Din erfarenhet – vår styrka

YRKESNÄTVERK FÖR CIO:ER OCH IT-CHEFER

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk för CIO:er/IT-beslutsfattare i CIO Swedens regi. Här får du stöd i din roll som CIO och möjlighet att utbyta erfarenheter med CIO-kollegor i olika branscher. Vi tillhandahåller ett skräddarsytt program och livlig diskussion. Stämningen är öppenhjärtig, familjär och kompetent!

CIO Executive Club är – självfallet – helt leverantörsoberoende. Våra medlemmar är personer med fullt ansvar för sitt företags IT, budgetmässigt och strategiskt.

Kontakt

Alexandra Heymowska
Chefredaktör,
CIO Sweden
070-811 97 62
cec@idg.se

Ewa Alexandersson
Klubbkoordinator
070-497 13 86
ewa.alexandersson@idg.se

Alexandra Heywmowska

Vad lär jag mig?

Det är ditt nätverk. De ämnen vi tar upp är alltid aktuella och väl förankrade i din roll som CIO. Tanken är att du ska bli bättre rustad att leda IT-funktionen och få utväxling på IT:s fulla potential. Exempelvis:

  • Ledarskap: så får du medarbetare och partners att gå åt rätt håll.
  • Strategi: så förankrar du affärsmålen på IT-avdelningen och IT-potentialen i ledningen
  • Retorik: så talar du om IT så att alla förstår
  • Projektledning: Konsten att lyckas och misslyckas, lärdomar från verkligheten!
  • Governance: ledning, styrning, organisation, sourcing, arkitektur och mätetal
  • Trendspaning: inblick i ny teknik och nya affärsmodeller
  • Omvärldsbevakning: för en bredare förståelse av samtiden

”Många nätverk pockar på upp­märk­sam­heten, men CIO Exe­cutive Club är det som ger mest utbyte, utan kon­kurrens.”

– Johanna Kjellberg, CIO, Atea

Jag är intresserad av CIO Executive Club!

Vad händer på träffarna?

Vi möts minst fyra gånger per år under eftermiddag och kväll. Ett av våra motton är att ”ingen träff är den andra lik”: vi väljer olika lokaler för våra sammankomster och att mötesformen varierar. Ibland bjuder vi in externa talare, ibland håller vi en workshop med endast medlemmarna. Ibland är vi mer praktiska, ibland mer teoretiska. Det vi alltid betonar är erfarenhetsutbyte mellan medelmmarna i gruppen.

Varje träff avslutas med en middagsaktivitet för dig som vill umgås informellt över en bit mat.

Moderator och programdirektör är Magnus Mähring som är professor vid Handelhögskolan i Stockholm och forskar om digitalisering och styrning, tillsammans med CIO Swedens chefredaktör Alexandra Heymowska. Vår klubbvärd Ewa Alexandersson håller i medlemsfrågor.

Magnus Mähring

Magnus Mähring, Handels­hög­skolan i Stock­holm.

Vad tycker andra?

Claes-Håkan Johansson

”Nätverks­byggande och byte av erfa­ren­­heter utan in­bland­ning av leve­ran­­törer. Ovärder­ligt.”

– Claes-Håkan Johansson, CIO, Tyréns

Anne-Marie Ovin

”CIO Executive Club är ett nätverk för affärsdrivna, sociala CIO:er som vill framåt!”

– Anne-Marie Ovin, CIO, Advokatfirman Vinge

Vårt erbjudande

CIO Executive Club är ett professionellt nätverk som är knutet till företaget/organisationen man jobbar på. Ordinarie pris är 35 000 kr per 12-månadersperiod och du kan bli medlem när som helst under året.

Jag är intresserad av CIO Executive Club!

Senaste träffen med CIO Executive Club: GDPR hos Advokatfirman Vinge

Ann-Marie Ovin

Ann-Marie Ovin, CIO, Advo­kat­firman Vinge

Niclas Thorgerzon

Niclas Thor­ger­zon, jurist, Advo­kat­firman Vinge

Gunilla Etsare

Gunilla Etsare, it-chef, Attendo

Den 23 maj var det dags för CIO Executive Club att stråla samman i GDPR:s tecken, hemma på kontoret hos Advokat­firman Vinges CIO Ann-Marie Ovin. Juristen Niclas Thorgerzon rätade ut juridiska frågetecken. Med oss hade vi också Gunilla Etsare, it-chef på omsorgsföretaget Attendo, vars compliance-arbete du kunde läsa om i CIO Sweden nr 2/2017. ”Det ska inte behöva bli någon y2k-hysteri om du bara börjar i tid och är lite metodisk. Just do it”, sade hon då.

