du om IT så att alla förstår
 • Projektledning: Konsten att lyckas och misslyckas, lärdomar från verkligheten!
 • Governance: ledning, styrning, organisation, sourcing, arkitektur och mätetal
 • Trendspaning: inblick i ny teknik och nya affärsmodeller
 • Omvärldsbevakning: för en bredare förståelse av samtiden

”Många nätverk pockar på upp­märk­sam­heten, men CIO Exe­cutive Club är det som ger mest utbyte, utan kon­kurrens.”

– Johanna Kjellberg, CIO, Atea

Jag är intresserad av CIO Executive Club!

Vad händer på träffarna?

Vi möts minst fyra gånger per år under eftermiddag och kväll. Ett av våra motton är att ”ingen träff är den andra lik”: vi väljer olika lokaler för våra sammankomster och att mötesformen varierar. Ibland bjuder vi in externa talare, ibland håller vi en workshop med endast medlemmarna. Ibland är vi mer praktiska, ibland mer teoretiska. Det vi alltid betonar är erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna i gruppen.

Varje träff avslutas med en middagsaktivitet för dig som vill umgås informellt över en middag.

Kommande träffar

14 maj: Digital nätverksträff på temat ny teknik.

Mats Lewan. Foto: Juliana Wiklund

Då vi inte får träffas fysiskt träffas vi digitalt. Ett passande ämne för en digital nätverksträff är såklart just ny teknik. Mats Lewan ger oss en inledande teknikspaning och pratar om hur digitaliseringen driver megatrender. Mats är futurist, forskningsanalytiker och författare. Med en bakgrund som civilingenjör och mångårig teknikreporter, och med en djup kunskap om innovation, visar han hur teknik, digitalisering och AI förändrar förutsättningarna för allt.

Hålltider: 13:00–17:00

30 september: CIO-rollens utveckling

Mer info kommer inom kort.

19 november: Organisationsutveckling och framtidens it-organisation

Mer info kommer inom kort

Vårt erbjudande

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk som är knutet till företaget/organisationen man jobbar på. Priset är 35 000 kr per 12-månadersperiod och du kan bli medlem när som helst under året.

Jag är intresserad av CIO Executive Club!

Det ingår i ditt medlemskap

4 nät­verks­träffar per år
Varje träff börjar med work­shop på ett aktu­ellt tema och av­slu­tas med in­for­mellt erfaren­hets­ut­byte över en härlig middag på en aktuell restaurang.

Hel­dags­event
CIO Swedens hel­dags­event är ut­for­made speci­fikt för dig som CIO och it-chef, som medlem i CIO Exe­cu­tive Club har du kost­nads­fritt till­träde. Tre till fyra hel­dagar om året, exem­pel­vis CIO Gover­nance och CIO Trend.

Gå på IDG:s event gratis
Med­lem­mar i CIO Exe­cu­tive Club går kost­nadsfritt på IDG:s hel­dags­event, 10-15 event om året, med teman som Digitala trender, It-säker­het, Dev­ops, AI, Data & Ana­lytics, Innovation, m.m. Eventet Webbdagarna ingår ej – du som medlem får ett mycket fördelaktigt pris, både för dig och dina kollegor.

Kurser och utbildningar på IDG Academy
Under IDG Academy ordnar vi utbildningar inom allt från innovationsledning till it-strategier. Medlemmar i CIO Executive Club går gratis på 2 st valfria kurser/kursdagar om året.

VIP-gäst på CIO Awards
Som medlem i CIO Exe­cu­tive Club är du och 1 familjemedlem, respektive eller kollega heders­gäster på CIO Awards-galan i december, där vi utser Årets CIO, Årets digi­tala projekt, Årets håll­bara projekt och Årets digi­tala in­spi­ratör.

Research: CIO-rollen i siffror
CIO Swedens årliga bench­mark­studie CIO Lägesrapport ingår i ditt med­lem­skap – den största obe­roende studien av CIO-rollen i Sverige.

