YRKESNÄTVERK FÖR CIO:ER OCH IT-CHEFER

Din erfarenhet – vår styrka

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk för CIO:er och it-chefer i CIO Swedens regi. Här får du stöd i din roll som CIO och it-beslutsfattare, och möjlighet att utbyta erfarenheter med CIO-kollegor i olika branscher. Vi tillhandahåller ett skräddarsytt program och livlig diskussion. Stämningen är öppenhjärtig, familjär och kompetent!

CIO Executive Club är – självfallet – helt leverantörsoberoende. Våra medlemmar är personer med fullt ansvar för sitt företags it, budgetmässigt och strategiskt.

Kontakt

Camilla Lejon Alvfeldt
CIO Community Manager
0768-507999 cec@idg.se

Vad lär jag mig?

Det är ditt nätverk. De ämnen vi tar upp är alltid aktuella och väl förankrade i din roll som CIO. Tanken är att du ska bli bättre rustad att leda IT-funktionen och få utväxling på IT:s fulla potential. Exempelvis:

 • Ledarskap: så får du medarbetare och partners att gå åt rätt håll.
 • Strategi: så förankrar du affärsmålen på IT-avdelningen och IT-potentialen i ledningen
 • Retorik: så talar du om IT så att alla förstår
 • Projektledning: Konsten att lyckas och misslyckas, lärdomar från verkligheten!
 • Governance: ledning, styrning, organisation, sourcing, arkitektur och mätetal
 • Trendspaning: inblick i ny teknik och nya affärsmodeller
 • Omvärldsbevakning: för en bredare förståelse av samtiden

”Många nätverk pockar på upp­märk­sam­heten, men CIO Exe­cutive Club är det som ger mest utbyte, utan kon­kurrens.”

– Johanna Kjellberg, CIO, Atea

Jag är intresserad av CIO Executive Club!

Vad händer på träffarna?

Vi möts minst fyra gånger per år under eftermiddag och kväll. Ett av våra motton är att ”ingen träff är den andra lik”: vi väljer olika lokaler för våra sammankomster och att mötesformen varierar. Ibland bjuder vi in externa talare, ibland håller vi en workshop med endast medlemmarna. Ibland är vi mer praktiska, ibland mer teoretiska. Det vi alltid betonar är erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna i gruppen.

Varje träff avslutas med en middagsaktivitet för dig som vill umgås informellt över en middag.

Stefan Olowsson, CIO på Försäkringskassan.

15 oktober: Studiebesök hos Årets CIO Stefan Olowsson, Försäkringskassan

På CIO Awards 2019 utsåg vår jury Försäkringskassans Stefan Olowsson till Årets CIO, med motiveringen: ”en stabil och uppskattad ledare som långsiktigt och målmedvetet har utvecklat både sig själv, it-organisationen och verksamheten. Med kundernas och medarbetarnas upplevelse i fokus har både förenklingar och förbättringar åstadkommits, som skapat stort värde för många. Årets CIO har bidragit till att skapa en attraktiv it-arbetsgivare som står för stabil leverans och som samtidigt är framåtlutad och innovativ. Med visionen att vara Sveriges bästa it-avdelning – hur man än mäter – så kommer man långt.”

På höstens första CIO Executive Club-träff den 15 oktober bjuder Stefan på en rundvandring i Försäkringskassans it och verksamhet.

Petra Laurell

4 november: Organisationsutveckling och framtidens it-organisation

I november gästas CIO Executive Club av Petra Laurell som kommer att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter från att ha jobbat med organisationsutveckling och ledarskapsutveckling i många år.

Organisationer utvecklas när dess grupper utvecklas. Och grupper utvecklas när individer utvecklas tillsammans. Det är den mänskliga aspekten som potentiellt hindrar organisationsutveckling, och som också möjliggör att den blir hållbar över tid.

3 december: Internt fokus – vi lyfter våra utmaningar och lär av varandra

Vidare information kommer inom kort.

Vårt erbjudande

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk som är knutet till företaget/organisationen man jobbar på. Priset är 35 000 kr per 12-månadersperiod och du kan bli medlem när som helst under året.

Jag är intresserad av CIO Executive Club!

Det ingår i ditt medlemskap

4 nät­verks­träffar per år
Varje träff börjar med work­shop på ett aktu­ellt tema och av­slu­tas med in­for­mellt erfaren­hets­ut­byte över en härlig middag på en aktuell restaurang.

Hel­dags­event
CIO Swedens hel­dags­event är ut­for­made speci­fikt för dig som CIO och it-chef, som medlem i CIO Exe­cu­tive Club har du kost­nads­fritt till­träde. Tre till fyra hel­dagar om året, exem­pel­vis CIO Gover­nance och CIO Trend.

Gå på IDG:s event gratis
Med­lem­mar i CIO Exe­cu­tive Club går kost­nadsfritt på IDG:s hel­dags­event, 10-15 event om året, med teman som Digitala trender, It-säker­het, Dev­ops, AI, Data & Ana­lytics, Innovation, m.m. Eventet Webbdagarna ingår ej – du som medlem får ett mycket fördelaktigt pris, både för dig och dina kollegor.

Kurser och utbildningar på IDG Academy
Under IDG Academy ordnar vi utbildningar inom allt från innovationsledning till it-strategier. Medlemmar i CIO Executive Club går gratis på 2 st valfria kurser/kursdagar om året.

VIP-gäst på CIO Awards
Som medlem i CIO Exe­cu­tive Club är du och 1 familjemedlem, respektive eller kollega heders­gäster på CIO Awards-galan i december, där vi utser Årets CIO, Årets digi­tala projekt, Årets håll­bara projekt och Årets digi­tala in­spi­ratör.