Samtalet fortsatte sedan över middag på restaurang Prinsen.

9 mars 2017: DevOps på Pensionsmyndigheten

DevOps, agilt, ständig leverans är frågor många funderar på just nu. Pensionsmyndigheten har kommit längre än de flesta. CIO Peder Sjölander och hans kollegor från utvecklingsavdelningen bjöd på lärorika inblickar i Pensionsmyndighetens långt gångna DevOps-satsning.

Vår middag blev asiastisk crossover på Bistro Barbro vid Hornstulls strand.

17 november 2016: ”It as a business partner”. Studiebesök hos Mats Hultin på SAAB i Linköping

Årets CIO 2015, Mats Hultin, bjöd in till studiebsök på Saab i Linköping. Vi fick en historisk exposé över Saab, vi pratade digitalisering och om uppdraget att skapa en affärsnära IT-funktion i en komplex organisation med höga säkerhetskrav. Och så fick vi provflyga i flygsimulatorn! Middag åt vi på tåget hem till Stockholm.

6 oktober 2016: Digitalt ledarskap

En interaktiv workshop på Skofabriken, Hornstull om digitalisering, digital mognad och digitalt ledarskap i regi av Joakim Jansson och Marie Andervin som skrivit boken Att leda digital transformation.

Middag intogs på prisade Linje 10 i Hornstull.

19 april 2016: Stockholm 2.0

Stockholms CIO Ann Hellenius tog emot i stadshuset. Efter en guidad rundtur genom Blå Hallen och Gyllene salen fick vi inblick i satsningen på e-tjänster och smart city-initiativ. Ann Hellenius erfarenheter av ledning, styrning och prioritering lade grunden för erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Middag intogs på Trattorian, Norrmälarstrand.

4 februari 2016: Mod, mindset, medvetna val.

Februariträffen blev en annorlunda workshop på Hellasgården kring spirituellt ledarskap och emotionell intelligens. Under ledning av Handelsforskaren Lasse Lychnell fick vi prova på olika verktyg, som mindfulness, empatiskt lyssnande och empatisk kommunikation. Vi reflekterade över utmaningar på hemmaplan och hur vi kan använda oss av verktygen i praktiken.På rasten blev det skridskotur och isvaksbad för de tuffaste …

Middag intogs vid öppna spisen i restaurangen på Hellasgården.

11 november 2015: It-styrning på Volvo Cars, Göteborg

Klas Bendrik, Årets CIO 2014, tog emot oss på hemmaplan hos Volvo Cars på Hisingen. Vi diskuterade ledarskap i digitaliseringstider och disruption i bilindustrin, och hur man blir en mer affärsdriven CIO. Och så fick vi provköra Volvos nya bilar. Middagen intogs i på tåget hem till Stockholm.

6 oktober 2015: Pust-haveriet Inifrån

Den här träffen på Handelshögskolan i Stockholm gick till botten med Polisens projektfiasko PUST. Med oss hade vi Sigrun Tallungs, som jobbade med PUST när det begav sig, polisforskaren Stefan Holgersson (som skrivit boken ”Polisen bakom kulisserna”), och Handelsforskaren Jesper Blomberg (som skrivit boken ”Myter om projekt”). Vi undersökte Pust i synnerhet, och projekt i allmänhet, med Jespers forskning i ryggen. Vilka mekanismer ligger bakom stora haverier – varför tillåts problemen eskalera, vilka varningsklockor borde man ha hört och vilka kontrollfrågor borde ha ställts?

Kvällen avslutade med tysk meny på Bierhaus på Tegnérgatan.

9 april 2015: Disruption och digital safari på Epicenter STHLM

Temat var disruption, och vår gäst var forskaren Christian Sandström från Chalmers och Ratio som höll i en workshop där vi tittade på hur disruptiv teknik förändrar våra branscher och roller. Lokalen var Stockholms nya innovationshubb Epicenter, där innovationschefen och biohackaren Hannes Sjöblad tog med oss på digital safari.

Middag intogs på restaurang Eat, i Moodgallerian.