Gratis medlemskap i IDG Pro
IDG Pro är ett medlemskap för dig som delar vår ambition att driva på en bättre teknikanvändning i Sverige. Som tillsammans med oss vill göra svenska it-proffs, företag och organisationer bättre på att använda modern teknik och dra nytta av digitaliseringens fördelar. Läs mer!

Vad tycker andra?

Claes-Håkan Johansson

”Nätverks­byggande och byte av erfa­ren­­heter utan in­bland­ning av leve­ran­­törer. Ovärder­ligt.”

– Claes-Håkan Johansson, CIO, Tyréns

Anne-Marie Ovin

”CIO Executive Club är ett nätverk för affärsdrivna, sociala CIO:er som vill framåt!”

– Anne-Marie Ovin, CIO, Advokatfirman Vinge

Senaste träffarna

Sista träffen för året ägnade vi helt åt internt utbyte och diskussion. Och vilken eftermiddag det blev! Väldigt givande och värdefullt. Vi berättade mer om våra verksamheter för varandra och fick gruppens tips råd där det behövdes. Någon sa att det var den bästa träffen någonsin, vilket visar på vikten av att ha bra bollplank och människor att få råd från.

Cafee Cuvee var vårt tillhåll för både eftermiddag och middagen efteråt – ett toppenställe!

Jackie Kothbauer är en av Sveriges mest populära föreläsare inom digital kommunikation.

Restaurant Proviant står för hållbar matlagning och svensk råvarukultur i säsong.

På vår oktoberträff gästades vi av Jackie Kothbauer och fick vi lära oss mer om hur vi bygger vårt eget varumärke. Vi fick också tips på hur man ska tänka för att positionera sig för att bli kontaktad av rätt headhunter eller rätt företag, och ta sin karriär i den riktning man vill. Spännande att se hur vi kan ta kontrollen och jobba proaktivt. En nyttig övning för att reflektera över framtiden.

Vi avslutade med trevlig middag och bra prat på Östermalmskrogen Proviant.

Klas Ljungkvist, CIO på SBAB

SBAB:s huvudkontor.

Middag på Regissörsvillan i Solna.

Årets andra träff var ett studiebesök hos Årets CIO, Klas Ljungkvist på SBAB, där vi blev inspirerade av deras arbete och fick diskutera många av våra gemensamma utmaningar. Klas har tagit SBAB på en förändringsresa med målet att bli ett helt digitalt bolag. I det arbetet inför han en ny bankplattform i kombination med agila arbetssätt och innovation i vardagen. Hans förändring av arbetssätt har lett till ett starkt samarbete i agila team mellan it och verksamhet, och har fördubblat it:s leveranskapacitet. Han blev utnämnd till Årets CIO vid galan CIO Awards den 17 december 2018.

Dagen avslutades med god middag och fler givande samtal på mysiga Regissörsvillan i Solna.

Donnie Lygonis, Innovation Strategist & Business Coach, KTH Innovation

Maxad innovationskänsla på Startup-huben SUP46.

Middag på nya restaurangen Nabo i Tegnérlunden.

Äntligen var det dags för årets första träff med CIO Executive Club! Donnie Lygonis, Innovation Strategist på KTH Innovation, ledde träffen. Donnie har över 20 års erfarenhet av att arbeta med bl.a startups och innovation, som grundare till ett antal startups själv. Nuförtiden jobbar han i gränssnittet mellan akademi och näringsliv, där han aktivt skapar affärer av idéer sprungna ur universitetet och stora industrikoncerner. Donnie pratade på temat: Att jobba med startups som innovationsstrategi.

Delarna som togs upp var bl.a:

 • Kan man som stort bolag öka sin innovationstakt med hjälp av mindre mer snabbrörliga startups?
 • Workshop: Olika sätt att utveckla den innovativa förmågan, både genom att jobba med, men också att tänka som, en startup.

Som vanligt blev det god mat och dryck tillsammans, denna gång provade vi den nya topprestaurangen Nabo, i Tegnérlunden.

Jonas Dahl, Partner, Gaia Leadership och Doktorand på Handelshögskolan

Tändstickspalatsets vackra salar, mitt i stan.

Middag på toppkrogen Miss Voon.