Research: CIO-rollen i siffror
CIO Swedens årliga bench­mark­studie CIO Lägesrapport ingår i ditt med­lem­skap – den största obe­roende studien av CIO-rollen i Sverige.

Gratis medlemskap i IDG Pro
IDG Pro är ett medlemskap för dig som delar vår ambition att driva på en bättre teknikanvändning i Sverige. Som tillsammans med oss vill göra svenska it-proffs, företag och organisationer bättre på att använda modern teknik och dra nytta av digitaliseringens fördelar. Läs mer!

Vad tycker andra?

Claes-Håkan Johansson

”Nätverks­byggande och byte av erfa­ren­­heter utan in­bland­ning av leve­ran­­törer. Ovärder­ligt.”

– Claes-Håkan Johansson, CIO, Tyréns

Anne-Marie Ovin

”CIO Executive Club är ett nätverk för affärsdrivna, sociala CIO:er som vill framåt!”

– Anne-Marie Ovin, CIO, Advokatfirman Vinge

Senaste träffarna

Mats Lewan. Foto: Juliana Wiklund

Då vi inte får träffas fysiskt träffas vi digitalt. Ett passande ämne för en digital nätverksträff är såklart just ny teknik. 

På träffen den 14 maj delade Mats Lewan med sig av sina teknikspaningar och pratade om hur digitaliseringen driver megatrender. Mats är futurist, forskningsanalytiker och författare. Med en bakgrund som civilingenjör och mångårig teknikreporter, och med en djup kunskap om innovation, visade han hur teknik, digitalisering och AI förändrar förutsättningarna för allt.

Sista träffen för året ägnade vi helt åt internt utbyte och diskussion. Och vilken eftermiddag det blev! Väldigt givande och värdefullt. Vi berättade mer om våra verksamheter för varandra och fick gruppens tips råd där det behövdes. Någon sa att det var den bästa träffen någonsin, vilket visar på vikten av att ha bra bollplank och människor att få råd från.

Cafee Cuvee var vårt tillhåll för både eftermiddag och middagen efteråt – ett toppenställe!

Jackie Kothbauer är en av Sveriges mest populära föreläsare inom digital kommunikation.

Restaurant Proviant står för hållbar matlagning och svensk råvarukultur i säsong.

På vår oktoberträff gästades vi av Jackie Kothbauer och fick vi lära oss mer om hur vi bygger vårt eget varumärke. Vi fick också tips på hur man ska tänka för att positionera sig för att bli kontaktad av rätt headhunter eller rätt företag, och ta sin karriär i den riktning man vill. Spännande att se hur vi kan ta kontrollen och jobba proaktivt. En nyttig övning för att reflektera över framtiden.

Vi avslutade med trevlig middag och bra prat på Östermalmskrogen Proviant.

Klas Ljungkvist, CIO på SBAB

SBAB:s huvudkontor.

Middag på Regissörsvillan i Solna.

Årets andra träff var ett studiebesök hos Årets CIO, Klas Ljungkvist på SBAB, där vi blev inspirerade av deras arbete och fick diskutera många av våra gemensamma utmaningar. Klas har tagit SBAB på en förändringsresa med målet att bli ett helt digitalt bolag. I det arbetet inför han en ny bankplattform i kombination med agila arbetssätt och innovation i vardagen. Hans förändring av arbetssätt har lett till ett starkt samarbete i agila team mellan it och verksamhet, och har fördubblat it:s leveranskapacitet. Han blev utnämnd till Årets CIO vid galan CIO Awards den 17 december 2018.

Dagen avslutades med god middag och fler givande samtal på mysiga Regissörsvillan i Solna.

Donnie Lygonis, Innovation Strategist & Business Coach, KTH Innovation

Maxad innovationskänsla på Startup-huben SUP46.

Middag på nya restaurangen Nabo i Tegnérlunden.

Äntligen var det dags för årets första träff med CIO Executive Club! Donnie Lygonis, Innovation Strategist på KTH Innovation, ledde träffen. Donnie har över 20 års erfarenhet av att arbeta med bl.a startups och innovation, som grundare till ett antal startups själv. Nuförtiden jobbar han i gränssnittet mellan akademi och näringsliv, där han aktivt skapar affärer av idéer sprungna ur universitetet och stora industrikoncerner. Donnie pratade på temat: Att jobba med startups som innovationsstrategi.

Delarna som togs upp var bl.a:

 • Kan man som stort bolag öka sin innovationstakt med hjälp av mindre mer snabbrörliga startups?
 • Workshop: Olika sätt att utveckla den innovativa förmågan, både genom att jobba med, men också att tänka som, en startup.

Som vanligt blev det god mat och dryck tillsammans, denna gång provade vi den nya topprestaurangen Nabo, i Tegnérlunden.

Jonas Dahl, Partner, Gaia Leadership och Doktorand på Handelshögskolan

Tändstickspalatsets vackra salar, mitt i stan.

Middag på toppkrogen Miss Voon.

På höstens andra träff med CIO Executive Club föreläste Jonas Dahl, Partner, Gaia Leadership och Doktorand, Handelshögskolan på temat: Compassionate Leadership & Growth Mindset – att skapa förutsättningar för lärande och innovation. Delarna som togs upp var bl.a:

 • Se motgångar som källor till lärande och innovation
 • Vara vänligare mot oss själva, särskilt vid motgångar
 • Vara mindre rädda att misslyckas och våga anta större utmaningar
 • Skapa en gemensam plattform för utveckling och lärande

Efter föreläsningen fick alla deltagare berätta om ”sitt bästa misslyckande” som ledde till en spännande diskussion om att våga! Som vanligt blev det god mat och dryck tillsammans, denna gång provade vi härliga restaurangen Miss Voon.