3 februari 2015: Improvisation och kommunikation

Förmågan att kommunicera och influera är i ständigt fokus som CIO. När it ingår i allt måste du kunna tala med alla om högt och lågt, på djupet och bredden, med förnuft och känsla och sinne för helhet och detaljer …

Under en eftermiddag hos Stockholms improvisationsteater vågade vi oss utanför boxen och tog del av hur vi med skådespelarens verktyg kan öka medvetenheten om de faktorer som påverkar oss och stärker oss i vår ledarroll. Under lättsamma former dissekerades och diskuterades typiska kommunikationssituationer du som CIO kan ställas inför i din vardag.

Middag intogs på restaurang STHLM Tapas.

19 november 2014: Spark of Creativity på Nobelmuséet

Temat för träffen var innovation och kreativtet. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas erfarenheter gick vi till botten med kreativitetens sanna väsen: Vad är egentligen innovation, hur blir vi mer kreativa – och framför allt, hur bygger man en organisation som gynnar nytänkande? Det var frågor som utforskades och diskuterades i workshopform under ledning av Nobelmuséets kurator Tobias Degsell.

Middag i Nobelmuseets restaurang.

3 september 2014: Gott ledarskap på Systembolaget

Årets CIO 2013, Mattias Forsberg, bjöd hem oss till Systembolagets huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Vi diskuterade ledarskap och styrning, och fick även prova på att genomföra en vinprovning à la uppköpare på systembolaget, där det gäller att matcha vin mot en kravspec.

Middag intogs på Operakällaren.

15 maj 2014: Avveckla för att utvecklas – så undviker du att hamna i teknisk skuld

Vår medlem Peder Sjölander, CIO på Pensionsmyndigheten, berättade om det omfattande arbetet med att städa upp systemen vid sammanslagningen av Försäkringskassans pensionsavdelning och Premiepensionsmyndigheten samt hur han tillämpar den Gyllene Regeln ”en in, en ut” för att hålla en balanserad budget över tid. Johan Magnusson, forskare på Handelshögskolan i Göteborg, höll en dragning och diskussion om teknikskuld.

Middag åt vi på Hufvudsta Gård.

19 februari 2014: Projektets dödssynder – vad vi lär oss av regalskeppet Vasa

Det har drivits IT-projekt sedan 1970-talet. Varför är det fortfarande så många som misslyckas? Vad orsakar havererade projekt? Vad är det som gör att kompetenta människor i grupp fattar fatala beslut? Och hur ser man varningssignalerna i tid?

På den här träffen på Vasamuséet tog vår moderator Magnus Mähring CIO Executive Club på en resa hela vägen ned till botten med regalskeppet Vasa, och kopplade detta till hur vi styr och driver projekt idag. CIO Johanna Kjellberg delade med sig av sin erfarenhet och sina lärdomar från misslyckade projekt i praktiken.


CIO Executive Club har funnits sedan 2005. Ännu tidigare träffar kan du läsa om här.

Det ingår i ditt medlemskap

Fyra nät­verks­träffar per år
Varje träff börjar med work­shop på ett aktu­ellt tema och av­slu­tar med in­for­mellt erfaren­hets­ut­byte över en middag.

Hel­dags­event för Sveriges CIO:er
CIO Swedens hel­dags­event är ut­for­made speci­fikt för dig som CIO, och CIO Exe­cu­tive Club har kost­nads­fritt till­träde. Två eller tre hel­dagar om året, exem­pel­vis CIO Gover­nance och CIO Trend.

Nyhet! Fri till­gång till alla IDG:s event
Från och med hösten 2017 går med­lem­mar i CIO Exe­cu­tive Club utan kost­nad på samt­liga IDG:s hel­dags­kon­fe­ren­ser – tio–femton event om året på teman som säker­het, cloud, dev­ops och ana­lytics.

Research: CIO-rollen i siffror
Vår årliga bench­mark­studie CIO Lägesrapport ingår i ditt med­lem­skap. (Värde: 1 795 kr.) Den största obe­roende studien av CIO-rollen i Sverige.

CIO-nyheter varje vecka 
CIO Swedens ny­hets­brev och med­lem­skap i vår Linked­in-grupp.

”IT & Leader­ship: Do IT Right”
Du får den svenska CIO-boken av Eva Elm­stedt, Fredrik Runn­quist & Bir­gitta Klasén.

VIP-gäst på CIO Awards
Som medlem i CIO Exe­cu­tive Club är du vår heders­gäst på CIO Awards-galan i december, där vi utser Årets CIO, Årets digi­tala projekt, Årets håll­bara projekt och Årets digi­tala in­spi­ratör.

”Din erfarenhet – vår styrka”

CIO Executive Club