På höstens andra träff med CIO Executive Club föreläste Jonas Dahl, Partner, Gaia Leadership och Doktorand, Handelshögskolan på temat: Compassionate Leadership & Growth Mindset – att skapa förutsättningar för lärande och innovation. Delarna som togs upp var bl.a:

 • Se motgångar som källor till lärande och innovation
 • Vara vänligare mot oss själva, särskilt vid motgångar
 • Vara mindre rädda att misslyckas och våga anta större utmaningar
 • Skapa en gemensam plattform för utveckling och lärande

Efter föreläsningen fick alla deltagare berätta om ”sitt bästa misslyckande” som ledde till en spännande diskussion om att våga! Som vanligt blev det god mat och dryck tillsammans, denna gång provade vi härliga restaurangen Miss Voon.

Håkan Ozan, Head of innovation advisory, KPMG

Sturebadets smakfulla konferensvåning, mitt i stan.

Middag på toppkrogen Hillenberg.

På höstens allra första träff med CIO Executive Club ledde Håkan Ozan, head of innovation advisory på KPMG, en workshop på temat innovationsledning för digitalisering.

Håkan har gedigen erfarenhet som strateg, konsult och forskare. Bland annat har han lett ett forskningskontor i Uppsala inom RISE (de svenska statliga forskningsinstituten) där han forskade inom just innovation management, och ett forskningscenter vid Uppsala Universitet.

Vi avslutade träffen enligt klassiskt manér; på en av Stockholms toppkrogar, med en välsmakande middag och härliga samtal.

Anna Eriksson

CIO Anna Eriksson …

Mats Snäll

… och CDO Mats Snäll …

Lantmäteriet

… tog emot oss på Lantmäteriets kontor i Sjöstan.

På vårens andra träff med CIO Executive Club stod den stekheta blockkedjan på programmet. Vi åkte till Hammarby sjöstad och hälsade på Lantmäteriet, som driver ett internationellt uppmärksammat projekt med fastighetsköp i blockkedjan.

Våra värdar var CIO Executive Club-medlemmen Anna Eriksson, CIO och utvecklingsdirektör på Lantmäteriet, och hennes kollega Mats Snäll, digitaliseringschef och den som har drivit projektet.

De delade med sig av sina erfarenheter – med- och motgångar – av blockkedjeprojektet, som just avslutat etapp tre. Dagen avrundades efter en kortare båttur med middag på Restaurang Göteborg.

Magnus Mähring

Professor Magnus Mähring

Handelshögskolan

Anrika Handelshögskolan i Stockholm

Supper

Sydamerikansk mat på restaurang Supper

Den 23 november strålade CIO Executive Club samman på Handelshögskolan i Stockholm för en workshop med professor Magnus Mähring. Magnus har hållit åtskilliga uppskattade workshoppar med CIO Executive Club genom åren, och temat den här gången var ”Managing Digital Change”, ett ämne som aldrig varit mer aktuellt. När vi vässat våra och varandras kunskaper i några timmar fortsatte samtalet över sydamerikanska smaker på restaurang Supper, Tegnérgatan 37.

Charlotta Cedermark bjöd på rekryteringstips

CEC strålade samman hos Novare på Blasieholmen

Farzad Golchin talade om mångfaldsrekrytering

Den 23 november strålade CIO Executive Club samman hos rekryteringsföretaget Novare Propell. Charlotta Cedermark som rekryterar it bjöd på handfasta tips. Farzad Golchin, som driver Novare Potential (ett snabbspår till yrkeslivet för nyanlända) delade med sig av sina insikter kring mångfaldsrekrytering. Antonia Hägg, seniorkonsult inom executive search, diskuterade trender inom digitalt ledarskap. Samtalet fortsatte över en middag på Hotell Lydmar.

Kari Finnskog

Västtrafiks Kari Finnskog är Årets CIO 2016

Linbana över Göta älv

Framtidens kollektivtrafik: Linbana över Göta älv

VR

Våra medlemmar fick en åktur i VR

Den 20 september var det dags för höstens fösta träff med CIO Executive Club. Vi tog tåget till Götet för ett besök hos Västtrafik och Årets CIO Kari Finnskog. Frågorna för dagen handlade om öppna data och api-management samt innovation och ledarskap för en smartare livsstil. Dessutom fick vi en inblick i framtidens kollektivtrafik – i form av en VR-åktur i den linbana över Göta älv som ska börja byggas år 2019.