Håkan Ozan, Head of innovation advisory, KPMG

Sturebadets smakfulla konferensvåning, mitt i stan.

Middag på toppkrogen Hillenberg.

På höstens allra första träff med CIO Executive Club ledde Håkan Ozan, head of innovation advisory på KPMG, en workshop på temat innovationsledning för digitalisering.

Håkan har gedigen erfarenhet som strateg, konsult och forskare. Bland annat har han lett ett forskningskontor i Uppsala inom RISE (de svenska statliga forskningsinstituten) där han forskade inom just innovation management, och ett forskningscenter vid Uppsala Universitet.

Vi avslutade träffen enligt klassiskt manér; på en av Stockholms toppkrogar, med en välsmakande middag och härliga samtal.

Anna Eriksson

CIO Anna Eriksson …

Mats Snäll

… och CDO Mats Snäll …

Lantmäteriet

… tog emot oss på Lantmäteriets kontor i Sjöstan.

På vårens andra träff med CIO Executive Club stod den stekheta blockkedjan på programmet. Vi åkte till Hammarby sjöstad och hälsade på Lantmäteriet, som driver ett internationellt uppmärksammat projekt med fastighetsköp i blockkedjan.

Våra värdar var CIO Executive Club-medlemmen Anna Eriksson, CIO och utvecklingsdirektör på Lantmäteriet, och hennes kollega Mats Snäll, digitaliseringschef och den som har drivit projektet.

De delade med sig av sina erfarenheter – med- och motgångar – av blockkedjeprojektet, som just avslutat etapp tre. Dagen avrundades efter en kortare båttur med middag på Restaurang Göteborg.

Magnus Mähring

Professor Magnus Mähring

Handelshögskolan

Anrika Handelshögskolan i Stockholm

Supper

Sydamerikansk mat på restaurang Supper

Den 23 november strålade CIO Executive Club samman på Handelshögskolan i Stockholm för en workshop med professor Magnus Mähring. Magnus har hållit åtskilliga uppskattade workshoppar med CIO Executive Club genom åren, och temat den här gången var ”Managing Digital Change”, ett ämne som aldrig varit mer aktuellt. När vi vässat våra och varandras kunskaper i några timmar fortsatte samtalet över sydamerikanska smaker på restaurang Supper, Tegnérgatan 37.

Charlotta Cedermark bjöd på rekryteringstips

CEC strålade samman hos Novare på Blasieholmen

Farzad Golchin talade om mångfaldsrekrytering

Den 23 november strålade CIO Executive Club samman hos rekryteringsföretaget Novare Propell. Charlotta Cedermark som rekryterar it bjöd på handfasta tips. Farzad Golchin, som driver Novare Potential (ett snabbspår till yrkeslivet för nyanlända) delade med sig av sina insikter kring mångfaldsrekrytering. Antonia Hägg, seniorkonsult inom executive search, diskuterade trender inom digitalt ledarskap. Samtalet fortsatte över en middag på Hotell Lydmar.

Kari Finnskog

Västtrafiks Kari Finnskog är Årets CIO 2016

Linbana över Göta älv

Framtidens kollektivtrafik: Linbana över Göta älv

VR

Våra medlemmar fick en åktur i VR

Den 20 september var det dags för höstens fösta träff med CIO Executive Club. Vi tog tåget till Götet för ett besök hos Västtrafik och Årets CIO Kari Finnskog. Frågorna för dagen handlade om öppna data och api-management samt innovation och ledarskap för en smartare livsstil. Dessutom fick vi en inblick i framtidens kollektivtrafik – i form av en VR-åktur i den linbana över Göta älv som ska börja byggas år 2019.

Ann-Marie Ovin

Ann-Marie Ovin, CIO, Advo­kat­firman Vinge

Niclas Thorgerzon

Niclas Thor­ger­zon, jurist, Advo­kat­firman Vinge

Gunilla Etsare

Gunilla Etsare, it-chef, Attendo

Den 23 maj var det dags för CIO Executive Club att stråla samman i GDPR:s tecken, hemma på kontoret hos Advokat­firman Vinges CIO Ann-Marie Ovin. Juristen Niclas Thorgerzon rätade ut juridiska frågetecken. Med oss hade vi också Gunilla Etsare, it-chef på omsorgsföretaget Attendo, vars compliance-arbete du kunde läsa om i CIO Sweden nr 2/2017. ”Det ska inte behöva bli någon y2k-hysteri om du bara börjar i tid och är lite metodisk. Just do it”, sade hon då.

Samtalet fortsatte sedan över middag på restaurang Prinsen.

DevOps, agilt, ständig leverans är frågor många funderar på just nu. Pensionsmyndigheten har kommit längre än de flesta. CIO Peder Sjölander och hans kollegor från utvecklingsavdelningen bjöd på lärorika inblickar i Pensionsmyndighetens långt gångna DevOps-satsning.

Vår middag blev asiastisk crossover på Barbro vid Hornstulls strand.

17 november 2016: ”It as a business partner” – studiebesök hos Mats Hultin på SAAB i Linköping

Saab, Linköping

Årets CIO 2015, Mats Hultin bjöd in till studiebsök på Saab i Linköping. Vi fick en historisk exposé över Saab, vi pratade digitalisering och om uppdraget att skapa en affärsnära IT-funktion i en komplex organisation med höga säkerhetskrav. Och så fick vi provflyga i flygsimulatorn!  Middag åt vi på tåget hem till Stockholm

Middag intogs på tåget hem till Stockholm

6 oktober 2016: Digitalt ledarskap

Skofabriken, Hornstull

En interaktiv workshop om digitalisering, digital mognad och digitalt ledarskap i regi av Joakim Jansson och Marie Andervin som skrivit boken ”Att leda digital transformation”

Middag intogs på prisade Linje 10 i Hornstull

19 april 2016: Stockholm 2.0

Stadshuset

Stockholms CIO Ann Hellenius tog emot i stadshuset. Efter en guidad rundtur genom Blå Hallen och Gyllene salen fick vi inblick i satsningen på e-tjänster och SMART-city-initiativ. Ann Hellenius erfarenheter av ledning, styrning och prioritering lade grunden för erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Middag intogs på Trattorian, Norrmälarstrand

4 februari 2016: Mod, mindset, medvetna val

Hellasgården

Februariträffen blev en annorlunda workshop kring spirituellt ledarskap och emotionell intelligens. Under ledning av Lasse Lychnell, forskare på Handela fick vi prova på olika verktyg, som mindfulness, empatiskt lyssnande och empatisk kommunikation. Vi reflekterade över utmaningar på hemmaplan och hur vi kan använda oss av verktygen i praktiken.På rasten blev det skridskotur och isvaksbad för de tuffaste…

Middag intogs vid öppna spisen i restaurangen på Hellasgården

11 november 2015: It-styrning på Volvo Cars

Volvo cars, Hisingen

Klas Bendrik, Årets CIO 2014, tog emot oss ”hemma hos” Volvo Cars på Hisingen. Vi talade ledarskap i digitaliseringstider och disruption i bilindustrin och hur man blir en affärsdriven CIO. Och så fick vi provköra Volvos nya bilar.

Middag intogs i på tåget hem till Stockholm

6 oktober 2015: Pust-haveriet Inifrån

Handelshögskolan i Stockholm

Vi gick till botten med Polisens projektfiasko, PUST. Med oss hade vi Sigrun Tallungs, som jobbade med PUST när det begav sig; polisforskaren Stefan Holgersson (som skrivit boken ”Polisen bakom kulisserna”); och Handelsforskaren Jesper Blomberg (som skrivit boken ”Myter om projekt”). Vi undersökte Pust i synnerhet, och projekt i allmänhet, med Jesper Blombergs forskning i ryggen. Vilka mekanismer ligger bakom stora haverier – varför tillåts problemen eskalera, vilka varningsklockor borde man ha hört och vilka kontrollfrågor borde ha ställts?

Kvällen avslutade med tysk middag på Bierhaus på Tegnérgatan

9 april 2015: Disruption och digitalt safari

Epicenter

Temat var disruption, och vår gäst var forskaren Christian Sandström från Chalmers och Ratio som höll i en workshop där vi tittade på hur disruptiv teknik för- ändrar våra branscher och roller. Lokalen var Stockholms
nya innovationshubb Epicenter. Biohacakren Hannes Sjöblad tog med oss på digitalt safari

Middag intogs på restaurang Eat, i Moodgallerian

3 februari 2015: Improvisation och kommunikation

Stockholms Improvisationsteater, Sigtunagatan

Förmågan att kommunicera och influera är i ständigt fokus som CIO. När it ingår i allt måste du kunna tala med alla om högt och lågt, på djupet och bredden, med förnuft och känsla och sinne för helhet och detaljer… Under en eftermiddag vågade vi oss utanför boxen och tog del av hur vi med skådespelarens verktyg kan öka medvetenheten om de faktorer som påverkar oss och stärker oss i vår ledarroll. Under lättsamma former dissekerades och diskuterades typiska kommunikationssituationer du som CIO kan ställas inför i din vardag.”

Middag intogs på restaurang STHLM Tapas

19 november 2014: Spark of creativity

Nobelmuseet, Gamla Stan

Temat för träffen var innovation och kreativtet. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas erfarenheter gick vi till botten med kreativitetens sanna väsen (vem vet om inte de!?) Vad är egentligen innovation, hur blir vi mer kreativa och – framför allt, hur bygger man en organisation som gynnar nytänkande var frågor som utforskades och diskuterades i workshopform under ledning av Nobelmuséets kurator Tobias Degsell.

Middag i Nobelmuseets restaurang

3 september 2014: Det goda ledarskapet

Systembolaget, Kungsträdgårdsgatan 
Årets CIO 2013 Mattias Forsberg bjöd hem oss till Systembolagets huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Vi pratade om ledarskap och styrning. Vi fick också prova på att genomföra en vinprovning a la uppköpare på systembolaget, där det gäller att matcha vin mot en kravspec.

Middag intogs på Operakällaren

 

15 maj 2014: Avveckla för att utvecklas – så undviker du att hamna i teknisk skuld

Hufvudsta Gård, Solna 

CEC-medlemmen Peder Sjölander, CIO Pensionsmyndigheten, berättade om det omfattande arbetet med att städa upp systemen vid sammanslagningen av Försäkringskassans pensionsavdelning och Premiepensionsmyndigheten samt hur han tillämpar den Gyllene Regeln ”en in, en ut” för att hålla en balanserad budget över tid. Johan Magnusson, föreståndare för Centrum för Affärssystem vid Handelshögskolan i Göteborg (och tidigare facilitator för CIO Executive Clubs göteborgsfalang) höll en dragning och diskussion om teknikskuld.

Middag i restaurangen på Hufvudsta Gård.