Ann-Marie Ovin

Ann-Marie Ovin, CIO, Advo­kat­firman Vinge

Niclas Thorgerzon

Niclas Thor­ger­zon, jurist, Advo­kat­firman Vinge

Gunilla Etsare

Gunilla Etsare, it-chef, Attendo

Den 23 maj var det dags för CIO Executive Club att stråla samman i GDPR:s tecken, hemma på kontoret hos Advokat­firman Vinges CIO Ann-Marie Ovin. Juristen Niclas Thorgerzon rätade ut juridiska frågetecken. Med oss hade vi också Gunilla Etsare, it-chef på omsorgsföretaget Attendo, vars compliance-arbete du kunde läsa om i CIO Sweden nr 2/2017. ”Det ska inte behöva bli någon y2k-hysteri om du bara börjar i tid och är lite metodisk. Just do it”, sade hon då.

Samtalet fortsatte sedan över middag på restaurang Prinsen.

9 mars 2017: DevOps på Pensionsmyndigheten

DevOps, agilt, ständig leverans är frågor många funderar på just nu. Pensionsmyndigheten har kommit längre än de flesta. CIO Peder Sjölander och hans kollegor från utvecklingsavdelningen bjöd på lärorika inblickar i Pensionsmyndighetens långt gångna DevOps-satsning.

Vår middag blev asiastisk crossover på Barbro vid Hornstulls strand.

17 november 2016: ”It as a business partner”. Studiebesök hos Mats Hultin på SAAB i Linköping

Årets CIO 2015, Mats Hultin, bjöd in till studiebsök på Saab i Linköping. Vi fick en historisk exposé över Saab, vi pratade digitalisering och om uppdraget att skapa en affärsnära IT-funktion i en komplex organisation med höga säkerhetskrav. Och så fick vi provflyga i flygsimulatorn! Middag åt vi på tåget hem till Stockholm.

6 oktober 2016: Digitalt ledarskap

En interaktiv workshop på Skofabriken, Hornstull om digitalisering, digital mognad och digitalt ledarskap i regi av Joakim Jansson och Marie Andervin som skrivit boken Att leda digital transformation.

Middag intogs på prisade Linje 10 i Hornstull.

19 april 2016: Stockholm 2.0

Stockholms CIO Ann Hellenius tog emot i stadshuset. Efter en guidad rundtur genom Blå Hallen och Gyllene salen fick vi inblick i satsningen på e-tjänster och smart city-initiativ. Ann Hellenius erfarenheter av ledning, styrning och prioritering lade grunden för erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Middag intogs på Trattorian, Norrmälarstrand.

4 februari 2016: Mod, mindset, medvetna val.

Februariträffen blev en annorlunda workshop på Hellasgården kring spirituellt ledarskap och emotionell intelligens. Under ledning av Handelsforskaren Lasse Lychnell fick vi prova på olika verktyg, som mindfulness, empatiskt lyssnande och empatisk kommunikation. Vi reflekterade över utmaningar på hemmaplan och hur vi kan använda oss av verktygen i praktiken.På rasten blev det skridskotur och isvaksbad för de tuffaste …

Middag intogs vid öppna spisen i restaurangen på Hellasgården.

11 november 2015: It-styrning på Volvo Cars, Göteborg

Klas Bendrik, Årets CIO 2014, tog emot oss på hemmaplan hos Volvo Cars på Hisingen. Vi diskuterade ledarskap i digitaliseringstider och disruption i bilindustrin, och hur man blir en mer affärsdriven CIO. Och så fick vi provköra Volvos nya bilar. Middagen intogs i på tåget hem till Stockholm.