19 februari 2014: Projektets dödsynder – vad vi lär oss av regalskeppet Vasa

Vasamuseet, Stockholm

Högmodiga beställare, fåfänga IT-chefer eller kanske giriga leverantörer? Det har drivits IT-projekt sedan 1970-talet. Varför är det fortfarande så många som misslyckas? Vad orsakar havererade projekt? Vad är det som gör att kompetenta människor i grupp fattar fatala beslut? Och hur ser man varningssignalerna i tid?  Vår moderator Magnus Mähring tog med oss på en resa hela vägen ned till botten med skeppet Vasa och kopplade detta till hur vi styr och bedriver projekt idag. CIO Johanna Kjellberg delade med sig av sin erfarenhet och sina lärdomar från misslyckade projekt i praktiken.

Middag vid Vasaskeppet

26 november 2013: Ett steg före konsumenten – it-tjänster som del av bioupplevelsen

SF Bio, Gamla Filmstaden Råsunda

Alla har vi en relation till film. Men har du tänkt på hur kan IT bidra till att skapa en maxad bioupplevelse? Under vår eftermiddag på SF Bio fick vi höra hur IT-avdelningen fungerar och arbetar, hur utvecklingen ser ut framåt och hur IT arbetar för att driva och vidareutveckla en IT-baserad försäljningsprocess. Dessutom hade vi gruppdiskussioner kopplade till de ämnen som är aktuella under eftermiddagen och så fick vi följa med på en rolig resa i reklamfilmens värld och även en underhållande dos av film- och biohistoria.

Träffen avslutades med en middag på Regissörsvillan.

10 oktober 2013: IT i flygande fläng på Arlanda

Hotel Clarion Sign Arlanda

Äntligen fick tillträde till en värld inte många ser: vi fick under denna träff komma på studiebesök till vår Swedavia-medlem på Arlanda! Under eftermiddagen tillsammans fick vi både en chans att komma upp i flygledartornet, samt se den komplexa bagagehanteringen. Dessutom hade vi diskussioner kopplade till de ämnen som var aktuella under eftermiddagen.

Kvällen spenderade vi på restaurangen på Hotel Clarion Sign Arlanda – Kitchen & Table.

16 maj 2013: Central och lokal styrning – hur skapar man konkurrenskraft tillsammans?

Kungstornen Konferens

Vad kan din IT-organisation göra för att företaget ska vara så konkurrenskraftig som möjligt? Och hur fungerar det som allra bäst när centrala strategier ska översättas till lokala strategier och handling? Denna gång hade vi Ericssons högste CIO, Petter Järtby, som gäst, som pratade om hur han styr en gigantisk IT-organisation för att Ericsson ska vara konkurrenskraftiga på en oerhört tuff marknad, och vilken roll han ser att IT-organisationen och CIO har. Dessutom berättade vår medlem Claes Ljung, Director Operational Development & IT på Ericsson Cables & Interconnect, om hur han fångar upp strategierna, och hur de implementeras – eller inte – lokalt.

Efter en kort promenad i kvällsolen landade vi på trendiga restaurangen Nosh&Chow där vi åt en välsmakande middag.

11 februari 2013: Kavla upp ärmarna och upplev lean management!

Nobis Hotel

På begäran hade vi på vår träff Lean som tema. Vi upplevde tillsammans processutveckling i praktiken genom att vi genomförde ett aktivt och konkret företagsspel med fokus på produktion och arbete med att utveckla processer. Spelet används i chefsutbildning i Sverige och internationellt samt i utbildningen på HHS. Ledare för spelet var Mattia Bianchi (Docent på institutionen för management och organisation, Handelshögskolan i Stockholm). Utifrån den konkreta övningen diskuterade vi dels principer och strategier för processutveckling, dels hur du i CIO-rollen bäst kan stödja processutveckling i organisationen. Det var helt enkelt en rolig eftermiddag där medlemmarna själva fick bygga en produktionsprocess och diskutera kring lean!

Vårt spel avslutades med en mycket god middag på Restaurang Caina, också den på Nobis Hotel vid Norrmalmstorg.

22 november 2012: Kris utan panik!

Södra teatern, Mosebacke torg

En kris kan drabba alla organisationer och allt i en verksamhet kan orsaka en kris. Kunskap om hur man förbereder sig och hur man hanterar en kris när den uppstår är avgörande för hur varumärket påverkas och hur snabbt verksamheten kan flyta igen. Under eftermiddagen arbetade vi därför med disaster recovery och krishantering. Två av våra medlemmar berättade om hur de jobbar med disaster recovery, och därefter lyssnade vi till Maria Arkeby, kommunikationsrådgivare på Prepensa. Maria, som har stor erfarenhet av krishantering i praktiken, gick igenom grunderna i krishantering. Vi jobbade också med krishantering i smågrupper för att koppla till egna verksamheten.

På kvällen åt vi en god middag på Etablissemanget på Södra teatern och fick magisk underhållning av superkorttrollaren Seth Engström!

4 oktober 2012: Misslyckade projekt

Fabrikörsvillan, Nacka Strand

Alla misslyckas ibland – enda sättet att helt undvika att misslyckas är att aldrig göra något som är svårt eller nytt. Frågorna vi diskuterade under vår eftermiddag var dels hur man kan upptäcka att ett projekt är på väg åt skogen så tidigt som möjligt, dels hur man kan bromsa/korrigera projekt som är på väg in i väggen. Dessutom diskuterade vi om vi kani lära oss något av misslyckanden och hur man ser till att man faktiskt lär sig något.

Eftermiddagen leddes av vår facilitator Magnus Mähring, som under många år forskat kring hur komplexa projekt styrs och i synnerhet vad som händer när projekt går åt skogen.

Efter våra övningar tog vi en kort promenad till Tornvillan – en restaurang med god mat och höstig Skärgårdskänsla!

31 maj 2012: BYOD på If

If, Solna

BYOD – Bring Your Own Device: frågan om medarbetare ska få använda egen utrustning på jobbet – har poppat upp som en stark trend denna vår och den återfi nns på varje CIO:s agenda. Är det en risk eller möjlighet eller både och? Och hur kan det se ut i praktiken? På vår majträff fick vi höra hur If arbetar med BYOD och hur de bygger sin IT-verksamhet.

Middagen åt vi på charmiga Bockholmen Hav & Restaurang – god mat i innerskärgårdsmiljö!

21 februari 2012: En titt in i kristallkulan – drivkrafter för förändring

IDG

Denna gång tog vi pulsen på vår samtid och tittade på hur de stora makrotrenderna påverkar livet, företaget och rollen som CIO. Med oss hade vi Ulf Boman från Kairos Future som guidade oss genom de viktigaste trenderna och tendenserna 2012.

För att koppla detta till vardagen som CIO arbetade vi även i grupp för att diskutera trender. Med avstamp i Kairos trendspaning försökte vi utröna vilka som är de viktigaste drivkrafterna för förändring i medlemmarnas verksamhet/bransch, och hur man kan svara upp mot dem som CIO.

På kvällen stannade vi kvar på CIO Swedens hemmaarena IDG, och åt en härlig orientalisk buffé!

1 december 2011: Levande strategi

IFL / Handelshögskolan

Hur skapar vi en levande strategiprocess där IT-strategier och affärsstrategier samspelar och utvecklas tillsammans? Denna eftermiddag bet vi ordentligt tag i frågan om en levande strategi! Vi diskuterade vad som fungerar och inte fungerar i IT-strategiarbetet, utmaningarna i att koppla affärs- och IT-strategier till varandra, samt vad strategi egentligen är i det dagliga arbetet. Magnus Mähring, vår facilitator från Handelshögskolan i Stockholm, ledde oss igenom eftermiddagens diskussioner och gav också en inledning till ämnet.

På kvällen tog vi en kort promenad till Supper där vi njöt av en karibisk/sydamerikansk tapasmiddag!

5 oktober 2011: Kommunicera rätt till rätt målgrupp

Konferens Lundqvist & Lindqvist i Tändstickspalatset

Kommunikation är viktigt och ständigt aktuellt, och för att kunna prioritera rätt och leverera mätbar affärsnytta måste dialogen med alla intressenter fungera. För att nå ut effektivt och strukturerat krävs inte bara att man ”kan frågan”, utan att man förstår vad mottagarna vill – och vad de vill lyssna på. Denna eftermiddag hade vi därför med kommunikationskonsulten Magdalena Grimsvik en workshop med fokus på att göra en målgruppsanalys för att lättare kunna nå ut med ett tydligt budskap på mottagarnas villkor.

Vi tog sedan en promenad genom city och tillbringade kvällen på trevliga Pontus!.

18 maj 2011: Twittrandes bland appar och Macar

NasdaqOMX

Som CIO kan det vara svårt att veta hur man bör tackla och utnyttja situationen när medarbetarna ropar efter Ipads och andra nya arbetsverktyg och vill ha ekonomisystemet i en app. Hur påverkar de nya verktygen egentligen? Vad händer med säkerheten? Vad ska vi ha för förhållningssätt till det nya ”app-landskapet”? Frågorna är många och vi diskuterade under vår eftermiddagen strategier för att hantera dessa utmaningar och få inspiration till fortsatt arbete med området. Vår värd på NasdaqOMX berättade även hur han med sin organisation arbetar kring de nya verktygen och hur de påverkar hans verksamhet.

Efter våra diskussioner fortsatte nätverkandet på trevliga Eriks Bakficka på Östermalm.

17 februari 2011: Enterprise Architecture – begriplig och till verksamhetens nytta

Moderna Museet

Alla pratade om EA – nu pratas det kanske litet mindre om EA. Men behovet av en kostnadseffektiv, välfungerande och förändringsbar IT-infrastruktur kvarstår. Hur kan du då göra EA till något som inte tynger ögonlocken och gör blicken dimmig på verksamhetens folk? Och vilka är egentligen de centrala  utmaningarna och avvägningarna? Med oss under eftermiddagen hade vi Johanna Värild, Head of Enterprise Architecture på Fritidsresor. Johannaberättade om hur hon arbetar med att göra EA begripligt och praktiskt nyttigt för verksamheten. Självklart undersökte vi vilka paralleller som fi nns mellan EA och ”riktig” arkitektur och samhällsinfrastruktur genom att gå en mycket uppskattad visning på Arkitekturmuseet!

Kvällen spenderade vi på Hotell Skeppsholmen där vi åt en god middag tillsammans och fortsatte nätverkandet!

24 november 2010: Aktivt lyssnande

Victory Hotel

Konsten att ställa rätt frågor – och verkligen lyssna på svaret – är en av de viktigaste förmågorna i CIO-rollen. Under vår novemberträff tog vi ett aktivt grepp om detta med en workshop i regi av Eva Ekedahl, IDG:s rekryteringschef som är utbildad samtalsterapeut, coach och krönikör i CIO Sweden. Under eftermiddagen tränade Eva oss praktiskt i ett coachande förhållningssätt. Vi övade på frågeteknik samt på aktivt lyssnande och på den svåra konsten att låta bli att komma med lösningar!

När vi lyssnat klart på varandra tog vi en promenad genom stämningsfyllda Gamla Stan till restaurang Le Rouge där det bjöds på inspirerande mat, dryck och samtal.