6 oktober 2015: Pust-haveriet Inifrån

Den här träffen på Handelshögskolan i Stockholm gick till botten med Polisens projektfiasko PUST. Med oss hade vi Sigrun Tallungs, som jobbade med PUST när det begav sig, polisforskaren Stefan Holgersson (som skrivit boken ”Polisen bakom kulisserna”), och Handelsforskaren Jesper Blomberg (som skrivit boken ”Myter om projekt”). Vi undersökte Pust i synnerhet, och projekt i allmänhet, med Jespers forskning i ryggen. Vilka mekanismer ligger bakom stora haverier – varför tillåts problemen eskalera, vilka varningsklockor borde man ha hört och vilka kontrollfrågor borde ha ställts?

Kvällen avslutade med tysk meny på Bierhaus på Tegnérgatan.

9 april 2015: Disruption och digital safari på Epicenter STHLM

Temat var disruption, och vår gäst var forskaren Christian Sandström från Chalmers och Ratio som höll i en workshop där vi tittade på hur disruptiv teknik förändrar våra branscher och roller. Lokalen var Stockholms nya innovationshubb Epicenter, där innovationschefen och biohackaren Hannes Sjöblad tog med oss på digital safari.

Middag intogs på restaurang Eat, i Moodgallerian.

3 februari 2015: Improvisation och kommunikation

Förmågan att kommunicera och influera är i ständigt fokus som CIO. När it ingår i allt måste du kunna tala med alla om högt och lågt, på djupet och bredden, med förnuft och känsla och sinne för helhet och detaljer …

Under en eftermiddag hos Stockholms improvisationsteater vågade vi oss utanför boxen och tog del av hur vi med skådespelarens verktyg kan öka medvetenheten om de faktorer som påverkar oss och stärker oss i vår ledarroll. Under lättsamma former dissekerades och diskuterades typiska kommunikationssituationer du som CIO kan ställas inför i din vardag.

Middag intogs på restaurang STHLM Tapas.

19 november 2014: Spark of Creativity på Nobelmuséet

Temat för träffen var innovation och kreativtet. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas erfarenheter gick vi till botten med kreativitetens sanna väsen: Vad är egentligen innovation, hur blir vi mer kreativa – och framför allt, hur bygger man en organisation som gynnar nytänkande? Det var frågor som utforskades och diskuterades i workshopform under ledning av Nobelmuséets kurator Tobias Degsell.

Middag i Nobelmuseets restaurang.

3 september 2014: Gott ledarskap på Systembolaget

Årets CIO 2013, Mattias Forsberg, bjöd hem oss till Systembolagets huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Vi diskuterade ledarskap och styrning, och fick även prova på att genomföra en vinprovning à la uppköpare på systembolaget, där det gäller att matcha vin mot en kravspec.

Middag intogs på Operakällaren.

15 maj 2014: Avveckla för att utvecklas – så undviker du att hamna i teknisk skuld

Vår medlem Peder Sjölander, CIO på Pensionsmyndigheten, berättade om det omfattande arbetet med att städa upp systemen vid sammanslagningen av Försäkringskassans pensionsavdelning och Premiepensionsmyndigheten samt hur han tillämpar den Gyllene Regeln ”en in, en ut” för att hålla en balanserad budget över tid. Johan Magnusson, forskare på Handelshögskolan i Göteborg, höll en dragning och diskussion om teknikskuld.

Middag åt vi på Hufvudsta Gård.

19 februari 2014: Projektets dödssynder – vad vi lär oss av regalskeppet Vasa

Det har drivits IT-projekt sedan 1970-talet. Varför är det fortfarande så många som misslyckas? Vad orsakar havererade projekt? Vad är det som gör att kompetenta människor i grupp fattar fatala beslut? Och hur ser man varningssignalerna i tid?

På den här träffen på Vasamuséet tog vår moderator Magnus Mähring CIO Executive Club på en resa hela vägen ned till botten med regalskeppet Vasa, och kopplade detta till hur vi styr och driver projekt idag. CIO Johanna Kjellberg delade med sig av sin erfarenhet och sina lärdomar från misslyckade projekt i praktiken.


CIO Executive Club har funnits sedan 2005. Ännu tidigare träffar kan du läsa om här.

”Din erfarenhet – vår styrka”

CIO Executive Club