5 oktober 2010: Från strategi till praktik

Hotell Norrtull

Under vår första höstträff pratade vi om hur man som CIO driver utvecklingen av IT i verksamheten, och hur man omsätter verksamhetenss affärs- och it-strategi till praktiskt arbete i det dagliga. Vi arbetade med dessa frågor utifrån tre av medlemmarnas egna erfarenheter som presenterade hur de arbetar, planerar och tänker kring frågorna och vilka utmaningar de står inför. Eftermiddagen gav möjligheter att plocka upp goda idéer från kollegor och också att diskutera vilka lösningar som verkar fungera mer generellt samt varför vissa lösningar fungerar i ett sammanhang men inte i ett annat.

Efter eftermiddagens övningar gick vi runt hörnet till Vin- & Sprithistoriska muséet där vi fick en visning av utställningarna. Sedan promenerade vi tillbaka till Restaurang Arthur på Hotell Norrtull där vi fick en trevlig middag.

2 juni 2010: Nyckeltal

Bååtska palatset, Blasieholmen

Temat för denna eftermiddag var den ständiga frågan om mätning/styrning och nyckeltal. Tillsammans gick vi igenom våra viktigaste KPI:er. Vilka använder vi, vilka bör vi använda, vilka är relevanta för ledningen och vilka är mest intressanta internt? Och hur förhåller de sig till branschen i övrigt?
Dagens talare var Hans Werner, vd på analysföretaget Radar Group. Han ledde diskussionen och redogjorde för KPI-läget i snitt i respektive bransch.

Kvällens middag var en fantastisk skaldjursplatå på Blasieholmens Akvarium och Restaurang.

28 januari 2010: Molnet och de nya användarkraven

IDG

Denna träff arbetade vi med medlemmarnas egna erfarenheter av de nya krav på öppenhet, säkerhet och valfrihet som ”molnet” har givit upphov till. Två av våra medlemmar berättade om sina utmaningar och funderingar i ämnet, sedan diskuterade vi olika angreppssätt och lösningar i smågrupper.

På kvällen doppade vi i grytan på Fondueboden vid Vanadisplan.

24 november 2009: NLP – vägen till framgång

Hotel Rival

Eftermiddagens gästföreläsare, Elisabet Vinberg Hearn från Think Solutions, guidade oss genom NLP, som är psykologin bakom framgång och hur vårt språk och vårt tankesätt påverkar de resultat vi uppnår. Vi arbetade praktiskt med hur vi kan använda språket som en väg till framgång. Dessutom utforskade vi hur det går att utveckla sitt ledarskap genom att arbeta med att medvetandegöra olika tankestrukturer och beteenden.

Efter vår workshop gick vi två trappor upp och avnjöt vår middag i Rivals mysiga bistro.

1 oktober 2009: Hur man värderar nyttan av IT-investeringar

Myntkabinettet

Under vår gemensamma hösteftermiddag tog vi en närmare titt på ett av de återkommande diskussionsområdena under tidigare träffar: hur man räknar hem IT-investeringar. Frågor vi diskuterade var bland annat: hur ska man se till att lönsamhetsvärderingar görs? Hur ser man till att de följs upp? Vilka parametrar ska man mäta? Vi arbetade med nyttovärdering i allmänhet och Peng-modellen i synnerhet, med hjälp av vår gästföreläsare Göran Lundgren, som är en av skaparna av Peng-modellen.

Middag åt vi (efter lite dramatik med en översvämmad källarrestaurang) på Restaurang Mårten Trotzig i Gamla Stan.

14 maj 2009: CIO:ns utmaning – att utöva inflytande över strategiska beslut

SVT

På vår majträff fick vi gå på hemma-hos-besök hos en av våra medlemmar som arbetar på SVT. Där fick vi se många spännande saker bakom kulisserna. Resten av eftermiddagen ägnades åt dagens ämne: vilka olika sätt det finns att utöva inflytande över strategiska beslut. Både en inledande föreläsning och workshop hölls ihop av vår moderator Magnus Mähring från Handelshögskolan.

Middag åt vi på Källhagens värdshus vid vackra Djurgårdskanalen.

17 februari 2009: Företaget som scen – konsten att framträda och kommunicera

Teaterstudio Lederman

Denna eftermiddag tog vi ett helhetsgrepp på kommunikation och att framträda i olika situationer. Jurij Lederman, erfaren teaterpedagog och kommunikationscoach, hjälpte till att förbättra och utveckla vår förmåga att leda, organisera och inspirera människor. Med hjälp av olika metoder och verktyg övade vi praktiskt på kommunikation, förändring och att vara övertygande.

Kvällen tillbringades även den i Teaterstudio Ledermans lokaler där vi åt middag.

27 november 2008: Lugn i stormen! – Att gasa och bromsa i lågkonjunkturen

Medelhavsmuseet

Vår inbjudna gäst Peter Hagström, Associate Professor vid Institute for International Business, Handelshögskolan i Stockholm, pratade om långsiktiga trender som kan vara viktiga för att förstå hur näringslivet kommer att utveckla sig vartefter den nuvarande turbulensen börjar lägga sig. Vi hade också workshop där vi diskuterade tips och strategier för att hantera konjunkturläget. Spara eller satsa? Eller både och?

Eftermiddagen avslutades med en guidad visning av museets Egyptiska avdelning, och middag åt vi i Havets tecken på restaurang Hälsingborg.

7 oktober 2008: IT Governance, hur styrs IT bäst på företaget?

Handelshögskolan i Stockholm

Under denna eftermiddag var det CEC:arna själva som stod i fokus: fyra medlemmar berättade om hur de jobbar, vad som fungerar riktigt bra och vilka utmaningar dom står inför. Stort utrymme för diskussioner fanns också plats för i schemat.

Kvällen avslutades med god middag på Clas på hörnet, med Bellmantrubadur som underhållning!

5 februari 2008: Förändringsledning

Fiskartorpet, Djurgården

På träffen den 13 november pratade vi om våra utmaningar inför 2008 och skapade dem också visuellt. Den här gången växlade vi över till att faktiskt få saker att hända: det viktiga arbetet med att leda och driva förändring.

Huvuddelen av mötet ägnades åt en workshop där deltagarna diskuterade och bidrog till varandras arbete med utmaningar och förändringsarbeten. Magnus Mähring inledde med ett föredrag om hur man kan arbeta med dynamiskt förändringsarbete – arbeta med planerad förändring och samtidigt ta vara på det oväntade, såsom användarinnovationer och nya möjligheter.

Avbrott för skrattyoga och god middag på Fiskartorpet.

13 november 2007:Min viktigaste utmaning 2008 och hur jag tacklar den

Moderna Museet

Efter två möten med fokus på framtiden var det hög tid att rikta blicken mot mer närliggande frågor – men på ett lite annorlunda sätt! Under en eftermiddagsworkshop jobbade vi med de viktigaste utmaningarna som deltagarna stod inför det närmaste året, med hjälp av tekniker för att göra tredimensionella modeller som beskriver, konkretiserar och visualiserar frågeställningar och handlingsstrategier.

Gäst: Johan Roos, med omfattande erfarenhet av forskning och utvecklingsarbete i ledningsgrupper. Han har under lång tid arbetat med tekniker för att göra problemlösning och strategiutveckling grundade i både fakta och intuition, tydliggjorda och konkreta.

Under eftermiddagen bjöds det även på konstvisning och senare en god middag!

2 oktober 2007: Morgondagens utmaningar för IT

Kungliga Borgen, Gärdet

Vad kan tekniken åstadkomma för att skapa konkurrensfördelar och nya modeller för att göra affärer? Hur kan framtidens IT-avdelning komma att se ut? Hur ska IT drivas och vilka krav kommer ställas på framtidens IT-ledare?
Det dryftades på Kungliga Borgen en vacker oktobereftermiddag.

Till middagen gavs en kortare opera i två akter. Bella notte!

8 maj 2007: Framtidens medarbetare, användare och kunder

Polstjärnan, Sveavägen 118

Dagens unga växer upp i en värld av gränslösa möjligheter, där förändring och anpassning är ett konstant tillstånd och där den viktigaste egenskapen är att hela tiden kunna förnya sig. Det sägs att denna generation är möjlighetsmaximerare som ser livet som ett plattformsspel och ställer arbetsgivare och arbetsliv inför nya situationer. Som kunder och medborgare är de krävande och kräsna med nolltolerans. Hur möter vi dessa unga som arbetsgivare och chefer och ger dem möjlighet att växa och utvecklas på ett sätt som gagnar oss? Hur möter vi dem som kunder och medborgare?

Gäst denna gång var seniorkonsult och forskningsledare Dr. Thomas Fürth från Karios Future, som har genomfört många undersökningar på denna målgrupp genom åren och även skrivit böcker i ämnet.

Middagsbuffé och Second Life-demo av Harald Fragner i IDG:s lokaler.

15 februari 2007: Inflytandets ledarskap

Improvisationsteatern

Med avstamp i den improviserade teaterns pedagogik lärde vi oss om kommunikation, kreativitet och kroppsspråk. Under lustfyllda former laborerade vi med ledarskapets olika uttryckssätt. En eftermiddag präglad av igenkänning, humor, skaparkraft och insiktsgivande aha-upplevelser.

För som chef står CIO:n alltid på scenen – noterad, värderad och kommenterad. Här övade vi upp våra ledaregenskaper på ett roligt sätt! Och åt middag på restaurang Dining Club.

28 nov 2006: Affärsnytta av IT

Handelshögskolan

Inbjudna VD:n Hans Ågerup från Q-med pratade fritt ur hjärtat om hur han ser på IT:s roll i värdeskapandet, vad han vill ha ut av IT, samt vilka krav han ställer – eller skulle vilja ställa! – på IT-verksamheten.

Guidad visning med stjärnobservation på Observatoriemuseet. Middag i museets källarvalv.

3 oktober 2006: KPI:er för IT – hur mäter vi?

Arnoldhuset, Birger Jarlsgatan

Handels-forskarna Magnus Mähring och Martin Andersson höll ihop diskussionerna. Till middag gjorde vi egen sushi, så nu kan CEC:arna det också.

13 juni 2006: Hur har livet som CIO varit under våren?

Sommarlunch på Rosendals Wärdshus.

20 april 2006: Make IT matter! IT governance och värdeskapande.

The Lobby, Rådmansgatan 46

Inbjudna gäster var Menno van Doorn och Michiel Boreel från holländska forskningsinstitutet ViNT. Whiskeyprovning, middag och cigarrprovning – mums.

16 februari 2006: Mitt värsta IT-misstag

Victory Hotel, Gamla stan

Alla fick förbereda och skicka in sina misstag för att bli uppdelade i grupper som passade ihop, och lära av varandras fadäser. Middag och liten historielektion i svensk historia på Lejontornet.

15 november 2005: CIO-rollen förr och nu

På handelskammaren

Första träffen! Vad skulle vi göra inom nätverket? Det bestämde vi på Handelskammaren på en konstituerande träff. Peder Sjölander berättade hur hans roll som CIO på Skanska ser ut. Som avslutning drinkskola och middag på Grill.

”Din erfarenhet – vår styrka”

CIO Executive Club